Ústavný súd bude zajtra pojednávať o spornom diaľničnom vyvlastňovacom zákone

25. 01. 2011

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Ústavný súd Slovenskej republiky

Verejné pojednávanie pléna Ústavného súdu Slovenskej republiky

26. januára 2011 (streda), pojednávacia miestnosť č. dv. 120

Spisová značka: PL. ÚS 19/09

Navrhovateľ: Skupina poslancov Národnej rady Slovenskej republiky
zastúpená JUDr. Danielom Lipšicom

Odporca: Národná rada Slovenskej republiky

Predmet pojednávania: Návrh na začatie konania o súlade § 2 ods. 1 písm. a) slov ,,alebo či bol urobený úkon na jeho získanie“, § 2 ods. 2 písm. a) slov ,,inak doklady“ a § 2 ods. 2 písm. a) prvého bodu a druhého bodu zákona č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá a o doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov s čl. 12 ods. 1 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 13 ods. 4 v spojení s čl. 20 ods. 1, s čl. 20 ods. 4 Ústavy Slovenskej republiky a s čl. 1 Dodatkového protokolu č. 1 k Dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd.

Začiatok pojednávania: 10.00 h

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Články na titulke - k aktuálnym témam

1976/050 Stavebný zákon

1995/162 Katastrálny zákon

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Nehnuteľnosti

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Priamo súvisiace články

Ústavný súd o vyvlastňovaní nerozhodol 

Vyvlastňovanie čaká aj na ministra Lipšica 

Štát smie ďalej stavať na cudzom 

Ústavný súd sa k vláde správa nadštandardne 

Lipšic s rozpakmi hodnotí konanie vo veci zákona o príprave diaľnic 

Stavby na cudzom idú do praxe 

Vyvlastňovanie na Ústavnom súde stojí 

Tisícka občanov sa nevzdala. Začína sa vyvlastňovanie 

Šútovo sa musí pokloniť diaľnici 

Štát pre diaľnicu siahne Kysučanom na majetky 

Pelegrini to skúša s diaľnicami 

Ústavný súd už sedem mesiacov skúma, či sa bude zaoberať výstavbou diaľnic na cudzom 

Šútovo: Diaľnica vtrhne ľuďom na polia 

Text podania skupiny poslancov na Ústavný súd Slovenskej republiky k zákonu 669/2007 Z. z. 

Urýchlenie výstavby diaľnic je na Ústavnom súde 

Stavať na cudzom začnú skoro 

Prezident: Štát môže stavať na cudzom 

Vážneho vyvlastňovací zákon – v utorok poslanci rozhodnú o „najneústavnejšom“ zákone v histórii 

Bude štát stavať na cudzom? 

Lipšic: Urýchlenie výstavby diaľnic? Vidím tam problém! 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...