Vážny: Na diaľnice sú prostriedky, ale nie vhodné podmienky

Na pokračujúcu výstavbu diaľnic existuje spoločenská objednávka aj prostriedky, nie sú však na to vytvorené podmienky. Tie má priniesť novela zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest.

17. 04. 2007

Na pokračujúcu výstavbu diaľnic v SR existuje spoločenská objednávka aj dostatočné prostriedky, nie sú však na to vytvorené vhodné podmienky. Tie má pritom priniesť navrhovaná novela zákona o niektorých opatreniach na urýchlenie prípravy výstavby diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, ktorá čaká na svoje schválenie v parlamente.

Uviedol to dnes minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny v zdôvodnení návrhu svojho rezortu pred členmi výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodársku politiku, ktorý ho nakoniec odporučili parlamentu schváliť.
Ak nebude pripravená novela schválená, vyhlásil minister, výstavba diaľnic bude pokračovať len "vlažným" tempom. V súčasnosti je pritom podľa neho bežné, že príprava výstavby v dôsledku rôznych prieťahov trvá 7 až 12 rokov.
Problematiku vyvlastňovania pozemkov potrebných na výstavbu diaľnic sa podľa ministra podarilo v zákone upraviť tak, že je v súlade s ústavou. Práve na možnú neústavnosť pôvodne navrhovanej úpravy poukazovala opozícia aj viaceré médiá.

Vážny reagoval aj na otázku poslanca Stanislava Kahanca (KDH), či zákon nebude retroaktívny, keďže sa podľa neho má postupovať aj v už začatých konaniach. Podľa ministra je to nutné, pretože inak by sa nedosiahlo potrebné zrýchlenie prípravy výstavby diaľnic. "Legislatívny poriadok SR umožňuje takúto úpravu a je to bežná prax aj v iných zákonných normách," dodal.
Predkladaná novela je momentálne v NR SR už v druhom čítaní, kam ju poslanci posunuli 23. marca. Plénum parlamentu sa ňou bude zaoberať na svojej najbližšej, májovej schôdzi. Platnosť by mala nadobudnúť od 1. júla 2007.
Nová právna úprava má podľa predkladateľa znížiť čas nutný na prípravu výstavby približne na tri až štyri roky. Po novom upravuje najmä proces vyvlastnenia pozemkov, ktoré sú v súkromnom vlastníctve a zároveň sú potrebné pri plánovanej výstavbe diaľnic. Postup pri vyvlastňovaní je stanovený tak, že vlastník pôdy sa dohodne na trhovej cene pôdy s investorom. V prípade, že sa vlastník a kupujúci o cene nedohodnú, určí trhovú cenu pozemku krajský stavebný úrad a následne rozhodne o vyvlastnení. Ak nebude vlastník s cenou spokojný, kupujúci mu vyplatí cenu, ktorú určil stavebný úrad, s tým, že o rozdiel medzi vyplatenou a požadovanou cenou sa občan môže súdiť.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...