Trebišovčania spisujú petíciu proti prostitúcii a žobraniu

18. 10. 2010

Trebišov - Trebišovčania spisujú petíciu, v ktorej požadujú, aby mestská polícia v súčinnosti so štátnou zabránila prostitúcii, obťažujúcemu žobraniu, vyberaniu odpadkov z nádob a potulovaniu sa školopovinných detí.

„Dlhodobý nezáujem kompetentných orgánov o riešenie niektorých otázok čistoty a bezpečnosti v meste Trebišov bol dôvodom začatia petície. Iniciátorom petície je Občianske združenie Trebišov nahlas, ktoré začalo so zbieraním podpisov 15. októbra a za necelé tri hodiny získalo pod petíciu 508 podpisov,“ povedal predseda občianskeho združenia Trebišov nahlas Gejza Gore.

„My, podpísaní občania, žiadame primátora mesta Trebišov, aby mestská polícia v súčinnosti so štátnou políciou dôsledne dbala na udržiavanie bezpečnosti a čistoty v meste. Navrhujeme, aby najmä zabránila - potulovaniu školopovinných detí po meste v čase vyučovania, aktívnemu obťažujúcemu žobraniu na miestach prístupných verejnosti, vyberaniu odpadkov zo smetných nádob, pouličnej prostitúcii," píše sa v petícii.

"Plánujeme získať päťtisíc podpisov, čo je de facto štvrtina celkového počtu obyvateľov, a chceme ich vyzbierať do konca októbra. Je pravdepodobné, že ju odovzdáme už novému vedeniu mesta. Vnímame to ako veľký problém, pretože množstvo školopovinných detí sa túla po uliciach, rovnako je veľkým problémom aj vyberanie odpadkov. Mysleli sme si, že u nás nemôžeme mať problém s prostitúciou, ale je to tu, najmä na vstupe do mesta od Kráľovského Chlmca. Nie je problém, že ich na križovatkách vidieť aj za bieleho dňa,“ uviedol Marián Kolesár, člen petičného výboru poverený rokovať s dotknutými orgánmi územnej samosprávy.

Podľa Kolesára sa ľudia sťažovali na meste i mestskej polícii. "Viackrát sa o týchto problémoch diskutovalo aj na mestskom zastupiteľstve, keď sa s interpeláciou obrátili poslanci. Ale nik sa týmito problémami seriózne nezaoberal,“ tvrdí Kolesár.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...