Ústavný súd bude skúmať celý systém vyvlastňovania na Slovensku

Ďalší významný úspech zaznamenala rodina z Prešova zastúpená právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty pri obhajobe svojich práv v súvislosti s vyvlastňovaním ich nehnuteľností pre potreby cestnej komunikácie.

31. 01. 2002

Zdroj: CEPA

Ponická Huta - Ďalší významný úspech zaznamenala rodina  D r u t a r o v s k ý c h  z Prešova zastúpená právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu z Ponickej Huty pri obhajobe svojich práv v súvislosti s vyvlastňovaním ich nehnuteľností pre potreby cestnej komunikácie. Kauza sa z rozhodnutia Krajského súdu v Prešove postupuje Ústavnému súdu SR, ktorý má posúdiť celý doterajší systém vyvlastňovania.

Občania sa obrátili na Krajský súd v Prešove, aby tento preskúmal zákonnosť rozhodnutia o vyvlastnení ich rodinného domu a priľahlého pozemku. V žalobe okrem iného namietali aj neústavnosť príslušných právnych predpisov, na základe ktorých prebieha vyvlastňovacie konanie a poskytuje sa náhrada za vyvlastnené nehnuteľnosti. Suma, ktorú štát v takýchto prípadoch poskytuje vyvlastneným, totiž zďaleka neodzrkadľuje ich reálnu hodnotu, čo je v rozpore s Ústavou SR. V zmysle ústavy totiž možno vyvlastňovať len za „primeranú náhradu“.

Právny zástupca  D r u t a r o v s k ý c h  advokát Ján  H r u b a l a  obdržal v stredu 30. januára 2002 uznesenie Krajského súdu v Prešove, v ktorom súd uvádza, že pred samotným rozhodnutím o zákonnosti vyvlastňovacieho rozhodnutia postúpi vec Ústavnému súdu, aby zaujal stanovisko k súladu časti stavebného zákona a vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností s Ústavou SR. Súd sa stotožnil s tvrdením žalobcov a vo svojom uznesení okrem iného konštatuje, že príslušná časť stavebného zákona, ako aj vyhlášky, na základe ktorých sa poskytujú náhrady za vyvlastňované nehnuteľnosti, nie je v súlade s čl. 1 a čl. 20 ods. 4 Ústavy SR, „pretože nezohľadňuje princíp spravodlivosti za odňatie vlastníckeho práva, nakoľko náhradu stanovuje statickým spôsobom bez ohľadu na pohyb cien pozemkov na trhu“ a postupom podľa týchto právnych predpisov „nemožno dospieť k takej cene, ktorá by bola spravodlivá a adekvátna reálnej cene vyvlastnených nehnuteľností“.

Ústavný súd bude teda po prvýkrát priamo rozhodovať o súlade celého systému vyvlastňovania na Slovensku s Ústavou SR. Výsledok tohto konania môže viesť k prevratnej zmene súčasného systému vyvlastňovania, kedy štát procesne jednoduchým spôsobom a za minimálne prostriedky pripravuje mnohých občanov o rozsiahle nehnuteľnosti pre realizáciu často nedomyslených a mnohostranne nevhodných stavieb.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...