Vážny: Projektová príprava spôsobila dodatky

05. 12. 2008

Poprad - Budovanie nadradenej dopravnej infraštruktúry umožňuje rýchlejšiu, komfortnejšiu a bezpečnejšiu dopravu a súčasne prispieva k odstraňovaniu regionálnych rozdielov. "Takýmto je aj projekt D1 Mengusovce - Jánovce spolufinancovaný Európskou úniou. Podľa finančného memoranda z roku 2004 je vyčlenených z prostriedkov EÚ 140,8 milióna eur (4,245 miliardy Sk) a zo štátneho rozpočtu 49,5 milióna eur (1,491 miliardy Sk)," uviedol počas dnešného otvorenia dvoch nových diaľničných úsekov pod Tatrami minister dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky Ľubomír Vážny.

Podľa jeho slov predchádzajúce vedenie ministra a Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) zanedbalo riešenie subsystémov predovšetkým privádzača Poprad - Kežmarok a tiež prác na druhom polprofile tretieho diaľničného úseku. "Vážnou konsekveciou je, že výdavky, ktoré vznikli v priebehu výstavby projektu na privádzači Poprad - Kežmarok a v druhom polprofile diaľnice pri treťom úseku v hodnote 1,29 miliardy korún (42,820 milióna eur) budú hradené zo zdrojov štátneho rozpočtu alebo akciovej spoločnosti NDS." Odmietol hlasy opozičných poslancov z SDKÚ, že súčasná vláda stavia len to, čo oni pripravili.

Vážny konštatoval, že projektová dokumentácia v tendri bola na nízkej úrovni. Zanedbaná a nedokonalá projektová príprava doposiaľ spôsobila dodatky vrátane privádzača a druhého polprofilu za práce navyše v hodnote 1,66 miliardy Sk (55,102 milióna eur). Verejné obstarávanie bolo realizované s chybami, ktoré spôsobili zdržanie začiatku o tri mesiace. EÚ nadväzne spochybnila oprávnenosť výdavkov, čo malo mať za následok zníženie pomoci únie alebo jej úplné zrušenie. "Len obetavou a trpezlivou prácou kolegov z ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácii sa nám podarilo zvrátiť tento stav a môžeme čerpať aj prostriedky Európskeho spoločenstva. Okrem toho je pred nami riešenie závažných problémov spojených s úhradou kurzových rozdielov vo výške 858 miliónov Sk (28,480 milióna eur ) a s indexáciou prác na druhom a treťom úseku vo výške 304,8 milióna Sk (10,118 milióna eur)," konštatoval Vážny.

Minister dodal, že na obidvoch dnes odovzdaných úsekoch diaľnice D1 boli realizované opatrenia na ochranu životného prostredia, ako protihlukové clony či premostenie tak, aby sa umožnili migračné ťahy zveri. K trvalým benefitom patria aj vyvolané investície, ktoré znamenajú skvalitnenie regionálnej infraštruktúry.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...