V boji o nové smetisko v Pezinku ide do tuhého

Pezinku hrozí, že v Novej jame sa vybuduje ďalšia gigantická skládka odpadu. Blízko centra, blízko našich obydlí. Štátni úradníci ignorujú názor nás, Pezinčanov, aj našich predstaviteľov mesta. Napriek zákazu skládky v územnom pláne mesta a vo všeobecne záväznom nariadení, Krajský stavebný úrad v Bratislave vydal pre skládku v novej jame územné rozhodnutie v rozpore s týmito dokumentmi a teda aj v rozpore so zákonom.

Pezinčania vedia, že prednosta, ktorý riadi tento Krajský stavebný úrad, je súčasne vlastníkom 130 000 m2 pozemkov pod skládkou, a dobre vedia aj to, že skládku presadzuje firma, na čele ktorej stojí otec tohto prednostu. O to viac je poburujúce, že Krajský stavebný úrad z územného konania postupne vylúčil pezinských aktivistov aj samotné mesto Pezinok, ktorí poukazovali na rozpor umiestnenia skládky s územným plánom.

Zarážajúce je, že takto riadený Krajský stavebný úrad skládku v Pezinku aj povolil. A aby toho nebolo málo, tak povoľujúci úrad vyhlásil toto rozhodnutie za obchodné tajomstvo. To znamená, že sa k nemu nikto nemôže dostať. Takže máme slovenskú, ba možno dokonca svetovú raritu, kedy sa mesto a jeho primátor nesmú dozvedieť, ako sa rozhodlo o umiestnení stavby na jeho území.

V súčasnosti prebieha tzv. integrované povoľovanie na inšpektoráte ŽP v Bratislave. Jeho výsledkom má byť stavebné povolenie na skládku. Mesto a 1200 Pezinčanov sa zapojilo do tohto povoľovania. Sú pripravení ochraňovať zákonnosť, svoje práva a svoje životné prostredie.

Dnes sa totiž nerozhoduje podľa všetkého iba o jednej novej skládke v Novej jame. V médiách môžeme vidieť, čo sa práve deje v Neapole vo vyspelom Taliansku. Odpady sa stávajú strategickým nástrojom rozvoja veľkých miest, často ovládaným mafiou. A keď veľkým mestám hrozí kolaps, ani vláda Talianska neberie ohľad na oprávnené záujmy obyvateľov malých okolitých miest.

Našťastie ešte nie sme na tom tak zle, ako Neapol, ale ak sa nezmení strategický prístup zodpovedných osôb k likvidácii bratislavských odpadov, analogická situácia môže ľahko nastať aj u nás. Bratislava vo svojom územnom pláne nerieši problém skládky na vlastnom území napriek tomu, že naše hlavné mesto v súčasnosti doslovne expanduje. Tisícky nových bytov a nebytových priestorov sú vo výstavbe a prírastok nového obyvateľstva drasticky zvýši aj tvorbu bratislavských odpadov.

Hodnota honosných bytov v centre Bratislavy sa dnes už šplhá k sume 10 mil. Sk/byt a aj ceny stavebných pozemkov astronomicky narastajú. Prečo by teda mali Bratislavčania stavať smetiská na takých cenných parcelách, keď tu, ajhľa, neďaleko majú takú krásnu príležitosť na smetisko v Pezinku. Koho iného okrem Pezinčanov zaujíma, že už jedno gigantické smetisko máme v centre nášho mestečka, že zapácha, že nevyhovuje predpisom, že je ekologickou časovanou bombou, že zamoruje okolie skládkovým plynom a ohrozuje naše zdravie?

Nezaujíma to dokonca ani štátnych úradníkov, zodpovedných za dodržiavanie zákonov a predpisov, zodpovedných za to, aby sa naše životné prostredie nepoškodzovalo. Hrubo a zatiaľ beztrestne porušujú zákony nielen pri Starej jame, ale aj dnes, v konaniach o Novej jame. Koho okrem nás zaujíma, že smetisko kruto znižuje kvalitu života v Pezinku a tým aj ceny našich nehnuteľností? Otázka je, prečo sa to deje a ako je to vôbec možné v štáte, ktorý sa vyhlasuje za právny? Počul som už viacerých nahlas rozprávať o tom, že zamýšľaná skládka by nemala slúžiť len Bratislave, ale aj neďalekej Viedni.

Majitelia zrejme rokujú o predaji pozemku inému záujemcovi. Môžeme sa opodstatnene domnievať, že v záujme veľkých investorov, v duchu hesla „bližšia košeľa ako kabát“, nám dnes hrozí nielen druhé smetisko v Novej jame, ale za ním veľmi pravdepodobne tretie, štvrté… Dnes sa teda nerozhoduje len o tom, či tu bude ďalšie smetisko alebo nie, ale aj o tom, či je Slovensko demokratický a právny štát.

Dnes sa rozhoduje o tom, či Pezinok zásadne, aj proti našej vôli, zmení svoj charakter a stane sa okrajovým smetiarskym servisom Bratislavy a možno dokonca aj Viedne, alebo či v súlade so zákonmi ochránime svoje práva.

Dnes sa tu chystá niekto rozhodovať o nás bez nás. Asi sme mu nepohodlní a naše oprávnené nároky ohrozujú veľmi veľké kšefty. Je dôležité, aby sme využili všetky právne možnosti na ochranu našich práv, za nás to nespraví nik. Ale dnes je mimoriadne dôležité, aby sme svoj názor vyjadrili nahlas a spoločne, najmä vtedy keď nastane kľúčový okamih.

Je dôležité vytrvať, verejne odhaliť pravdu, aby všetci zodpovední, nielen úradníci, ale aj politici, ktorí ich dosadili do funkcií, pochopili, že Pezinčania neustúpia vo svojich právach, a sú pripravení vybojovať ich všetkými zákonnými prostriedkami, sú odhodlaní vytrvalo žiadať, aby raz dosiahli aj zodpovednosť všetkých zainteresovaných, ktorí dnes tak hrubo porušujú predpisy. Verím, že jednotný protestný hlas Pezinčanov nebude ľahostajný ani najmocnejším politikom v Bratislave a ani orgánom, ktoré chránia dodržiavanie zákonov.

Ten kľúčový okamih, ktorý si vyžiada našu občiansku zodpovednosť a aktivitu nastane asi onedlho, len čo Inšpektorát ŽP vydá integrované povolenie. Končím slovami aktivistky Mgr. Zuzany Čaputovej „Veríme, že právo je jednoznačne na našej strane, uvidíme ako ďaleko môže zájsť neznalosť a zneužívanie moci.“ Keď nastane potrebný okamih, Pezinčania, oslovíme vás, aby sme mohli spoločne s naším primátorom a poslancami urobiť potrebnú a správnu vec.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...