Vedú spory o pozemky v Opatovej. Poslanec navrhne vyvlastnenie

Obyvatelia Opatovej vedú spory o prístup k pozemkom. Spísali petície a sťažnosti adresovali aj Železniciam. Problém vznikol pred piatimi rokmi, riešenie zatiaľ nenašli.

TRENČÍN. Spor o prístup k pozemkom už niekoľko rokov rozdeľuje ľudí v mestskej časti Opatová v Trenčíne.

Asi dvadsiatka obyvateľov sa sťažuje, že pre plot, ktorý postavil majiteľ pozemku pri železničnej trati, nemôžu ísť do svojich záhrad.

Spísali petíciu, viaceré sťažnosti adresovali Železniciam SR. Vlastník prvého pozemku však tvrdí, že si len oplotil svoju vlastnú záhradu.

Železnice mu dávajú za pravdu, nespokojným obyvateľom odkazujú, že ak chcú na svoje pozemky ísť, musia to s majiteľom prvého pozemku dohodnúť.

Modernizácia ukrojila z pozemkov a cesty

Problém vznikol pred približne piatimi rokmi. Železnice vtedy v rámci modernizácie preprojektovali trať a koľajnice posunuli približne o štyri metre bližšie k záhradám.

Pôvodne tu medzi železnicou a záhradami viedla poľná cesta, ktorú majitelia záhrad využívali ako druhý prístup k svojim pozemkom.

K domom si tadiaľ vozili na traktoroch drevo alebo chodili orať záhrady.

Dnes sa k svojim pozemkom na traktoroch nedostanú. Majiteľ prvého pozemku si záhradu oplotil až k násypu trati, ľudia tak môžu prejsť len pešo.

Petície a sťažnosti

Komplikovaná situácia sa týka približne dvadsiatky obyvateľov Opatovej, tí spísali dve petície a adresovali viaceré sťažnosti Železniciam SR.

„Nastal problém, pretože tam nie je žiadny priechod, nemáme tým pádom prístup k pozemkom, nemáme sa k nim ako dostať.

Predtým cesta slúžila všetkým. Nevieme, koho je ten pozemok, či ten plot nestojí na pozemku železníc,“ hovorí jeden z členov petičného výboru Roman Vančo.

Keďže z druhej strany pozemkov pri klasickej mestskej komunikácii majú postavené domy, po poľnej ceste roky vozievali traktormi drevo, chodievali orať záhrady.

„Nevieme sa dopátrať pravdy, ak má pravdu on, samozrejme, neurobíme nič. Ak to ale postavil neoprávnene, mal by ho zbúrať,“ povedal Vančo s tým, že problém môže nastať aj pri nehode na železnici v tejto časti trate, pretože záchranné zložky budú mať sťažený prístup.

Majiteľ hovorí o závisti

Majiteľom krajného pozemku pri železnici je už niekoľko rokov Slavomír Fek. V čase, keď spolu s manželkou kupovali pozemok v Opatovej, už bola železničná trať posunutá.

„Pred nami tu bývala staršia pani. Keď železnice modernizovali trať, tak odkupovali od vlastníkov časť pozemkov. Vtedajší vlastník pozemku však s odpredajom svojej časti nesúhlasil,“ povedal.

Neskôr k nim na základe predchádzajúcej dohody s bývalým majiteľom prišla postaviť plot v časti pri železničnej trati súkromná firma.

„Pýtali sa, či to chceme dať do pôvodného stavu, ale vzhľadom na to, že pod násyp dali odvodňovací žľab a museli by ho vytiahnuť, dohodli sme sa, že ho tam ponechajú,“ hovorí Slavomír Fek. Chcel tak podľa svojich slov vyhovieť ľuďom, ktorí tadiaľ chodia na prechádzku so psami, ale aj malými traktormi.

Neskôr však svoje rozhodnutie zmenil.

„Chodili stále s väčšími traktormi, neskôr dokonca na vetrieske, vykrikovali, že to nie je náš pozemok a že je to podvod. Raz dokonca chceli zraziť moju manželku, zničili nám plot, tak som si povedal dosť. Automaticky som zareagoval tak, že som dal plot do pôvodného stavu a dal som si to zamerať na geodézii, od čoho mám aj doklady,“ uviedol majiteľ pozemku.

