Ústavný súd vyhovel prevádzkarovi pezinskej skládky

23. 07. 2010

Ústavný súd (ÚS) v kauze pezinskej skládky rozhodol, že boli porušené práva jej prevádzkovateľa, keď Najvyšší súd SR zrušil povolenia na skládku a vrátil prípad na konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Vyplýva to z rozhodnutia senátu Ústavného súdu SR (ÚS) pod vedením Milana Ľalíka o sťažnosti Ekologickej skládky a.s. vo veci namietaného porušenia jej ústavných práv. Nález ÚS z 27. mája bol tento týždeň doručený zástupcom Pezinčanov a mesta Pezinok, ktorí podľa súdu boli vedľajšími účastníkmi konania, ako o to v januári žiadali. Nálezom bolo zároveň zrušené uznesenie Najvyššieho súdu SR a jeho rozsudok, prípad sa vracia najvyššiemu súdu na ďalšie konanie.

"Nález ÚS nie je potvrdením zákonnosti skládky v Pezinku," upozorňuje Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Z nálezu vyplýva, že postupom Najvyššieho súdu SR, jeho uznesením o odklade vykonateľnosti z 6. apríla 2009 a rozsudkom z 28. mája 2009 bolo porušené základné právo Ekologickej skládky a.s. na súdnu ochranu, ďalej základné právo vlastniť majetok a právo pokojne užívať majetok.

Medzi dôvodmi nálezu Ústavný súd SR konštatoval, že Najvyšší súd neuviedol v rozsudku odpovede na niektoré otázky, napríklad, či dodatočné zverejnenie územného rozhodnutia, po jeho odtajnení ako obchodného tajomstva, nebolo prejavom uplatnenia zásady dvojinštančnosti konania v spojení so zásadou hospodárnosti.

Zároveň v náleze konštatuje, že Najvyšší súd v rozsudku absolutizujúc právo verejnosti na účasť v integrovanom povoľovaní opomenul aplikáciu základných zásad správneho konania a správneho súdnictva.

Ako ďalší dôvod Ústavný súd uviedol, že Najvyšší súd v rozsudku nedal ústavne akceptovateľnú odpoveď na otázku viazanosti územným rozhodnutím v integrovanom povoľovaní. Ústavný súd tiež konštatoval prekročenie zákonnej právomoci správneho súdu rozsudkom NS v súvislosti s preskúmavaním zákonnosti procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie -pozn.SITA) a rozhodnutia vydaného v tomto konaní.

„S viacerými dôvodmi uvedenými v náleze ÚS sa nestotožňujeme, ale samozrejme, rešpektujeme ho“, povedala Čaputová. a doplnila, že „ďalšie významné argumenty o nezákonnosti povolenia skládky, ako napríklad rozpor povolenia skládky s územným plánom, ostali nálezom ÚS nedotknuté a budeme ich uplatňovať v ďalšom konaní pred Najvyšším súdom.“

Kontroverznú skládku v Pezinku, ktorú stavia spoločnosť Ekologická skládka, a.s. na čele s otcom Jána Mana ml., povolil bratislavský Inšpektorát životného prostredia v januári 2008. Proti skládke od začiatku bojujú občania a aktivisti, keďže kontroverzná skládka sa nachádza 280 metrov od obydlí a 400 metrov od centra mesta. Občania sa obrátili aj na Najvyšší súd SR. Ten v máji 2009 zrušil povolenie pezinskej skládky a vrátil prípad na konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Ekologická skládka sa však voči tomuto rozhodnutiu odvolala pre údajné porušenie ich ústavného práva. Ústavný súd SR v priebehu jedného mesiaca rozhodol o prijatí na ďalšie konanie a o pozastavení účinnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Spoločnosť si to vysvetľuje tak, že môže na skládku vyvážať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.