V zákone o vyvlastňovaní bude väčšina pripomienok

Zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mimovládnych inštitúcií sa nezhodli v siedmich z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

21. 01. 2015

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informovalo, že počas utorkového rozporového konania akceptovalo 21 z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a zapracuje ich do zákona. V siedmich bodoch pripomienky sa podľa rezortu obe strany nezhodli. Ako agentúru SITA v utorok informoval rezortný hovorca Martin Kóňa, ide najmä o zrušenie osobitných právnych predpisov týkajúcich sa vyvlastňovacieho úradu a odvolacieho orgánu, znaleckej činnosti, obmedzenia nakladania s nehnuteľnosťou po začatí vyvlastňovacieho konania, či uplatňovania námietok k územnému konaniu pri vyvlastňovaní.

"Účely vyvlastnenia, ktoré sa nachádzajú v osobitných právnych predpisoch, budú premietnuté priamo do zákona o vyvlastňovaní, nebude sa na ne odkazovať poznámkou pod čiarou," uviedol Kóňa. Zákon o významných investíciách účel vyvlastnenia obsahuje, podľa neho však nie je v pôsobnosti ministerstva vypustiť tento účel. "Takáto pripomienka je nad rámec návrhu zákona a rozsahu pôsobnosti ministerstva, zákon o významných investíciách je v gescii Ministerstva hospodárstva SR," dodal hovorca.

Náhradu za vyvlastnenie bude možné poskytnúť aj formou náhradnej nehnuteľnosti. Obec, v katastrálnom území ktorej sa vyvlastňovaná nehnuteľnosť nachádza, bude povinná informovať verejnosť o priebehu (začiatku a skončení) vyvlastňovacieho konania na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. "Vylučuje sa fikcia doručenia oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania a rozhodnutia o vyvlastnení účastníkom konania," uzavrel Kóňa.

Viac ako deväťsto signatárov hromadnej pripomienky z augusta 2014 k návrhu vyvlastňovacieho zákona na rozporovom konaní zastupovali Richard Ďurana (Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií - INESS), Renáta Minová (občianske združenie Hestia) a Ondrej Dostál (Občianska konzervatívna strana).

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní podľa iniciátorov povedie k silnejšej ochrane vlastníckych práv v rámci vyvlastňovacieho konania. "Výsledkom dnešného rokovania so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky je, že ministerstvo plne akceptovalo 17 z 28 bodov hromadnej pripomienky. V štyroch bodoch bolo dosiahnuté kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodli obe strany," informoval Dostál. V dvoch bodoch zástupcovia verejnosti uznali argumentáciu zástupcov ministerstva a pripomienku stiahli. "Rozpor nebol odstránený pri piatich bodoch," spresnil.

Ministerstvo podľa Dostála akceptovalo požiadavky, aby všetky účely vyvlastňovania vo verejnom záujme boli vymenované priamo v zákone, nielen prostredníctvom odkazu na osobitné zákony. Súhlasilo aj s tým, aby sa zachovala možnosť, že za vyvlastňovanú nehnuteľnosť nebude poskytnutá iba finančná náhrada, ale aj náhradná nehnuteľnosť. "Viaceré z akceptovaných bodov hromadnej pripomienky posilňujú ochranu a procesné práva vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté a zvyšujú informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí," dodal Dostál.

Ministerstvo neakceptovalo požiadavku na zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý umožňuje vyvlastňovať v súkromnom, nie verejnom záujme, ako to predpokladá ústava. Odmietlo aj požiadavku zrušiť zákony, ktoré upravujú vyvlastňovanie v zrýchlenom režime pri výstavbe diaľnic. Návrh zákona o vyvlastňovaní by sa mal dostať na rokovanie vlády vo februári.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...