V meste bude rachot

Keď ste spomenuli Slovenskú správu ciest, táto organizácia má na starosti aj výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie. Vy ste, pán primátor, v uplynulých dňoch rokovali aj s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozefom Macejkom. Viete povedať aktuálny stav na Nábrežnej komunikácii?

10. 05. 2001

Zdroj: Vincent Sabo

Na aktuálnu tému s primátorom Prešova Ing. Jurajom Kopčákom

Keď ste spomenuli Slovenskú správu ciest, táto organizácia má na starosti aj výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie. Vy ste, pán primátor, v uplynulých dňoch rokovali aj s ministrom dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Jozefom Macejkom. Viete povedať aktuálny stav na Nábrežnej komunikácii?

Verejnosť je informovaná, že už niekoľkokrát som vyjadril nespokojnosť s postupom prác na tejto dôležitej komunikácii. Viac razy som dostal prísľuby, že sa zintenzívnia práce tak, aby do konca roka 2001 mohla byť jej prevažná časť spojazdnená. Tieto sľuby zatiaľ nikto nijako nespochybnil, dodnes platia. Dokonca takéto vyjadrenie mal aj minister Jozef Macejko, že do konca roka bude táto komunikácia spojazdnená, no nebudú však ukončené zvodidlá, okolie a nadväzujúce prvky komunikácie. Stretol som sa v minulých dňoch k tejto problematike so zástupcami investora, teda Slovenskej správy ciest, dodávateľa Inžinierskych stavieb Košice, ale aj samotného ministra. Hovorili sme, kde sú príčiny, že tá intenzita nie je taká, akú by sme si želali. Problém je stále v úseku od zimného štadióna k ulici Obrancov mieru. Je tam jeden nevysporiadaný rodinný dom. Známa kauza O. D. Všelijakými spôsobmi sa usilujeme tento gordický uzol rozťať, preto som inicioval ešte jeden pokus zo strany mesta, aby sme sa pokúsili nie násilnou cestou, nie cestou vyvlastnenia, ale cestou dohody výjsť v ústrety O. D. a nakoniec aj tejto stavbe, prípadne Slovenskej správe ciest, ktorá si jednoducho nevie rady. Tento úsek ešte nebol odovzdaný ako stavenisko, takže tam sa pokračovať nedá. Je treba tam urobiť prekládky sietí, čo je sťažené, pokiaľ sa tam býva, pokiaľ je tam človek(!)

Stanovili ste si nejaký interný termín, dokedy sa prípad O. D. musí vyriešiť?

Veľmi ťažko sa stanovuje konkrétny termín, keď to nie je priamo v našej moci. Viete o tom, že okresný úrad rozhodol o vyvlastnení. Občan O. D. sa odvolal. Krajský úrad neviem, či potvrdil alebo nepotvrdil výrok okresného úradu. Je to skutočne v réžii Slovenskej správy ciest, jeho investorského útvaru. My sa znepokojujeme, že na tom stojí výstavba Nábrežnej komunikácie.

AUDIO

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...