V mestských lesoch sa na jeseň má začať masívny geologický prieskum kvôli diaľničnému obchvatu

Vo štvrtok sme na zasadnutí výboru v našej mestskej časti informovali prítomných obyvateľov o tom, prečo sú v mestských lesoch vykolíkované pozemky.

Všimnúť ste si kolíky mohli napríklad aj na ulici Pod Wilec hôrkou v časti, kde bude v kopci vychádzať budúci diaľničný tunel a mostom pokračovať smerom na Záborské.

Ide o prípravu na masívny geologický prieskum v trase diaľnice a tunela. Vrtať sa má na vyše sto miestach.

V jesenných mesiacoch sa po lesoch a miestnych komunikáciách za Kalváriou, na Vydumanci, Pod Willec hôrkou, na Cemjate a na Borkute budú pohybovať vrtné súpravy a ich sprievodné vozidlá.

Podľa informácie, ktorá na zasadnutí výboru v mestskej časti tiež zaznela, by sa následne malo začať stavebné povoľovacie konanie pre diaľničný obchvat Prešova, nazývaný Prešov západ - Prešov juh. Bude viesť od Vydumanca po Záborské, súčasťou by mal byť vyše dvoch kilometrov dlhý diaľničný tunel pod Malkovskou hôrkou.

Optimistické odhady dnes hovoria, že stavať by sa malo začať v roku 2014, avšak takéto odhady je potrebné brať s rezervou. Dúfajme, že sa tento scenár naplní a o niekoľko rokov sa tranzitná doprava presunie z ulíc mesta na tento ochvat.

Týmto si dovoľujem pozvať aj Vás na pravidelné stretnutia obyvateľov mesta so svojimi poslancami z našej mestskej časti a úradníkmi z radnice, kde sa môžete dozvedieť aj iné zaujímavosti a tiež povedať Vaše námety, sťažnosti alebo požiadavky.

Na zasadnutie výboru v mestskej časti sa netreba nijako objednávať, stačí prísť, je to verejné podujatie s voľným vstupom. Podrobnosti o mieste a pravidelnom termíne sú tu, stačí kliknúť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.