Ústavný súd bude zajtra pojednávať o spornom diaľničnom vyvlastňovacom zákone

25. 01. 2011

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky

Verejné pojednávanie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

26. januára 2011 (streda), pojednávacia miestnosť č. dv. 120

Spisová značka: PL. ÚS 19/09

Navrhovateľ: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
zastúpená JUDr. Danielom Lipšicom

Odporca: Národná rada Slovenskej republiky

Predmet pojednávania: Návrh na začatie konania o súlade § 2 ods. 1 písm. a) slov ,,alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 písm. a) slov ,,inak doklady“ a § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Začiatok pojednávania: 10.00 h

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Články na titulke - k aktuálnym témam

1976/050 Stavebný zákon

1995/162 Katastrálny zákon

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Nehnuteľnosti

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Priamo súvisiace články

Ústavný súd o vyvlastňovaní nerozhodol 

Vyvlastňovanie čaká aj na ministra Lipšica 

Štát smie ďalej stavať na cudzom 

Ústavný súd sa k vláde správa nadštandardne 

Lipšic s rozpakmi hodnotí konanie vo veci zákona o príprave diaľnic 

Stavby na cudzom idú do praxe 

Vyvlastňovanie na Ústavnom súde stojí 

Tisícka občanov sa nevzdala. Začína sa vyvlastňovanie 

Šútovo sa musí pokloniť diaľnici 

Štát pre diaľnicu siahne Kysučanom na majetky 

Pelegrini to skúša s diaľnicami 

Ústavný súd už sedem mesiacov skúma, či sa bude zaoberať výstavbou diaľnic na cudzom 

Šútovo: Diaľnica vtrhne ľuďom na polia 

Text podania skupiny poslancov na Ústavný súd Slovenskej republiky k zákonu 669/2007 Z. z. 

Urýchlenie výstavby diaľnic je na Ústavnom súde 

Stavať na cudzom začnú skoro 

Prezident: Štát môže stavať na cudzom 

Vážneho vyvlastňovací zákon – v utorok poslanci rozhodnú o „najneústavnejšom“ zákone v histórii 

Bude štát stavať na cudzom? 

Lipšic: Urýchlenie výstavby diaľnic? Vidím tam problém! 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...