Trenčanov čakajú výrazné dopravné obmedzenia

Je rozhodnuté. Do konca roka 2015 bude zmodernizovaná aj 12 kilometrov dlhá železničná trať v úseku Trenčianska Teplá – Zlatovce. Z Trenčína sa stane na najbližšie dva až tri roky veľké stavenisko.

16. 10. 2012

Železnice Slovenskej republiky 10. októbra 2012 podpísali zmluvu na výstavbu modernizácie trate Trenčianska Teplá – Zlatovce s konzorciom firiem Združenie pod Brezinou pod vedením TSS Grade a.s.Bratislava. "Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Doprava súhlasilo s podpisom zmluvy na modernizáciu 12-kilometrovej železničnej trate  pre rýchlosť 160 kilometrov za hodinu," informovala hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky Martina Pavlíková.

„Podpis zmluvy vnímam ako fakt. Od prvej chvíle všetko nasvedčovalo tomu, že štát chce dokončiť celú modernizáciu železničnej trate, vrátane úseku cez Trenčín. Vedeli sme teda veľmi dobre, že nemáme žiadnu šancu na zvrat situácie,“ komentoval aktuálny stav primátor Richard Rybníček a zároveň vyjadril vieru, že Vláda SR a vedenie Železníc SR má situáciu plne pod kontrolou. „Verím, že sa celá stavba zrealizuje plynule od začiatku do konca. Dúfam, že počas výstavby nenastanú žiadne komplikácie. Pre mesto by to bola jedna veľká katastrofa.“

Zhotoviteľ výstavbu úseku v zmysle zmluvy zrealizuje približne za 245 miliónov eur bez DPH. „Takáto investícia je pre mesto povzbudením. Mesto sa výrazne zmení,“ povedal R.Rybníček. Mesto je v celom ďalšom procese pripravené na súčinnosť.  Pri schvaľovacích procesoch riešení cestnej dopravy bude mesto ako správny  orgán zohrávať významnú úlohu. „Teraz je dôležité, aby sme čím skôr začali riešiť otázku termínov začatia výstavby a plánu organizácie výstavby. Ak si predstavíme, že do konca roka sa začne s modernizáciou trate, bude pokračovať výstavba mosta, s veľkou pravdepodobnosťou sa do konca roku 2014 bude stavať nová autobusová stanica a rekonštruovať železničná stanica, tak z Trenčína bude jedno veľké stavenisko. A to bude znamenať značné obmedzenia pre obyvateľov. V tom čase pravdepodobne vyzvem Trenčanov, aby používali bicykle, autobusy alebo, aby chodili peši, lebo predpokladám, že  najbližšie dva až tri roky sa v Trenčíne nebude dať autom jazdiť. Budeme to musieť spoločne zvládnuť. Ale v konečnej fáze  bude mesto zmodernizované, celkom zmení svoju tvár.“

Rozhodnutie o tom, že úsek železničnej trate prechádzajúci cez Trenčín sa predsa len bude v tomto programovom období modernizovať, znamená aj zmenu investičných plánov mesta na budúci rok. „Situácia sa zmenila a my si musíme veľmi dobre premyslieť, ako budeme postupovať a do čoho budeme investovať,“ informoval primátor.

V najbližšom čase čakajú mesto Trenčín náročné rokovania s ministerstvom dopravy i so Železnicami SR. Bývalé vedenie mesta vyrokovalo dobudovanie inžinierskych sietí k novej plavárni, opravu mosta na Ostrov a úpravu ciest v Opatovej a Zlatovciach. „Takzvaná malá stavba si vyžiada 6 miliónov eur zo štátneho rozpočtu. Toto je však vyrokované len v ústnej rovine,  nie je k tomu žiadny písomný podklad. Bol by som rád, keby to bolo aj verejne, písomne deklarované a zrealizované,“ komentuje primátor. „Na druhej strane my sme ešte pred rokom odovzdali ministerstvu dopravy, železniciam a aj obom spoločnostiam, ktoré bojovali o túto zákazku niekoľko ďalších dôležitých pripomienok, ktoré by mohli zmierniť dopady na dopravu v meste. Tu však ide o zmeny, ktoré by zasiahli do už schválenej  veľkej stavby, preto nie je isté, či sa to podarí vyrokovať. Veľmi záleží od postoja investora, vlády a tiež od možnosti zmeny projektu, ktorý je financovaný EÚ. Budeme za to bojovať.“

Primátor očakáva, že prvé, čo sa v Trenčíne v súvislosti s modernizáciou železničnej trate začne stavať, bude už spomínaná tzv. malá stavba. Inak hrozí, že mesto nebude mať ani jednu funkčnú plaváreň. „Platí, že kým nebude skolaudovaná nová plaváreň, nemôže sa zbúrať súčasná. Železnice majú záujem, aby staveniskom bola práve súčasná letná plaváreň. Je to teda viac ako zložitá situácia. Zvlášť, ak dnes za novú nefunkčnú plaváreň bez vody platí mesto denne 2.200 eur, teda mesačne 66.000 eur, teda ročne 792 tisíc eur. Výstavbu novej letnej plavárne preto považujem za jednu z najnezmyselnejších vecí, ktorú som zdedil. Tých 792 tisíc eur ročne sme teraz mohli investovať do ciest, chodníkov, čistoty v meste a tak ďalej.“

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...