Za aktuálnymi problémami je podľa neho najmä ľudská závisť.

„Ľudia si nedajú povedať, sú tu zbytočné hádky, urážky. Ak by slušne prišli, či môžu tadiaľ prejsť, tak nebol by problém sa dohodnúť, ale poničili žľab, ktorý je majetok železníc a poničili aj svah.

Hnevalo nás to, že na nás špinili po dedine, že robíme podvody a klameme, a tak som si to dal do pôvodného stavu,“ uzavrel Slavomír Fek.

Železnice zriadili vecné bremeno

Železnice Slovenskej republiky v písomnom stanovisku potvrdili jeho slová. Čiastočná preložka posunula železničnú trať bližšie k rodinným domom.

„Pozemky sme od občanov vykúpili. V skutočnosti však projekčný návrh zasiahol až do pozemkov súkromných vlastníkov pri Mlynskej ulici a nezrovnalosti vo vlastníctve sa doriešili až dodatočne,“ povedala hovorkyňa dopravcu Ria Feik Achbergerová.

Sporné pozemky však podľa nej nepatria Železniciam SR.

„Na pozemku súkromných vlastníkov však leží odvodňovacia priekopa a časť svahu zemného telesa trate.

Vlastníci nechceli pozemok dodatočne odpredať, na ich žiadosť sa na tomto pozemku na náklady ŽSR zriadilo vecné bremeno,“ povedala Feik Achbergerová.

To umožňuje Železniciam SR vstup na pozemok za účelom vykonávania údržby a opráv po celú dobu životnosti a zaväzuje vlastníkov strpieť umiestnenie súčastí železničnej dráhy.

Odvodňovaciu priekopu však ľudia podľa nej nemôžu využívať na prechod ťažkej techniky z bezpečnostných dôvodov.

„Železnice nemajú žiadnu možnosť, ako umožniť vstup občanom na ich pozemky, keďže nie sú vlastníkom pozemkov, cez ktoré by mohla viesť prístupová cesta. Občania sa teda musia obrátiť na vlastníkov pozemkov,“ dodala hovorkyňa dopravcu.

Poslanec chce iniciovať vyvlastnenie pozemku

Poslanec za trenčiansku mestskú časť Sever a rodák z Opatovej Miloš Baco hovorí, že situáciu okolo sporu ohľadom pozemku pri železnici pozná veľmi dobre.

Tvrdí, že časť okolo železničnej trate bola historicky vždy prístupná pre všetkých obyvateľov, najmä pre tých, ktorí tam majú svoje pozemky.

„Po ceste mali prístup do záhrad, na rôznych traktoroch a kárach si tadiaľ na jar a na jeseň vozili materiál,“ hovorí Baco.

Po tom, ako železnice v rámci modernizácie posunuli trať, na prvom pozemku pribudol plot a obyvatelia stratili prístup k svojim pozemkom, poslanec požiadal stavebný úrad, aby sa začal touto problematikou zaoberať.

„Prišla nám odpoveď, že existuje zmluva medzi železnicami a pánom Fekom, údajne že je všetko v poriadku a plot je na jeho súkromnom pozemku. Myslím si však, že to nie je v poriadku.

Železnica by mala mať vo svojej blízkosti ochranné pásmo, ktoré môžu využívať na údržbu alebo opravy, alebo ak by nastala nejaká nehoda, mali by tam mať prístup aj záchranné zložky,“ skonštatoval mestský poslanec.

Na najbližšom výbore mestskej časti v Opatovej plánuje túto tému opätovne otvoriť.

„Chcem požiadať mesto, aby sa v súčinnosti so stavebným úradom obrátilo na ministerstvo dopravy a riešilo túto situáciu. Tá odpoveď, ktorá prišla, je nedostatočná. Budem iniciovať, aby sa tento pozemok začal vo verejnom záujme vyvlastňovať. Dotýka sa to všetkých obyvateľov Opatovej, ktorí tu žijú,“ dodal Baco.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...