Ústavný súd bude rozhodovať o pezinskej skládke

V prípade ide o účasť verejnosti na rozhodovaní a o právo na spravodlivý proces. Súd sa bude zaoberať prípadom občana, ktorému úrady a súdy zabránili v účasti na rozhodovaní o skládke v Pezinku.

27. 02. 2006

Ústavný súd bude v utorok 28. februára 2006 rozhodovať o prípade, v ktorom ide o účasť verejnosti na rozhodovaní a o právo na spravodlivý proces. Súd sa bude zaoberať prípadom občana, ktorému úrady a súdy zabránili v účasti na rozhodovaní o skládke v Pezinku.

Skládka v Pezinku je prevádzkovaná bez účinných ochranných opatrení a predstavuje hrozbu pre okolité životné prostredie. Dvaja obyvatelia Pezinka sa od roku 2002 pokúšajú zapojiť do rozhodovacích procesov týkajúcich sa tejto skládky, avšak neúspešne, keďže Krajský úrad v Bratislave a následne Ministerstvo životného prostredia SR dotknutých občanov z účasti v konaní vylúčili. Príslušné štátne orgány pritom vychádzali z tvrdenia, že v konaní zastupuje záujmy občanov mesto Pezinok a že občanov samotných sa toto konanie nedotýka. Takýto postup však nemá oporu v príslušných zákonoch.

Občania sa preto obrátili na Najvyšší súd, ktorý ich žalobe vyhovel a vrátil vec ministerstvu na ďalšie konanie. Argumentoval pri tom okrem iného aj tým, že v prípade skládky rozhodnutie úradov mohlo mať vplyv na priaznivé životné prostredie občanov. Ministerstvo sa však proti rozsudku odvolalo a odvolací senát Najvyššieho súdu v marci 2004 pôvodné rozhodnutie zrušil, pričom sa vrátil k pôvodnej argumentácii štátnych orgánov.

Organizácia VIA IURIS občanom v Pezinku zabezpečila právnu pomoc. „Prípad skládky v Pezinku sa týka účasti na rozhodovaní, a tak aj verejnej kontroly moci. Úrady tu občanom upreli možnosť zúčasniť sa konania, ktoré môže mať vplyv na ich práva. Účasť verejnosti je kľúčová, lebo zabezpečuje ochranu pred nedostatočne prejednanými a často aj nekvalitnými rozhodnutiami,“ uviedla advokátka Eva Kováčechová, ktorá bude občanov na Ústavnom súde zastupovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...