Súdne rozhodnutia sú konečne verejné

Parlament včera schválil novelu zákona o sudcoch, ktorá okrem iného zabezpečuje zverejňovanie všetkých súdnych rozhodnutí. Definitívne by sa tak mal vyriešiť veľa rokov pretrvávajúci problém. Zákon ukladá všetkým súdom zverejňovať svoje rozhodnutia na internete. Všetky staršie rozhodnutia sú pre širokú verejnosť prístupné na základe žiadosti podanej podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Prístupné sú všetky súdne rozhodnutia vydané počas súdneho konania – aj neprávoplatné alebo tzv. procesné rozhodnutia.

Doteraz bola situácia taká, že mnohé súdy odmietali poskytovať verejnosti svoje rozhodnutia (v nedávnej minulosti napr. Krajský súd v Banskej Bystrici a Krajský súd v Bratislave). Niektoré súdy poskytovali len výrok súdneho rozhodnutia, ktorý však vôbec neobsahuje argumenty súdu. Niektoré druhy rozhodnutí okresných a krajských súdov sú síce dostupné na internetovej stránke, ale väčšina rozhodnutí zverejňovaných nie je. Najvyšší súd tiež zverejňuje rozhodnutia na internete, ale nejde o všetky rozhodnutia. Navyše, povinnosť zverejňovať rozhodnutia nevyplývala zo zákona - bola teda právne nevynútiteľná.

Verejná diskusia o fungovaní súdov je však možná len vtedy, ak sú všetky súdne rozhodnutia verejne dostupné. „Diskusia o súdnych rozhodnutiach a ich prípadná kritika odbornou i širokou verejnosťou je jediný spôsob, ako môže verejnosť súdy kontrolovať a dávať sudcom spätnú väzbu.“ konštatoval Peter Wilfling, právnik spolupracujúci so združením VIA IURIS.

Problém so zverejňovaním súdnych rozhodnutí mali dokonca aj 3 kľúčové štátne orgány – Ústavný súd SR, Súdna rada SR a Ministerstvo spravodlivosti SR.

Ministerstvo spravodlivosti pôvodne zastávalo názor, že súdy musia svoje rozhodnutia poskytovať verejnosti. Za ministerky Petríkovej ministerstvo názor zmenilo. Zamietalo žiadosti verejnosti o poskytnutie súdnych rozhodnutí. Združenie VIA IURIS preto podalo proti ministerstvu žalobu a žiadalo, aby súd zrušil nezákonné rozhodnutia ministerstva. Avšak Ministerstvo pod vedením ministerky Petríkovej zmarilo aj toto súdne konanie. Hoci ho súd v máji 2010 vyzval na predloženie úradného spisu, aby mohol preskúmať postup ministerstva, ministerstvo túto výzvu ignorovalo. Preto súd v novembri 2010 rozhodol iba o tom, že ministerstvo nepredložením spisu porušilo zákon a kvôli obštrukciám ministerstva sa nevyjadril k podstate veci – teda k tomu, či bolo alebo nebolo povinné poskytnúť súdne rozhodnutia.

Ústavný súd stále odmieta poskytovať verejnosti viaceré dôležité rozhodnutia – napríklad rozhodnutie, ktorým umožnil vyvážanie odpadu na skládku v Pezinku.

Súdna rada má zasa povinnosť zabezpečiť na svojej internetovej stránke zverejnenie všetkých rozhodnutí disciplinárnych senátov, ktoré rozhodujú a previneniach a trestoch pre sudcov. Doteraz všetky rozhodnutia nezverejnila.

Združenie VIA IURIS pripravilo v júni 2010 zámer návrhu zákona zakotvujúceho zverejňovanie a sprístupňovanie súdnych rozhodnutí a predložilo ho na verejnú diskusiu. Zámer vychádzal z analýzy problémov s poskytovaním súdnych rozhodnutí na Slovensku, ktorá uvádza aj inšpiratívne príklady zverejňovania súdnych rozhodnutí v zahraničí (analýza je dostupná aj na www.viaiuris.sk v sekcii Publikácie / Analýzy). VIA IURIS preto oceňuje prijatú novelu zákona, nakoľko smeruje k stavu, ktorý sa zhoduje s návrhmi združenia a otvára súdy verejnej diskusii.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...