Utajovanie svedčí o trestnosti

Dôvodnú obavu, že za diaľnice, ktoré sa stavajú cez PPP projekty, zaplatíme o 2,5 miliardy eur viac, ako by stála ich výstavba verejným obstarávaním, ministerstvo dopravy „vyvrátilo" spôsobom sebe vlastným.

Vyhlásilo, že má analýzy, ktoré potvrdzujú, že PPP projekty sú pre štát výhodné. Požiadavku analytikov INEKO, aby analýzu výhodnosti sprístupnilo, ministerstvo zamietlo, lebo je vraj „predmetom ochrany duševného vlastníctva zhotoviteľa dokumentu".

Ak by sme aj uznali, že analýza je autorským dielom (čo je sporné), tak „ochrana" jej obsahu ani podľa autorského zákona neobstojí, lebo podľa neho právo autorov rozhodnúť o zverejnení či sprístupnení diela zaniká jeho prvým predajom.

Pretože „zhotoviteľ" analýzy predal svoje dielo ministerstvu za 66-tisíc eur, ministerstvo je povinné analýzu zverejniť ako každú informáciu, ktorá „sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií". Utajovanie svedčí o trestnosti, čo vieme už z emisnej kauzy.

Na začiatku kauzy, ktorá sa teraz vyšetruje ako trestný čin, porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám vláda. Hoci zákon hovorí, že „vláda SR je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie vlády", návrh na schválenie predaja priznaných jednotiek AAU, o ktorom rokovala 15. októbra 2008, dodnes nesprístupnila.

Hoci zákon hovorí, že vláda musí mať na nesprístupnenie dokumentu zákonný dôvod, premiér s ministrami ani nepredstierali, že nejaký dôvod majú. Iba arogantne uviedli: „Materiál sa nesprístupňuje." Keď ministerstvo alebo vláda porušujú zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ide o neklamný príznak, že sa podieľajú na niečom, čo sa má vyšetrovať ako trestný čin.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.