Úspech má len informovanejší

O novele správneho poriadku a jej prínose pre občanov sme sa rozprávali s občianskym aktivistom.

10. 03. 2004

Zdroj: SME

O novele správneho poriadku a jej prínose pre občanov sme sa rozprávali s občianskym aktivistom RICHARDOM D R U T A R O V S K Ý M z Prešova.

Novela prináša dohromady 84 zmien. Ktoré z nich považujete za najprínosnejšie?

"Aktívni občania ocenia povinnosť úradov informovať o konaniach, ktoré sú predmetom záujmu verejnosti alebo od ktorých to zákony priamo vyžadujú. Informácia musí byť včas zverejnená na 24 hodín prístupnej úradnej tabuli, resp. aj na internete a má byť zrozumiteľná. Novinkou je aj takzvaná dočasná úradná tabuľa. Tú musí úrad postaviť priamo v mieste, ktorého sa konanie týka. Nemalo by sa už stať, že sa občania nedozvedia napríklad o povoľovaní škodlivej či inak nežiaducej stavby v ich susedstve."

Čo presne musí byť po novom na tej nepretržite prístupnej úradnej tabuli, resp. na internete?

"Zákon určuje minimálnu úroveň. Určite tam musí byť oznam, že sa konanie začalo, na koho podnet, o čo v konaní ide a ako sa do neho môžu občania zapojiť. Počas konania by mali byť postupne uverejňované všetky úkony a po skončení konania jeho výsledok, teda celý text rozhodnutia a jeho odôvodnenie."

A čo internet?

"Internet tomu dodáva novú dimenziu, oproti klasickej úradnej tabuli totiž nemá priestorové obmedzenie. Tam by mali byť priebežne zverejňované všetky písomnosti zo spisu. Na prípadnú námietku, že úrady nemajú písomnosti v elektronickej forme, si treba vziať príklad, povedzme, z Českej republiky. Papierové dokumenty tam jednoducho prepíšu alebo naskenujú a vystavia na internet. Dokumenty píše väčšina úradov na počítači, takže tu problém nie je."

Tieto povinnosti však ešte stále mnoho úradov nedodržiava. Čo s tým?

"Úradné tabule a internet majú slúžiť verejnosti, nie iba splneniu litery zákona. Ak občania nie sú spokojní, prichádzajú na rad štandardné prostriedky. Čiže požadovať nápravu od predstaviteľa úradu. Ak to nepomôže, využiť právo podať sťažnosť, petíciu, obrátiť sa na prokuratúru. Čo sa týka samospráv, treba sa obrátiť aj na starostu, primátora alebo predsedu územného celku. Zákon predstavuje argument, o ktorý sa občania môžu úspešne oprieť."

Zmenila novela pomer síl medzi úradmi a občanmi?

"Posilnili sa niektoré práva občanov a podnikateľov voči úradom. Na druhej strane sa však zvýšila aj zodpovednosť občanov za dianie vo svojom okolí a nevyhnutnosť aktívnejšie sa spolupodieľať na rozhodovaní o sebe. Nejde tu iba o rozhodovanie úradov o občanovi, ale aj o rozhodovanie o protichodných požiadavkách záujmových skupín, napríklad investora na jednej strane a občanov na opačnej. Úspech môže dosiahnuť často len ten aktívnejší, infomovanejší a znalejší."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...