Úrad zamietol aj druhú námietku Kapsch

12. 08. 2008

Bratislava - Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) zamietol aj druhú námietku jedného z vylúčených účastníkov tendra na prevádzku elektronického mýta na Slovensku, skupiny Kapsch. TASR o tom informovala hovorkyňa úradu Helena Fialová.

Námietka smerovala proti inému úkonu verejného obstarávateľa Národná diaľničná spoločnosť, a. s., (NDS) v užšej súťaži na predmet zákazky Komplexná služba elektronického výberu mýta. "Navrhovateľ vo svojej námietke uviedol, že všetci ostatní uchádzači vo svojich ponukách uviedli nepravdivé a pravdu skresľujúce údaje," priblížila Fialová a dodala, že tieto nepravdivé údaje sa mali týkať efektívnosti výberu mýta ponúkanej jednotlivými uchádzačmi a ich účelom malo byť podľa navrhovateľa získať pri hodnotení daného kritéria väčší počet bodov.

Úrad námietku navrhovateľa podľa Fialovej zamietol preto, lebo sa nestotožnil s názorom navrhovateľa, že efektívnosť výberu mýta, ponúknutá ostatnými uchádzačmi, je nereálna. "Efektívnosť výberu mýta je totiž závislá od mnohých faktorov, predovšetkým od samotného technického riešenia systému výberu mýta jednotlivými uchádzačmi," vysvetlila s tým, že v súťažných podkladoch verejný obstarávateľ zabezpečil reálne plnenie efektívnosti výberu mýta. "V prípade jej neplnenia zo strany víťazného uchádzača sa uplatnia sankcie vo forme pokút, výpovede zmluvy a straty schopnosti poskytovateľa služby prevádzkovať systém výberu mýta," upozornila ďalej Fialová.

ÚVO eviduje aj ďalšie dve námietky na ten istý predmet zákazky, a to od konzorcia SLOVAKPASS a od spoločnosti ToSy. Námietky sú v štádiu riešenia a rozhodnutia budú vydané v zákonnej lehote - v prvom prípade 2. septembra a v druhom 8. septembra tohto roka.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...