Ústavný súd vyhovel prevádzkarovi pezinskej skládky

23. 07. 2010

Ústavný súd (ÚS) v kauze pezinskej skládky rozhodol, že boli porušené práva jej prevádzkovateľa, keď Najvyšší súd SR zrušil povolenia na skládku a vrátil prípad na konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Vyplýva to z rozhodnutia senátu Ústavného súdu SR (ÚS) pod vedením Milana Ľalíka o sťažnosti Ekologickej skládky a.s. vo veci namietaného porušenia jej ústavných práv. Nález ÚS z 27. mája bol tento týždeň doručený zástupcom Pezinčanov a mesta Pezinok, ktorí podľa súdu boli vedľajšími účastníkmi konania, ako o to v januári žiadali. Nálezom bolo zároveň zrušené uznesenie Najvyššieho súdu SR a jeho rozsudok, prípad sa vracia najvyššiemu súdu na ďalšie konanie.

"Nález ÚS nie je potvrdením zákonnosti skládky v Pezinku," upozorňuje Zuzana Čaputová z občianskej iniciatívy Skládka nepatrí do mesta.

Z nálezu vyplýva, že postupom Najvyššieho súdu SR, jeho uznesením o odklade vykonateľnosti z 6. apríla 2009 a rozsudkom z 28. mája 2009 bolo porušené základné právo Ekologickej skládky a.s. na súdnu ochranu, ďalej základné právo vlastniť majetok a právo pokojne užívať majetok.

Medzi dôvodmi nálezu Ústavný súd SR konštatoval, že Najvyšší súd neuviedol v rozsudku odpovede na niektoré otázky, napríklad, či dodatočné zverejnenie územného rozhodnutia, po jeho odtajnení ako obchodného tajomstva, nebolo prejavom uplatnenia zásady dvojinštančnosti konania v spojení so zásadou hospodárnosti.

Zároveň v náleze konštatuje, že Najvyšší súd v rozsudku absolutizujúc právo verejnosti na účasť v integrovanom povoľovaní opomenul aplikáciu základných zásad správneho konania a správneho súdnictva.

Ako ďalší dôvod Ústavný súd uviedol, že Najvyšší súd v rozsudku nedal ústavne akceptovateľnú odpoveď na otázku viazanosti územným rozhodnutím v integrovanom povoľovaní. Ústavný súd tiež konštatoval prekročenie zákonnej právomoci správneho súdu rozsudkom NS v súvislosti s preskúmavaním zákonnosti procesu EIA (posudzovanie vplyvov na životné prostredie -pozn.SITA) a rozhodnutia vydaného v tomto konaní.

„S viacerými dôvodmi uvedenými v náleze ÚS sa nestotožňujeme, ale samozrejme, rešpektujeme ho“, povedala Čaputová. a doplnila, že „ďalšie významné argumenty o nezákonnosti povolenia skládky, ako napríklad rozpor povolenia skládky s územným plánom, ostali nálezom ÚS nedotknuté a budeme ich uplatňovať v ďalšom konaní pred Najvyšším súdom.“

Kontroverznú skládku v Pezinku, ktorú stavia spoločnosť Ekologická skládka, a.s. na čele s otcom Jána Mana ml., povolil bratislavský Inšpektorát životného prostredia v januári 2008. Proti skládke od začiatku bojujú občania a aktivisti, keďže kontroverzná skládka sa nachádza 280 metrov od obydlí a 400 metrov od centra mesta. Občania sa obrátili aj na Najvyšší súd SR. Ten v máji 2009 zrušil povolenie pezinskej skládky a vrátil prípad na konanie Slovenskej inšpekcii životného prostredia.

Ekologická skládka sa však voči tomuto rozhodnutiu odvolala pre údajné porušenie ich ústavného práva. Ústavný súd SR v priebehu jedného mesiaca rozhodol o prijatí na ďalšie konanie a o pozastavení účinnosti rozhodnutia Najvyššieho súdu SR. Spoločnosť si to vysvetľuje tak, že môže na skládku vyvážať.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...