V. Bajan navrhuje spôsob, akým by sa mohla zastaviť skládka v Pezinku

25. 11. 2009

Bratislava - Vladimír Bajan podal ako súkromná osoba minulý týždeň na Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR podnet na preskúmanie rozhodnutia Krajského stavebného úradu v Bratislave zo dňa 7. mája 2007 o umiestnení skládky v Pezinku.

Samotnému podnetu predchádzali mnohonásobné rokovania a diskusie nielen so zainteresovanými ale i s ďalšími odborníkmi, ktorí hľadali možnosti, ktoré je možné využiť. „Skládka v Pezinku je veľmi ťažký právny i odborný oriešok, na ktorom pracujeme už niekoľko mesiacov,“ povedal v tejto súvislosti Bajan. Ako dodal, verí, že Ministerstvo výstavby na základe jeho podnetu v čo najkratšom čase zruší uvedené rozhodnutie o umiestnení skládky tak, aby sa na ňu prestalo navážať.

Po dôkladnej analýze tímu odborníkov, s ktorými spolupracuje, dospel k názoru, že práve toto by mohla byť cesta ako skládku v Pezinku zastaviť. Postup Krajského stavebného úradu a rozhodnutie, ktoré vydal, pravdepodobne nezodpovedá v celom rozsahu zákonu. Preto žiada ministerstvo, aby tento postup preskúmalo najmä v otázke súladu návrhu na umiestnenie stavby s platným územným plánom mesta Pezinok, v otázke absencie odôvodnenia uvedeného rozhodnutia ako aj v otázke vylúčených či naopak nevylúčených účastníkov konania.

Problém odpadového hospodárstva v regióne je potrebné riešiť komplexne, nejde len o skládku v Pezinku. Predseda BSK Vladimír Bajan preto inicioval vznik expertnej skupiny, ktorá by sa touto problematikou mala zaoberať. „Po kreovaní nového zastupiteľstva ako aj odborných komisií sa táto skupina definitívne doplní a začne pracovať,“ dodal Bajan.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...