V Prešove sa opäť vážne ráta s vyvlastňovaním domov

24. 05. 2003

Zdroj: vyvlastnenie.sk

Na úradnej tabuli mestského úradu v Prešove sa objavila verejná vyhláška o začatí územného konania pre prepojenie spojnice medzi sídliskom Sekčov a centrom mesta cez Kuzmányho a Východnú ulicu smerom na Bardejovský most. Investorom stavby je štátna Slovenská správa ciest.

Budúca trasa komunikácie si vyžiada aj majetkovoprávne vysporiadanie s vlastníkmi rodinných domov a pozemkov, jedným firemným objektom, ale aj s časťou objektu bývalej vojenskej nemocnice.

"Začneme verejnou vyhláškou, urobíme územné konanie a pokiaľ bude vydané rozhodnutie právoplatné, teda bez pripomienok, bude to pre investora impulz, aby začal majetkovoprávne vysporiadanie. Ak nedôjde k dohode, bude sa to riešiť vyvlastnením, nakoľko ide o verejnoprospešnú stavbu," reagoval 17. 5. 2003 pre denník Korzár vedúci stavebného úradu Marián Harčarík. Na otázku o majetkovom vysporiadaní s vlastníkmi povedal, že „pokiaľ viem, už boli akési predbežné rokovania, ale neuzavreli sa."

V tejto súvislosti poznamenávame, že dodnes štátny investori vykupujú pozemky za tzv. vyhláškové ceny z roku 1991, ktoré sú iba zlomkom trhových cien. Ak vlastníci nie sú ochotní pristúpiť na takéto ceny, je im majetok proti ich vôli aj tak vyvlastnený za vyhláškové ceny. Od 1. 4. 2003 prešla kompetencia vyvlastňovacích konaní z okresných úradov na samosprávu, rozhodnutia o vyvlastnení podpisuje starosta resp. primátor.

V Prešove sa aj v roku 2000 hromadne vyvlastňovali rodinné domy a pozemky pre výstavbu tzv. Nábrežnej komunikácie. Niektoré rozhodnutia o vyvlastnení boli zrušené, jedno rieši ústavný súd. Podpísal ich Marián Harčarík, vtedy ešte ako vedúci odboru životného prostredia na Okresnom úrade v Prešove. Dokončenie rozostavanej Nábrežnej komunikácie, s rozpočtom vyše 100 miliónov korún, je v nedohľadne.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...