Ústavný súd bude rozhodovať o pezinskej skládke

V prípade ide o účasť verejnosti na rozhodovaní a o právo na spravodlivý proces. Súd sa bude zaoberať prípadom občana, ktorému úrady a súdy zabránili v účasti na rozhodovaní o skládke v Pezinku.

27. 02. 2006

Ústavný súd bude v utorok 28. februára 2006 rozhodovať o prípade, v ktorom ide o účasť verejnosti na rozhodovaní a o právo na spravodlivý proces. Súd sa bude zaoberať prípadom občana, ktorému úrady a súdy zabránili v účasti na rozhodovaní o skládke v Pezinku.

Skládka v Pezinku je prevádzkovaná bez účinných ochranných opatrení a predstavuje hrozbu pre okolité životné prostredie. Dvaja obyvatelia Pezinka sa od roku 2002 pokúšajú zapojiť do rozhodovacích procesov týkajúcich sa tejto skládky, avšak neúspešne, keďže Krajský úrad v Bratislave a následne Ministerstvo životného prostredia SR dotknutých občanov z účasti v konaní vylúčili. Príslušné štátne orgány pritom vychádzali z tvrdenia, že v konaní zastupuje záujmy občanov mesto Pezinok a že občanov samotných sa toto konanie nedotýka. Takýto postup však nemá oporu v príslušných zákonoch.

Občania sa preto obrátili na Najvyšší súd, ktorý ich žalobe vyhovel a vrátil vec ministerstvu na ďalšie konanie. Argumentoval pri tom okrem iného aj tým, že v prípade skládky rozhodnutie úradov mohlo mať vplyv na priaznivé životné prostredie občanov. Ministerstvo sa však proti rozsudku odvolalo a odvolací senát Najvyššieho súdu v marci 2004 pôvodné rozhodnutie zrušil, pričom sa vrátil k pôvodnej argumentácii štátnych orgánov.

Organizácia VIA IURIS občanom v Pezinku zabezpečila právnu pomoc. „Prípad skládky v Pezinku sa týka účasti na rozhodovaní, a tak aj verejnej kontroly moci. Úrady tu občanom upreli možnosť zúčasniť sa konania, ktoré môže mať vplyv na ich práva. Účasť verejnosti je kľúčová, lebo zabezpečuje ochranu pred nedostatočne prejednanými a často aj nekvalitnými rozhodnutiami,“ uviedla advokátka Eva Kováčechová, ktorá bude občanov na Ústavnom súde zastupovať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.