Sulík exkluzívne: Systematická rozkrádačka na Železniciach

V čase utečeneckej krízy zaniknú nielen Počiatkove tendre, ale aj množstvo iných korupčných káuz, napríklad tie na Železnici. Pritom počtom, rozsahom a najmä organizovanosťou napĺňajú kritériá organizovaného zločinu a presne v tomto duchu bude podaná aj séria trestných oznámení, ako aj podnety na OLAF.

Ide o asi 20 prípadov rozkrádania, z ktorých dobrá tretina je riadne zdokumentovaných, vrátane listinných dôkazov. Vyšetrovateľ, prokurátor a sudca budú mať veľkú námahu toto zamiesť pod stôl. Uvedené prípady sú len potvrdením toho, že počas vlády Roberta Fica sa kradne systematicky a prakticky všade.

Len pre porovnanie, ak by sa kradlo o jednu miliardu ročne menej, mohla byť DPH 15 percent, na všetko. Na rozkrádanie, ktoré sa pod taktovkou SMERu deje, sa zložíme všetci, od zamestnanca cez podnikateľa až po dôchodcu.

Späť k dlhodobo stratovým železniciam. Predstavujem vám tri príklady rozkrádania, každý iný, avšak všetky majú spoločné pomerne primitívne prevedenie:

Železnice si vlastnej réžii niečo zhotovili a zároveň si tú istú vec nechali vyfakturovať od externého dodávateľa. Železnice tak za jednu a tú istú vec zaplatili dvakrát. Konkrétne ide o mostné provizóriá, ktoré sú dodávané a osadzované mechanizmami a pracovníkmi ŽSR a napriek tomu ich Združenie Púchov – OHL ŽS fakturovalo. Ide o sumu 60 tisíc Euro a spolu k trestnému oznámeniu pridávam jednak pracovný list Železníc a dvojak faktúru na tú istú vec od Združenie Púchov – OHL ŽS.

Vývoz stavebného odpadu je jedna zo základných činností na stavbe a, samozrejme, sa odpad vyváža na skládky určené pre stavebný odpad. V prípade modernizácie železničnej trate Považská Teplá – Bytča navrhol projektant, spoločnosť Reming a.s., odvoz stavebného odpadu na skládky vzdialené 10 až 24 kilometrov, tieto vzdialenosti boli aj súčasťou rozpočtu, ktorý je prílohou zmluvy o dielo medzi Železnicami a združením TEBS v zastúpení TSS Grade. Skutočnosť bola tá, že odpad bol vyvezený na čiernu skládku – do rybníka v blízkosti obci Predmier, vzdialenú tri kilometre. Fakturované boli samozrejme vzdialenosti tak, ako v rozpočte navrhnuté, teda 10 až 24 kilometrov. Rozdiel, teda ukradnuté: približne 100 tisíc €.

Na základe verejne prístupných dokladov, ŽSR ako prevádzkovateľ železničnej trate prevádzkuje železničnú dopravu na stavebných objektoch (konkrétne železničných mostoch SO 42-33-03, SO 42-33-05 a SO 42-33-07) bez akéhokoľvek titulu, pretože na týchto objektoch bolo užívanie povolené len dočasne, a to do júna minulého roku. V súčasnosti Generálna prokuratúra SR prešetruje zákonnosť rozhodnutí Ministerstva dopravy SR ako špecializovaného stavebného úradu o dočasnom užívaní stavebných objektov. Naviac, tieto stavebné objekty neboli nikdy formálne originálnym zhotoviteľom odovzdané (teda nikdy neprešlo vlastnícke právo na ŽSR). Uvedené je dôležité aj z pohľadu toho, že ŽSR nie sú jedinými užívateľmi predmetných stavebných objektov, ale tieto užívajú aj zmluvní partneri ŽSR – napr. RegioJET. Zlodejina spočíva v tom, že generálny dodávateľ nezaplatil subdodávateľovi (Váhostav pozdravuje) a preto neprešlo vlastníctvo stavieb a stavby nemohli byť odovzdané.

Tri uvedené spôsoby kradnutia – (1) zaplatiť dva krát za tú istú vec, (2) fakturovať viac ako skutočnosť a (3) nezaplatiť subdodávateľovi – sú takpovediac len typové príklady, avšak konkrétnych príkladov je mnoho. Toto už dávno nie je zlyhanie jednotlivca, ale systematické a organizované rozkrádanie v réžii strany SMER. Ako som písal úvodom, migranti posledné týždne prehlušia kadečo. Ale pre tie strany, ktoré zvažujú koalíciu so SMER-om po budúcich voľbách by tieto prípady mali byť mementom.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...