Úsek R7 od Ketelca do D. Lužnej má územné rozhodnutie

Pre úsek rýchlostnej cesty R7 od križovatky v Dunajskej Lužnej po križovatku Ketelec v Bratislave, kde sa bude rýchlostná cesta križovať s diaľnicou D4, vydali územné rozhodnutie.

09. 04. 2014

Povedal to na v stredu predseda Bratislavského samosprávneho kraja Pavol Frešo, podľa ktorého môžu rýchlostná cesta R7 a diaľnica D4 výrazným spôsobom zlepšiť dopravnú situáciu v Bratislave. Ako dodal predseda kraja, rýchlostná cesta bude riešiť ten najviac zaťažený úsek od Šamorína smerom na Bratislavu. Dodal, že v súčasnosti prejde na tomto úseku viac ako 21 000 automobilov

„Kraj v predchádzajúcom období v spolupráci s ministerstvom dopravy a mestom Bratislava odstránil všetky byrokratické prekážky, aby D4 a R7 mohli postaviť. V územnom pláne nepotrebuje žiadne zmeny a úpravy,“ povedal Frešo a dodal, že ešte mesto musí schváliť zmenu územného plánu, aby mohli R7 trasovať tak, ako je v pláne ministerstva dopravy. Podľa Freša by sa mohlo začať stavať koncom roka 2015, výstavba na tomto úseku by mala trvať približne dva roky. „Komplex diaľnice D4, čo znamená aj most cez Dunaj a trasovanie až po Karpaty, a rýchlostná cesta R7 sú odhadované na 1,5 miliardy eur. Zháňanie peňazí bude teda pomerne náročné,“ povedal Frešo, podľa ktorého je ďalší most cez Dunaj nutnosťou.

Podpredsedníčka Bratislavského kraja a zároveň starostka mestskej časti Podunajské Biskupice Alžbeta Ožvaldová v stredu povedala, že časť cesty od Dunajskej Lužnej po mimoúrovňovú križovatku Ketelec je 8,5 kilometrový úsek, na ktorom je naplánovaná cesta so štyrmi jazdnými pruhmi s možným budúcim rozšírením na šesť pruhov. Ožvaldová tiež pripomenula, že potrebujú ešte povolenie na približne päťkilometrový úsek medzi Ketelcom a predĺženou Bajkalskou ulicou. Podľa podpredsedníčky by sa malo začať stavať čím skôr, aby sa zlepšila neúnosná dopravná situácia. „Ak projektová dokumentácia k D4 dobehne projektovú dokumentáciu k R7, tak v poriadku. Ale neúnosná situácia sa zlepší vtedy, ak sa R7 začne stavať čím skôr. Nie je pravda, že bez D4 sa zaťaží viac Prístavný most. Budeme mať dva vstupy do mesta – predĺženú Bajkalskú ulicu a cestu 1/63,“ povedala Ožvaldová a dodala, že variant A trasovania rýchlostnej cesty R7, ktorý vedie pod cestou 1/63, je vyhovujúci.

Ako informoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Počiatek ešte v januári, ministerstvo dopravy by malo mať právoplatné územné rozhodnutie na všetky úseky rýchlostnej cesty R7 a diaľnice D4 do začiatku roka 2015. Práce na rýchlostnej ceste aj diaľnici tak chcú začať koncom roku 2015. Predbežné odhady stavebných nákladov odhadol minister dopravy v januári na 1,5 miliardy eur, no zdôraznil, že odhady budú môcť spresniť až po ukončených územných konaniach na niektorých ďalších úsekoch. Ďalšie náklady budú súvisieť aj s majetkovo-právnym vysporiadaním, ktoré Národná diaľničná spoločnosť odhaduje na 300 miliónov eur pri D4 a približne 100 miliónov eur pri R7.

Minister Počiatek na brífingu tiež uviedol, že rozdeľovať projekty výstavby R7 a D4 medzi viac koncesionárov by bolo veľmi komplikované. „Výstavba si bude vyžadovať precíznu koordináciu z jedného miesta. Preto je dobré, aby to robil jeden koncesionár určený jedným obstarávaním,“ povedal Počiatek, podľa ktorého sú PPP jediným možným zdrojom financovania. „V prvom rade si musíme povedať, že Bratislava má problémy pri čerpaní eurofondov. Všetky peniaze, ktoré sú alokované na výstavbu diaľnic a ciest v novom programovom období, sú už viac-menej rozdelené a do roku 2020 nebudú už iné finančné zdroje. Štátny rozpočet má svoje limity. Jediná možnosť financovania výstavby R7 a D4 je tak cez PPP projekty,“ informoval Počiatek a dodal, že ak ukáže dopravný model možnosť stavby R7 skôr, aj bez napojenia na D4, tak v skoršej výstavbe R7 nevidí problém.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...