V Prešove spaľovňu nerozšíria

Investor ponúkol projekt energetického zhodnotenia nebezpečného odpadu Veľkému Šarišu.

Prešov - Viac ako 6300 Prešovčanov podpísalo petíciu proti rozšíreniu kapacity spaľovne spoločnosti Fecupral. S projektom nesúhlasí aj vedenie mesta a ochranári z mimovládnej organizácie Priatelia Zeme.

Konateľ spoločnosti Štefan Hanigovský rezignoval. Projekt energetického zhodnotenia nebezpečného odpadu ponúkol mestu Veľký Šariš. Jeho zastupiteľstvo zámer schválilo.

Obavy

Firma Fecupral plánovala zvýšiť kapacitu prešovskej spaľovne nebezpečných odpadov z terajších tisíc na 21-tisíc ton ročne. Napriek ubezpečeniam investora, že na likvidáciu odpadu použijú špičkovú technológiu, ktorá nezhorší životné prostredie a neohrozí zdravie obyvateľov, proti zámeru sa zdvihla silná vlna odporu.

Podľa Kataríny Vrábľovej zo spoločnosti Priatelia Zeme obavy obyvateľov sú opodstatnené: „Je neprípustné, aby spaľovňa nebezpečného odpadu s takou kapacitou bola priamo v meste, navyše len tristo metrov vzdušnou čiarou od obytnej zóny.“

Ochranári vyčítajú projektu množstvo nedostatkov. Medzi najzávažnejšie považujú absenciu štúdie, ktorá by dokázala potrebu rozšírenia spaľovne v porovnaní s produkciou nebezpečného odpadu v celom Prešovskom kraji. Domnievajú sa, že na využitie plánovanej kapacity by museli dovážať odpad z iných regiónov aj zo zahraničia. Projekt sa podľa nich dostatočne nevenuje ani posúdeniu havarijných rizík, hodnoteniu vplyvov spaľovne na zdravie obyvateľstva a neuvádza predpokladané emisie do ovzdušia.

Garancie

„Nedá sa komunikovať s tým, kto nechce počuť argumenty,“ hovorí konateľ Fecupralu Štefan Hanigovský.

Ochranári podľa neho šíria medzi obyvateľmi účelové dezinformácie: „Nechceli sme v Prešove stavať novú spaľovňu ani ju rozširovať. Naším cieľom bolo zariadenie modernizovať, čím by sa jeho kapacita zvýšila.“

Hanigovský garantuje, že moderná technológia, ktorú používajú napríklad vo Švajčiarsku, Holandsku či v Nemecku, nezhorší kvalitu životného prostredia.

Zámer počíta s využitím tech­nológie dvojstupňového spa­ľovania pri extrémne vysokých teplotách, s mimoriadne účinným filtrovaním emisných látok a on-line meraním emisií.

„Štúdie dokazujú, že emisie sú hlboko pod limitmi Európskej únie,“ tvrdí Hanigovský.

Vo Veľkom Šariši, kde konateľ Fecupralu žije, by malo zariadenie o polovicu znížiť náklady obyvateľov na likvidáciu odpadu. Elektrickú energiu, vyrobenú v procese spaľovania, použijú na verejné osvetlenie, teplo budú využívať priemyselné podniky.

„Oleje, PCB látky a ďalšie nebezpečné odpady oveľa viac ohrozujú životné prostredie na skládkach, kam sa väčšina z nich­ dostáva. Certifikovaná technológia je najprijateľnejšia forma ich likvidácie. Ak by to bolo nebezpečné, určite by som to nepostavil v blízkosti svojho domu,“ tvrdí konateľ Fecupralu.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...