V našom obvode by sme sa mali dočkať začiatku výstavby dvoch dopravných stavieb

Zasadnutie komisie mestského zastupiteľstva pre územný plán, výstavbu, dopravu a životné prostredie bolo v utorok 31. januára 2012 niečím výnimočné.

Pozvanie prijali okrem iných aj kompetentní zástupcovia z Národnej diaľničnej spoločnosti, Slovenskej správy ciest a aj Prešovského samosprávneho kraja.

Na úvod prezentovali zástupcovia mesta Prešov, aké sú predstavy a postupnosť riešenia dopravných problémov v meste. Potom prezentovali najbližšie plány a stupeň ich prípravy spomenutí pozvaní.

Čo sa týka našej mestskej časti a najbližších projektov, za zmienku stoja dva:

 • Pokračovanie výstavby komunikácie od mestskej haly, cez Torysu až ku ZVL. Pri ZVL by mala vzniknúť veľká okružná križovatka s priemerom až 90 metrov.

  Zaujímavosťou je, že smer od diaľnice (Petrovanská) bude smerom na Košickú (ku Tescu) prevedený asi 400 metrov dlhým mostom nad spomenutým kruhovým objazdom.

  Pre lepšiu predstavu uvediem, že ak ste teraz od stanice mierili na diaľnicu smerom na Košice, tak po dokončení tohto diela pôjdete po moste a v priestore dnešnej križovatky so semafórmi bude pod týmto mostom spomenutý kruhový objazd.

  Vo februári by sa mal potvrdiť víťaz verejnej súťaže a potom by už nemalo nič brániť na jar začať stavať.

  Stavba má byť platená z eurofondov v tomto programovacom období, ktoré končí o dva roky, takže stavba by mala byť dovtedy hotová. Investorom je Slovenská správa ciest, keďže ide o preložku štátnej cesty I/68.
   
 • Druhou stavbou v našom obvode by mala byť úprava križovatky pri Jednote, vrátane dobudovania druhého mosta cez Torysu a rekonštrukcia železničného priecestia na Levočskej.

  Stavba nie je považovaná za náročnú, financovanie a časový horizont realizácie je podobný, ako v predchádzajúcom prípade.

Obidve stavby nefinancuje mesto, takže skutočnú realizáciu radnica nevie priamo ovplyvniť.

Ďalšou, tentoraz však veľkou stavbou je výstavba diaľničného tunela okolo Prešova, z Vydumanca ku Haniske, poza lokalitu Za Kalváriou. Skutočný termín začatia tejto stavby si však nikto netrúfal odhadnúť.

Zaujímavosťou bola súvislosť, že stavba diaľnice je natoľko prepojená s výstavbou severného obchvatu (tzv. cesta R4), že tieto dve stavby je potrebné začať stavať súčasne, lebo spolu súvisia, keďže používajú spoločnú križovatku.

Vodičov jazdiacich od Vranova možno poteší, že vo vysokom štádiu prípravy je aj odvodnenie komunikácie pri Merkury markete, ktorá býva zaplavovaná pri dažďoch, kvôli poruche dažďovej kanalizácie.

Podrobne monitorujeme:

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Richard Drutarovský, poslanec, Prešov

Prešov, Nábrežná komunikácia

Prešov, diaľničný obchvat, tunel

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...