Trebišov zopakoval NIE elektrárni!

Trebišovčania tepelnú elektráreň vo svojom intraviláne nechcú. Svoje "nie elektrárni" opätovne potvrdili na pondelkovom verejnom zhromaždení. Zástupcovia navrhovateľa projektu, spoločnosti ČES, neprišli, hoci to bolo avizované.

Trebišov - Ako reakciu na súhlas Ministerstva životného prostredia (MŽP) s projektom Nového energetického zdroja (NEZ) v procese EIA zhromaždenie zvolal viceprimátor mesta Ľubomír Cibere. Sála Mestského kultúrneho strediska bola zaplnená do posledného miesta. Podľa odhadov prišlo asi 500-600 ľudí.

Žiadne súdy nehrozia

Cibere vyvrátil fámy, podľa ktorých by mal mestu po odmietnutí elektrárne hroziť súdny spor: "Nemal, nemá a nebude mať." Akékoľvek rozhodnutie v procese územného alebo stavebného konania podľa neho nemá za následok náhradu škody: "Navrhovateľ predkladá, stavebný úrad (SÚ) rozhoduje. Mesto ani SÚ nie sú za svoje rozhodnutie postihnuteľní." Za nepravdivé označil tvrdenia, že Trebišovčania môžu urobiť čokoľvek a investícii nezabránia: "Nie, nie je to pravda." Upozornil, že súhlasné stanovisko MŽP k elektrárni mesto k ničomu nezaväzuje: "Má len odporúčací charakter. Orgány samosprávy sa s ním nemusia stotožniť. Nie je to povolenie o umiestnení."

Referendum nebude

O dôvode, prečo občanov zvolal viceprimátor a nie primátor či poslanci mestského zastupitestva (MsZ), sa špekulovalo. Cibere povedal, že ho mesto zvolalo zo zákona a on ako poslanec, aj ako zástupca mestského úradu (MsÚ). Pripomenul, že po tom, ako sa mesto dozvedelo o záverečnom stanovisku MŽP k EIA elektrárne, sa konalo pracovné stretnutie poslancov: "23 z 24 povedalo nie. Ten 24. som bol ja a teraz sa k nim pridávam." Vysvetlil, že samospráva je teraz orgánom, ktorý bude riadiť územné konanie. Povedal, že rozhodne "v súlade so záujmami občanov." Vo štvrtok o tom rozhodnú formou uznesenia aj poslanci na mioriadnom MsZ. Cibere nevylúčil, že mesto vypíše referendum. Občania s tým nesúhlasia - referendum totiž nemá právny vplyv na to, či elektráreň v meste bude alebo nie. "Je v podstate zbytočné," hovorí predseda Obianskeho združenie (OZ) Trebišov nahlas Gejza Gore.

Sporné kroky rezortu

Gore poukázal na sporné kroky MŽP. To bez odbornej diskusie a názoru občanov odsúhlasilo v novembri 2006 jednovariantné riešenie elektrárne na mieste, ktoré žiadal ČES. Odvolávanie sa MŽP na 15 doplňujúcich štúdií považuje za neoprávnené. "Dve vyplynuli z rozsahu hodnotenia a 1 z verejného zhromaždenia. Zvyšné sú len doplnením faktov, ktoré v rozsahu hodnotenia chýbali. Je to dôkaz nedbanlivosti autorky." Proti stanovisku MŽP nie je možný opravný prostriedok, preto sa OZ rozhodlo podať námietku eurokomisárovi pre životné prostredie Stavrosovi Dumasovi: "Žiadame o posúdenie postupu MŽP. Na jeho základe budeme zvažovať ďalší postup voči ministerstvu. Do úvahy prichádza aj žaloba."

Štúdie posúdil nezávislý odborník

Gore vedenie mesta viackrát požiadal o potvrdenie nesúhlasu. Vychádzal zo skúseností. "Niečo sa povedalo a potom to bolo inak," povedal pre KORZÁR. OZ štúdiám ČES neverí. O ich posúdenie OZ požiadalo nezávislého odborníka z Ostravy. Vyjadril k nim niekoľko zásadných pripomienok: "Tieto použijeme ako námietku v územnom konaní." Podľa Goreho je to ďalší dôkaz neveriť štúdiám, ktoré dal vypracovať ČES. Za nevhodný považuje postoj zástancov elektrárne. Povedal že minulý piatok bol roznesený po meste list, v ktorom sú osočovaní predstavitelia občianskeho združenia. Gore podá trestné oznámenie.

