Vážny: Zodpovednosť necítim

Minirozhovor. Exminister dopravy Ľubomír Vážny (Smer-SD).

S nálezom Ústavného súdu, že vyvlastňovanie podľa tohto zákona bolo protiústavné?

Pán redaktor, zle položená otázka vychádza zo zjednodušenia problematiky. Inštitút vyvlastňovania vo verejnom záujme v SR existoval aj pred týmto zákonom, momentálne existuje a aj bude existovať. Zákonné zrýchlenie je umožnené len pri pozemkoch. Ak sa v trase nachádzali demolácie napr. rodinných domov tie šli štandardným režimom vyvlastnenia. Spor v zákone vychádzal z toho, aké náležitosti musí splniť investor diaľnice t. j. NDS k vydaniu stavebného povolenia. V praxi sa stávalo, že kvôli niekoľkým vlastníkom nebolo možné získať stavebné povolenie a pokračovať v príprave na realizáciu diela, kým nenadobudne právoplatnosť vyvlastnenie, ktoré sa uskutočňuje tak či tak na konkrétneho vlastníka a na konkrétnu parcelu. Trasa diaľnice je pritom už určená územným rozhodnutím a to oveľa skôr pred stavebným konaním, v ktorom sa rieši majeko-právne vyrovnanie. To znamená, že pred stabilizáciou trasy, t. j. vydaním územného rozhodnutia by ste museli vykúpiť všetky pozemky, a to nie je reálne. Podobný inštitút poznajú Chorváti, ktorí taktiež vykupujú pozemky postupne a následne a práve v Chorvátsku je vidieť, že záujem o výstavbu sa prejavil aj skutočnou realizáciou, pretože všetci vrátane celého politického spektra diaľnicu chceli a nie len verbálne, „aby sa nepovedalo“ ako to chce súčasná koalícia.

Je podľa Vás správne, že zákon umožňuje štátu stavať na cudzom pozemku?

Opýtam sa otázkou, je podľa Vás správne, že kvôli jednému špekulantovi sa nemôže začať tak prepotrebná diaľnica s vykúpenými parcelami od 19 999 vlastníkov z 20 000? V okamihu začatia realizácie diela sú už pozemky zazmluvnené a vykúpené na 99 %. To jedno % sú vlastníci, ktorí nesúhlasili ani s bonusom 20 % trhovej ceny a vydierajú štát, pričom už prebieha riadne vyvlastňovacie konanie. Známy prípad cesty I/68 Prešov – Nábrežná, dotyčný nenamietal trasu cesty ale naopak bol by určite preklínal príp. zmenu trasy, namietal cenu. Prečo by konanie o náhrade nemohlo prebiehať už počas stavebného konania a zemných prácach do riadneho užívania diela. Zákon hovorí, že pred kolaudáciou stavby musíte mať pozemky vysporiadané.

Cítite zodpovednosť za škody, ktoré utrpeli vlastníci následkom vyvlastnenia nehnuteľnosti na zaklade tohto zakona?

Nemožno cítiť zodpovednosť za to, čo neexistuje a teda necítim zodpovednosť za neexistujúce škody následkom vyvlastnenia, pretože režim vyvlastnenia na Slovensku aj v EÚ bol, je a bude. Náš zákon tento režim iba zrýchlil.
Naviac ku škodám nemohlo dôjsť, usporil štát pretože krajské stavebné úrady a súdy neboli zaťažené množstvami vyvlastňovacích konaní, ktoré nemuseli prebehnúť, keďže zákon umožňoval štátu uhradiť vlastníkovi 20 % bonus podotýkam z trhovej ceny, v prípade, ak ku vyvlastňovaciemu konaniu nepríde.

Boli by ste ochotní uhradiť prípadnú náhradu škody ľuďom z vlastného vrecka?

Ukážte komu vznikla škoda?

Zaplatí súčasná vláda stratu národnému hospodárstvu 250 mil. €/ročne kvôli zastaveniu výstavby úsekov PPP?

Ak je to škoda, tak je imaginárna, hypotetická, pretože je to isté ako keď sa opýtam ja Vás a Vášho denníka či ste ochotní uhradiť škodu mne za často – krát účelovo pospájané nepravdy, ktorými zásobujete verejnosť.

Koľkým ľuďom podľa Vašich informácií bola zabratá pôda vďaka tomuto zákonu?

Pôda bola zabratá vlastníkom vďaka trase diaľnice, ktorá je stanovená už v územnom rozhodnutí, nie vďaka zákonu. Nespokojní vlastníci by boli vyvlastnení tak či tak.

Pri príprave ktorých úsekov ciest bol zákon aplikovany?

Zákon sa týka prípravy všetkých úsekov a je tam viac opatrení aj v ostatných stupňov, napadnuté bolo len vydanie stavebného konania.

Ak chce byť súčasná vláda spravodlivá, nech zruší stavebné povolenia na 230 km a začnú stavebné konania odznova, nech počkajú na cca 10 vyvlastňovacích konaní.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.