Téma týždňa: Vtáka poznáš po perí, politika po spôsoboch

V snahe vyjsť v ústrety nerealistickému sľubu premiéra Fica spojiť do roku 2010 Bratislavu a Košice diaľnicou presadila koalícia v roku 2007 zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá.

Jeho obsahom je hrubé narušenie vlastníckych práv občanov, ktorí majú tú smolu, že cez ich pozemky vedú trasy plánovaných diaľnic. Zákon je pravdepodobne protiústavný a o preskúmanie jeho súladu s Ústavou SR už požiadala skupina opozičných poslancov.

Je len príznačné, že už pri jeho schvaľovaní boli porušené legislatívne pravidlá vlády. Tie stanovujú, že k návrhu zákona sa má uskutočniť pripomienkové konanie, v rámci ktorého sa k návrhu môžu vyjadrovať nielen ministerstvá a štátne orgány, ale aj verejnosť. Konanie má trvať minimálne 15 pracovných dní. Legislatívne pravidlá stanovujú dôvody, kedy možno pripomienkové konanie skrátiť, ale aj vtedy má trvať minimálne 7 pracovných dní. Pripomienkovanie tohto zákona trvalo iba 10 pracovných dní, hoci na skrátenie neexistoval žiadny dôvod.

Legislatívne pravidlá vlády ďalej stanovujú, že pripomienky k návrhu zákona môžu vznášať aj občania a ak sa s nejakou pripomienkou stotožní viac ako 500 občanov, je predkladateľ návrhu povinný uskutočniť so zástupcami verejnosti rozporové konanie. K návrhu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach predložila hromadnú pripomienku skupina občanov, najmä z Občianskej konzervatívnej strany a z Občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie.

Iniciátori pripomienky žiadali zamietnuť návrh zákona ako celok. Napriek neoprávnenému skráteniu pripomienkového konania stihlo pripomienku podporiť potrebných viac ako 500 občanov. Ministerstvo dopravy ako predkladateľ návrhu zákona to však ignorovalo a predložilo návrh zákona do vlády bez rozporového konanie.. Opäť za cenu porušenia legislatívnych pravidiel vlády. Následne návrh schválila vláda a potom aj parlament.
V roku 2008 sa však začal koalícii jej minuloročný "úspech“ máliť a rozhodla sa rozšíriť jednorazové mimoriadne opatrenia v pošliapavaní vlastníckych práv na ďalšie možné úseky diaľnic a ciest. Doteraz sa o to pokúsila trikrát a vždy to bolo sprevádzané porušením pravidiel.

V máji 2008 prišlo s návrhom novely ministerstvo dopravy. Hoci opäť neexistovali dôvody skrátiť pripomienkové konanie, ministerstvo tak urobilo. A aby všetkým ukázalo, že sa s pravidlami nebabre, tak rovno na 6 pracovných dní, čiže pravidlá boli porušené hneď dvakrát.

Do parlamentu sa však tento návrh nedostal. Namiesto toho poslanci v júli 2008 odsúhlasili nenápadný pozmeňujúci návrh poslanca Smeru Pelegriniho k vládnemu návrhu zákona o cestnej premávke. Pelegriniho pozmeňovací návrh bol nepriamou novelizáciou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach, obsahovo totožnou s májovým návrhom ministerstva dopravy. V písomnom odôvodnení však tvrdil, že ide iba o "previazanie“ diaľničného vyvlastňovacieho zákona s doplnením zoznamu diaľnic a rýchlostných komunikácií do zákona o cestných komunikáciách. Tým úplne zmiatol opozičných poslancov, ktorí si skutočný obsah pozmeňováka nielenže nevšimli, ale väčšina z nich zaň dokonca hlasovala. Neuvedomiac si, že tak hlasujú za rozšírenie zákona, ktorý považujú za protiústavný, na ďalšie úseky.

Už sa zdalo, že to koalícii prejde ale zákon o cestnej premávke však stroskotal na prezidentskom vete.

A tak sa vládna koalícia musí o premenu jednorazových mimoriadnych opatrení na trvalé bežné praktiky pokúsiť do tretice. Tentoraz znovu cez vládny návrh a - ako inak - opäť za cenu brutálneho porušenia legislatívnych pravidiel.
Pripomienkové konanie bolo pri najnovšej iniciatíve ministerstva dopravy nielenže skrátené, ale úplne zrušené. Respektíve nahradené niečím, čo ministerstvo eufemisticky nazvalo "konferenčným pripomienkovým konaním“. To znamená, že návrh bol prerokovaný len s vybranými subjektmi a verejnosť nemala vôbec žiadnu možnosť sa k nemu vyjadriť. To, že ani na skrátenie lehoty na pripomienkové konanie nebol žiadny pravidlami predpokladaný dôvod, je v tomto prípade už len detail. Takýto postup však legislatívne pravidlá vôbec nepripúšťajú a je s nimi v zjavnom rozpore.

Aj keby zámer vládnej koalície rozšíriť možnosť stavania diaľnic na cudzích pozemkoch bol z vecného hľadiska tou najlepšou myšlienkou, pochybné spôsoby, akými ho koaliční politici pretláčajú, by ho úplne diskvalifikovali. Zámer je to však veľmi pochybný a zrejme aj protiústavný. Takže aspoň platí - aký obsah, taká forma.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...