Sulík exkluzívne: Systematická rozkrádačka na Železniciach

V čase utečeneckej krízy zaniknú nielen Počiatkove tendre, ale aj množstvo iných korupčných káuz, napríklad tie na Železnici. Pritom počtom, rozsahom a najmä organizovanosťou napĺňajú kritériá organizovaného zločinu a presne v tomto duchu bude podaná aj séria trestných oznámení, ako aj podnety na OLAF.

Ide o asi 20 prípadov rozkrádania, z ktorých dobrá tretina je riadne zdokumentovaných, vrátane listinných dôkazov. Vyšetrovateľ, prokurátor a sudca budú mať veľkú námahu toto zamiesť pod stôl. Uvedené prípady sú len potvrdením toho, že počas vlády Roberta Fica sa kradne systematicky a prakticky všade.

Len pre porovnanie, ak by sa kradlo o jednu miliardu ročne menej, mohla byť DPH 15 percent, na všetko. Na rozkrádanie, ktoré sa pod taktovkou SMERu deje, sa zložíme všetci, od zamestnanca cez podnikateľa až po dôchodcu.

Späť k dlhodobo stratovým železniciam. Predstavujem vám tri príklady rozkrádania, každý iný, avšak všetky majú spoločné pomerne primitívne prevedenie:

Železnice si vlastnej réžii niečo zhotovili a zároveň si tú istú vec nechali vyfakturovať od externého dodávateľa. Železnice tak za jednu a tú istú vec zaplatili dvakrát. Konkrétne ide o mostné provizóriá, ktoré sú dodávané a osadzované mechanizmami a pracovníkmi ŽSR a napriek tomu ich Združenie Púchov – OHL ŽS fakturovalo. Ide o sumu 60 tisíc Euro a spolu k trestnému oznámeniu pridávam jednak pracovný list Železníc a dvojak faktúru na tú istú vec od Združenie Púchov – OHL ŽS.

Vývoz stavebného odpadu je jedna zo základných činností na stavbe a, samozrejme, sa odpad vyváža na skládky určené pre stavebný odpad. V prípade modernizácie železničnej trate Považská Teplá – Bytča navrhol projektant, spoločnosť Reming a.s., odvoz stavebného odpadu na skládky vzdialené 10 až 24 kilometrov, tieto vzdialenosti boli aj súčasťou rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo medzi Železnicami a združením TEBS v zastúpení TSS Grade. Skutočnosť bola tá, že odpad bol vyvezený na čiernu skládku – do rybníka v blízkosti obci Predmier, vzdialenú tri kilometre. Fakturované boli samozrejme vzdialenosti tak, ako v rozpočte navrhnuté, teda 10 až 24 kilometrov. Rozdiel, teda ukradnuté: približne 100 tisíc €.

Na základe verejne prístupných dokladov, ŽSR ako prevádzkovateľ železničnej trate prevádzkuje železničnú dopravu na stavebných objektoch (konkrétne železničných mostoch SO 42-33-03, SO 42-33-05 a SO 42-33-07) bez akéhokoľvek titulu, pretože na týchto objektoch bolo užívanie povolené len dočasne, a to do júna minulého roku. V súčasnosti Generálna prokuratúra SR prešetruje zákonnosť rozhodnutí Ministerstva dopravy SR ako špecializovaného stavebného úradu o dočasnom užívaní stavebných objektov. Naviac, tieto stavebné objekty neboli nikdy formálne originálnym zhotoviteľom odovzdané (teda nikdy neprešlo vlastnícke právo na ŽSR). Uvedené je dôležité aj z pohľadu toho, že ŽSR nie sú jedinými užívateľmi predmetných stavebných objektov, ale tieto užívajú aj zmluvní partneri ŽSR – napr. RegioJET. Zlodejina spočíva v tom, že generálny dodávateľ nezaplatil subdodávateľovi (Váhostav pozdravuje) a preto neprešlo vlastníctvo stavieb a stavby nemohli byť odovzdané.

Tri uvedené spôsoby kradnutia – (1) zaplatiť dva krát za tú istú vec, (2) fakturovať viac ako skutočnosť a (3) nezaplatiť subdodávateľovi – sú takpovediac len typové príklady, avšak konkrétnych príkladov je mnoho. Toto už dávno nie je zlyhanie jednotlivca, ale systematické a organizované rozkrádanie v réžii strany SMER. Ako som písal úvodom, migranti posledné týždne prehlušia kadečo. Ale pre tie strany, ktoré zvažujú koalíciu so SMER-om po budúcich voľbách by tieto prípady mali byť mementom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...