Navrhovateľ neprišiel

Avizovaná diskusia o elektrárni s jej navrhovateľom sa nekonala. Zástupcovia spoločnosti ČES, a. s., neprišli. V pondelok dopoludnia ČES vydal tlačovú správu. V nej opäť tvrdí, že výstavba a prevádzka NEZ "nebude mať negatívny dopad na životné prostredie zemplínskeho regiónu a ani na historickú tokajskú oblasť na slovenskej a maďarskej strane." Cibere pre KORZÁR uviedol, že zástupcovia ČES sa ospravedlnili, "lebo neboli oficiálne pozvaní." Potvrdil, že ich "slovne" pozval na jednom z pracovných stretnutí: "Asi pred 2 týždňami. Nepovedali áno, ani nie." Dodal, že ČES poslal občanom Trebišova otvorený list. Vedenie mesta usúdilo, že na zhromaždení nebola atmosféra vhodná na jeho prečítanie: "Okrem iného sa v ňom uvádza, že ČES plánuje stretnutie s občanmi aj členmi OZ Trebišova nahlas, kde chce projekt ešte raz odprezentovať."

Občania napadli štúdie a posudky

MUDr. Juraja Seleckého zarazil jeden zo záverov MUDr. Koppovej v štúdii dopadu na zdravie obyvateľov. Podľa nej "zníženie nezamestnanosti prispeje k zvýšeniu sociálnoekonomickej úrovne obyvateľstva a tým k zníženiu rizika výskytu kardiovaskulárnych ochorení, ktoré v okrese Trebišov v špecifickej úmrtnosti dominujú." Podľa neho MUDr. Koppová "našla geniálne jednoduchý spôsob na zníženie úmrtnosti na kardiovaskulárne ochorenia zvýšenie zamestnanosti obyvateľov." S jej záverom s ohľadom na to, že ide o zamestnanosť v energetike pri spaľovaní fosílnych palív, nesúhlasí. Pripomienky adresuje jej, prezidentovi Slovenskej lekárskej komory a Slovenskej kardiologickej spoločnosti.

Ing. Štefan Čeľovský má za to, že "po pol roku konečne zvíťazil zdravý rozum."

Ing. M. Kolesár ako odborník na životné prostredie kritizoval 15 štúdií, doložených k EIA, ktoré dal vypracovať ČES. Poukázal na niektoré posudky: "Dokument, ktorý nemá záhlavie, nemá názov, nemá autora? Takéto sú zavesené na enviroportáli MŽP. A nimi MŽP odsúdilo Trebišov na hnojisko Slovenska." Podľa neho "nie je správne nechať vedcov, nech pracujú, pretože potom je možné, že podajú aj takýto výsledok, ktorého vedecká hodnota je..." a ostentatívne odhodil štúdie na zem.

Mária Macíková za tokajské obce napadla štúdiu dopadov elektrárne na Tokajskú vinohradnícku oblasť (TVS). Povedala, že o reakciu požiadali Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky, aj ministerstvo pôdohospodárstva. Podľa ich stanoviska "vybudovanie NEZ v Trebišove môže ohroziť kvalitu a produkciu TVO a neprispeje k snahe o zápis oblasti do zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO."

MUDr. Pačutová poukázala na možné dôsledky elektrárne na zdravie. Prezentovala výsledky výskumov detskej lekárky z Ostravy. Z nich vyplynulo, že zdravotný stav obyvateľov a najmä detí sa tam z roka na rok zhoršuje. Respiračné choroby postihujú čoraz mladšie deti, zápaly prechádzajú z horných do dolných dýchacích ciest. Rastie počet alergikov peľové alergie sa prejavujú aj v čase, keď na to nie je logický dôvod, napr. v zime. Lekárka dospela k záveru, že to súvisí so životným prostredím: "Molekula peľu je zhodná s molekulou prachu a smogu." Pačutová povedala, že "sa cíti zapredaná po tom, čo vyšlo z MŽP." Vyzvala ministerstvo aj navrhovateľov, "aby sa prestali tváriť ako slušní ľudia, lebo slušní ľudia si takéto veci nerobia."

Proti výstavbe je aj MUDr. Božena Dinisová. Býva na sídlisku Sever, ktoré je v bezprostrednej blízkosti navrhovanej elektrárne: "S tým sa nedá súhlasiť."

Elektráreň priamo v meste považuje od začiatku za nezmysel notárka JUDr. Pašková. Náhla zmena postoja mesta a jeho predstaviteľov sa jej nepozdáva a neverí im.

Podrobne monitorujeme:

Trebišov, elektráreň

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...