V stavbe prešovského obchvatu chcú pokračovať v marci

Slovenská správa ciest už pozná víťaza verejného obstarávania na dokončenie problémovej stavby preložky štátnej cesty I/68 odbočka Škultétyho – ZVL.

25. 01. 2016

V týchto dňoch sa ukončujú rokovania o zmluve, ktorú by mali podpísať na budúci týždeň. Na tlačovej besede v Prešove o tom v pondelok informoval štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Viktor Stromček. Meno víťaza však zatiaľ Stromček neprezradil. Stane sa tak až po podpise zmluvy. Ísť má o slovenskú spoločnosť, ktorá v rámci rokovacieho konania bez zverejnenia ponúkla najnižšiu cenu. Ani tú zatiaľ štátny tajomník konkretizovať nechcel.

Uviedol však, že Slovenská správa ciest ako investor stavby oslovila päť najväčších firiem v oblasti cestných stavieb. "Vieme, kto dal najnižšiu cenu a ak budú akceptovať všetky podmienky, ktoré máme, budú budúci týždeň vyhlásení za víťaza,“ uviedol Stromček.

Súčasťou zmluvy má byť podľa štátneho tajomníka aj klauzula, že po ukončení verejného obstarávania ešte nechá ministerstvo celý proces preveriť Úradom pre verejné obstarávanie a v prípade nedodržania právnych noriem a procesných postupov, bude zmluva neplatná. Podľa Stromčeka sa má stavať hneď, ako sa skončí zima a umožní to počasie. Odhadovaný termín je začiatkom marca. Stavba má byť dokončená ešte v tomto roku. "Termíny sú prísne. Zhotoviteľ bude mať maximálne deväť mesiacov na to, aby stavbu dokončil,“ uviedol Stromček.

Generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest (SSC) Roman Žembera dodal, že s novým zhotoviteľom stále rokujú. Ten totiž musí prevziať záruky za predchádzajúceho dodávateľa, ktorým bolo združenie HANT BA DS a ANIK. Počítať musí aj s tým, že vzniknú dodatočné náklady, keďže do projektu musia zakomponovať nové údaje o seizmicite a výške storočnej vody, ktorá sa zmenila. Inak by sa však malo postupovať podľa pôvodného projektu. Správy o posune v procese realizácie stavby potešili predsedu PSK Petra Chudíka, aj primátorku mesta Prešov Andreu Turčanovú.

„Pomôže to hlavne spriechodneniu celomestskej dopravy. Spriechodni sa doprava už len v tom, že všetky vozidlá, pre ktoré Prešov nie je cieľová stanica, sa budú môcť dostať až na diaľnicu do Košíc nie cez centrum mesta,“ uviedla Turčanová. „Všetko teraz vyzerá tak, že sme sa pohli míľovými krokmi dopredu a pri stavbe, s ktorou sme ešte v októbri nevedeli, čo bude, tak teraz sme niekde úplne inde,“ dodal Chudík.

Pre situáciu, ktorá vznikla nedokončením stavby, vyhlásilo mesto Prešov v novembri minulého roka mimoriadnu situáciu. Na jej základe mohla SSC ako investor vyberať zhotoviteľa stavby verejným obstarávaním bez zverejnenia. Teda osloviť priamo vybrané firmy, kde jediným a rozhodujúcim faktorom je ponúknutá cena. SSC od zmluvy s pôvodným zhotoviteľom, ktorým bolo združenie HANT BA DS a ANIK odstúpila po tom, čo stavbu nedokončilo ani v dodatočnom termíne začiatkom októbra 2015. Na stavbe je ešte potrebné ukončiť preložky inžinierskych sietí a urobiť hlavné stavebné objekty – päť mostných objektov, podjazd pod traťou ŽSR a hlavnú trasu – cestnú komunikáciu vrátane chýbajúcich vetiev križovatky ZVL.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...