Varovné pásy vedú slepcov do stredu križovatky

Mesto posudzuje križovatky prerábané kvôli stavbe Auparku. Našli viacero nedostatkov. Najzávažnejšie sa týkajú smerovania chodníkov pre slepých, na čo poukazuje i Únia nevidiacich a slabozrakých. Stavebníci prisľúbili, že vykonajú nápravu.

Košice - Radnica riešila predčasné užívanie upravených komunikácií križovatiek Palackého - Jantárová  - Námestie osloboditeľov a Protifašistických bojovníkov - Senný trh vyvolaných stavbou Auparku.

V teréne sa stretli zástupcovia kompetentných úradov i stavebníka a prešli si dotknuté miesta. Najvážnejšie výhrady zazneli zo strany Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Podľa nich sú slepecké chodníky položené nesprávne, hlavne pri krytej plavárni.

„Signálne pásy sú vyvedené mimo osi priechodu pre chodcov. Sú osadené kolmo na obrubník, ale musia byť v jeho osi, pretože takto by nevidiaceho vyviedli rovno do stredu križovatky," uviedla Marta Pajkošová z oddelenia prevencie architektonických a dopravných bariér Únie. „Signálny pás nemá byť ani v strede chodníka, to by nevidiaceho zamotalo. Majú byť popri vnútornom obrubníku."

Semaforový stĺp v jeho strede vraj nezavadzia, slepec si ho nájde paličkou.

Konanie neukončili

Radnica informovala, že rozhodnutie ešte nebolo vydané. „Na ústnom pojednávaní sa prerokovali drobné nedostatky skutočného realizovania stavby. Bolo dohodnuté, že niektoré sa odstránia bezodkladne - vyčistenie všetkých spevnených plôch, oprava signálnych pásov v dvoch prípadoch," uviedla hovorkyňa košického magistrátu Katarína Jantošovičová. „Na odstránenie ostatných nedostatkov, ktoré nebránia riadnemu a nerušenému užívaniu stavby boli určené lehoty do decembra 2010 a júna 2011."

Samostatne s Úniou slabozrakých a projektantmi budú riešiť i ďalšie úpravy varovných pásov, čo mesto potom zohľadní v rozhodnutí. „Budeme prihliadať na všetky pripomienky Únie, na stavbu príde zástupkyňa košického vedenia a predstaví ich pripomienky, ktoré budú následne zohľadnené," uviedol Roman Karabelli z HB Reavis Group s tým, že prvky pre nevidomých použili prvýkrát v Košiciach a sú podľa najnovších noriem.

Tvárnice reklamujú

Stavebníci sa vraj snažia o „minimalizáciu znečistenia vozovky" a vzniknuté nečistoty dávajú odstraňovať. Odmietajú, že tvárnice sú nekvalitné. „V prípade autobusových zastávok sme v Košiciach vôbec po prvý raz použili nový, tzv. kasselský typ dlažby. Tieto tvárnice umožňujú autobusom zastaviť bližšie pri okraji chodníka. Z celkového počtu takmer 150 kusov meter dlhých tvárnic, tri z nich sú od výroby chybné. Tieto boli okamžite vyreklamované u dodávateľa a v krátkom čase budú vymenené," uviedol Karabelli.

Konečnú úpravu zvrškov komunikácií urobia podľa stavebného harmonogramu.

Skončia v novembri 2011

Stavbári na križovatkách pracujú za plnej premávky. „Po dobudovaní novej časti komunikácie bude doprava zo smeru východ – západ presmerovaná na južnú časť Štúrovej ulice. Termín na ukončenie stavebného objektu je november 2011," dodala Jantošovičová.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...