V zákone o vyvlastňovaní bude väčšina pripomienok

Zástupcovia ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja a mimovládnych inštitúcií sa nezhodli v siedmich z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb.

21. 01. 2015

BRATISLAVA - Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja informovalo, že počas utorkového rozporového konania akceptovalo 21 z 28 bodov hromadnej pripomienky verejnosti k návrhu zákona o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb a zapracuje ich do zákona. V siedmich bodoch pripomienky sa podľa rezortu obe strany nezhodli. Ako agentúru SITA v utorok informoval rezortný hovorca Martin Kóňa, ide najmä o zrušenie osobitných právnych predpisov týkajúcich sa vyvlastňovacieho úradu a odvolacieho orgánu, znaleckej činnosti, obmedzenia nakladania s nehnuteľnosťou po začatí vyvlastňovacieho konania, či uplatňovania námietok k územnému konaniu pri vyvlastňovaní.

"Účely vyvlastnenia, ktoré sa nachádzajú v osobitných právnych predpisoch, budú premietnuté priamo do zákona o vyvlastňovaní, nebude sa na ne odkazovať poznámkou pod čiarou," uviedol Kóňa. Zákon o významných investíciách účel vyvlastnenia obsahuje, podľa neho však nie je v pôsobnosti ministerstva vypustiť tento účel. "Takáto pripomienka je nad rámec návrhu zákona a rozsahu pôsobnosti ministerstva, zákon o významných investíciách je v gescii Ministerstva hospodárstva SR," dodal hovorca.

Náhradu za vyvlastnenie bude možné poskytnúť aj formou náhradnej nehnuteľnosti. Obec, v katastrálnom území ktorej sa vyvlastňovaná nehnuteľnosť nachádza, bude povinná informovať verejnosť o priebehu (začiatku a skončení) vyvlastňovacieho konania na svojej úradnej tabuli a na svojom webovom sídle. "Vylučuje sa fikcia doručenia oznámenia o začatí vyvlastňovacieho konania a rozhodnutia o vyvlastnení účastníkom konania," uzavrel Kóňa.

Viac ako deväťsto signatárov hromadnej pripomienky z augusta 2014 k návrhu vyvlastňovacieho zákona na rozporovom konaní zastupovali Richard Ďurana (Inštitút ekonomických a sociálnych štúdií - INESS), Renáta Minová (občianske združenie Hestia) a Ondrej Dostál (Občianska konzervatívna strana).

Hromadná pripomienka k návrhu zákona o vyvlastňovaní podľa iniciátorov povedie k silnejšej ochrane vlastníckych práv v rámci vyvlastňovacieho konania. "Výsledkom dnešného rokovania so zástupcami signatárov hromadnej pripomienky je, že ministerstvo plne akceptovalo 17 z 28 bodov hromadnej pripomienky. V štyroch bodoch bolo dosiahnuté kompromisné riešenie, na ktorom sa zhodli obe strany," informoval Dostál. V dvoch bodoch zástupcovia verejnosti uznali argumentáciu zástupcov ministerstva a pripomienku stiahli. "Rozpor nebol odstránený pri piatich bodoch," spresnil.

Ministerstvo podľa Dostála akceptovalo požiadavky, aby všetky účely vyvlastňovania vo verejnom záujme boli vymenované priamo v zákone, nielen prostredníctvom odkazu na osobitné zákony. Súhlasilo aj s tým, aby sa zachovala možnosť, že za vyvlastňovanú nehnuteľnosť nebude poskytnutá iba finančná náhrada, ale aj náhradná nehnuteľnosť. "Viaceré z akceptovaných bodov hromadnej pripomienky posilňujú ochranu a procesné práva vlastníkov vyvlastňovaných nehnuteľností a ďalších osôb, ktorých práva sú vyvlastňovaním dotknuté a zvyšujú informovanosť verejnosti o vyvlastňovacom konaní uverejňovaním informácií na úradných tabuliach a webových sídlach obcí," dodal Dostál.

Ministerstvo neakceptovalo požiadavku na zrušenie zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy významných investícií, ktorý umožňuje vyvlastňovať v súkromnom, nie verejnom záujme, ako to predpokladá ústava. Odmietlo aj požiadavku zrušiť zákony, ktoré upravujú vyvlastňovanie v zrýchlenom režime pri výstavbe diaľnic. Návrh zákona o vyvlastňovaní by sa mal dostať na rokovanie vlády vo februári.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.