Utajovanie svedčí o trestnosti

Dôvodnú obavu, že za diaľnice, ktoré sa stavajú cez PPP projekty, zaplatíme o 2,5 miliardy eur viac, ako by stála ich výstavba verejným obstarávaním, ministerstvo dopravy „vyvrátilo" spôsobom sebe vlastným.

Vyhlásilo, že má analýzy, ktoré potvrdzujú, že PPP projekty sú pre štát výhodné. Požiadavku analytikov INEKO, aby analýzu výhodnosti sprístupnilo, ministerstvo zamietlo, lebo je vraj „predmetom ochrany duševného vlastníctva zhotoviteľa dokumentu".

Ak by sme aj uznali, že analýza je autorským dielom (čo je sporné), tak „ochrana" jej obsahu ani podľa autorského zákona neobstojí, lebo podľa neho právo autorov rozhodnúť o zverejnení či sprístupnení diela zaniká jeho prvým predajom.

Pretože „zhotoviteľ" analýzy predal svoje dielo ministerstvu za 66-tisíc eur, ministerstvo je povinné analýzu zverejniť ako každú informáciu, ktorá „sa získala za verejné financie alebo sa týka používania verejných financií". Utajovanie svedčí o trestnosti, čo vieme už z emisnej kauzy.

Na začiatku kauzy, ktorá sa teraz vyšetruje ako trestný čin, porušila zákon o slobodnom prístupe k informáciám vláda. Hoci zákon hovorí, že „vláda SR je povinná zverejniť texty materiálov (návrhy, správy, rozbory) predložených na rokovanie vlády", návrh na schválenie predaja priznaných jednotiek AAU, o ktorom rokovala 15. októbra 2008, dodnes nesprístupnila.

Hoci zákon hovorí, že vláda musí mať na nesprístupnenie dokumentu zákonný dôvod, premiér s ministrami ani nepredstierali, že nejaký dôvod majú. Iba arogantne uviedli: „Materiál sa nesprístupňuje." Keď ministerstvo alebo vláda porušujú zákon o slobodnom prístupe k informáciám, ide o neklamný príznak, že sa podieľajú na niečom, čo sa má vyšetrovať ako trestný čin.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...