Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku

Ďalší významný úspech zaznamenala rodina z Prešova zastúpená právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty pri obhajobe svojich práv v súvislosti s vyvlastňovaním ich nehnuteľností pre potreby cestnej komunikácie.

31. 01. 2002

Zdroj: CEPA

Ponická Huta - Ďalší významný úspech zaznamenala rodina  D r u t a r o v s k ý c h  z Prešova zastúpená právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty pri obhajobe svojich práv v súvislosti s vyvlastňovaním ich nehnuteľností pre potreby cestnej komunikácie. Kauza sa z rozhodnutia Krajského súdu v Prešove postupuje Ústavnému súdu SR, ktorý má posúdiť celý doterajší systém vyvlastňovania.

Občania sa obrátili na Krajský súd v Prešove, aby tento preskúmal zákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu a priľahlého pozemku. V žalobe okrem iného namietali aj neústavnosť príslušných právnych predpisov, na základe ktorých prebieha vyvlastňovacie konanie a poskytuje sa náhrada za vyvlastnené nehnuteľnosti. Suma, ktorú štát v takýchto prípadoch poskytuje vyvlastneným, totiž zďaleka neodzrkadľuje ich reálnu hodnotu, čo je v rozpore s Ústavou SR. V zmysle ústavy totiž možno vyvlastňovať len za „primeranú náhradu“.

Právny zástupca  D r u t a r o v s k ý c h  advokát Ján  H r u b a l a  obdržal v stredu 30. januára 2002 uznesenie Krajského súdu v Prešove, v ktorom súd uvádza, že pred samotným rozhodnutím o zákonnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia postúpi vec Ústavnému súdu, aby zaujal stanovisko k súladu časti stavebného zákona a vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností s Ústavou SR. Súd sa stotožnil s tvrdením žalobcov a vo svojom uznesení okrem iného konštatuje, že príslušná časť stavebného zákona, ako aj vyhlášky, na základe ktorých sa poskytujú náhrady za vyvlastňované nehnuteľnosti, nie je v súlade s čl. 1 a čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, „pretože nezohľadňuje princíp spravodlivosti za odňatie vlastníckeho práva, nakoľko náhradu stanovuje statickým spôsobom bez ohľadu na pohyb cien pozemkov na trhu“ a postupom podľa týchto právnych predpisov „nemožno dospieť k takej cene, ktorá by bola spravodlivá a adekvátna reálnej cene vyvlastnených nehnuteľností“.

Ústavný súd bude teda po prvýkrát priamo rozhodovať o súlade celého systému vyvlastňovania na Slovensku s Ústavou SR. Výsledok tohto konania môže viesť k prevratnej zmene súčasného systému vyvlastňovania, kedy štát procesne jednoduchým spôsobom a za minimálne prostriedky pripravuje mnohých občanov o rozsiahle nehnuteľnosti pre realizáciu často nedomyslených a mnohostranne nevhodných stavieb.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...