Vedúci odboru dopravy petíciu za odvolanie považuje za poľovačku na človeka

23. 11. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Pred časom sme čitateľov informovali o zrušení stavebného povolenia na ďalšiu etapu výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove. Dôvodom bolo rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na základe zistených pochybení zo strany odboru dopravy a cestného hospodárstva na (OD a CH) Krajskom úrade (KÚ) v Prešove. Priamym dôsledkom tohto zrušenia bola vnútorná kontrola, ktorú nariadil vykonať prednosta KÚ Jozef Polačko. Ubehli zhruba dva týždne, výsledok kontroly nebol známy a na ten istý úrad petičný výbor doručil prednostovi petíciu za odvolanie vedúceho spomínaného odboru Jaroslava Greguša. Pripomíname, že ju podpísalo zhruba 854 ľudí z Prešova a okolia.


Zaujímalo nás, či KÚ už má stanovisko kontroly, ako reaguje na podanú petíciu a oslovili sme prednostu J. Polačka. "Oficiálne výsledky kontroly zatiaľ nemám. Čo sa týka petície, dôkladne som ju preštudoval a odstúpil na ten istý odbor. Čo sa týka jej obsahu, teda odvolania vedúceho odboru, budem to posudzovať komplexne v súlade s výsledkami kontroly," reagoval J. Polačko. Tentoraz sa nám podarilo porozprávať sa aj s vedúcim odboru J. Gregušom a požiadať ho, aby sa k situácii vyjadril. Ako nám povedal, Nábrežná komunikácia bola plánovaná už v 80-tych rokoch a vtedy sa k nej mali možnosť občania vyjadriť, dokonca aj pred začatím stavby v roku 1999. "Keďže územné rozhodnutie bolo právoplatné, nevideli sme dôvod nekonať. Stavba bola rozdelená na tri etapy z jediného dôvodu. Vyskočil jeden neuralgický problém a tým bola rodina D r u t a r o v s k ý c h. Z desiatich asanantov všetci súhlasili s podmienkami vyplatenia majetku podľa vyhlášky, len pán D r u t a r o v s k ý nie," vysvetlil nám už známe fakty.

Napokon, neraz sme podrobne vysvetlili zákonné postupy v odvolacích konaniach, ktoré Oto D r u t a r o v s k ý uplatnil, nehovoriac o proteste prokurátora voči postupu vyvlastňovacích konaní viacerých vlastníkov pôdy a rozhodnutia krajského súdu o pozastavení vyvlastnenia v prípade O. D r u t a r o v s k é h o.

V tej súvislosti pripomenul technický námestník Investorského ústavu Slovenskej správy ciest ( IÚ SSC) Košice Ľoboslav Adam, že rozpor prokurátora ich ani nemohol zastaviť. "Nič totiž neriešil. Mali sme právoplatný list vlastníctva, zaplatené pozemky a vložené v katastri. Pre nás bolo relevantné až oznámenie z krajského úradu o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia a to bolo až po vydaní stavebného povolenia."

Nuž, nedovolíme si negovať toto tvrdenie, ale podľa našich informácií prvý protest prokurátora k spôsobu vyvlastnenia má aprílový dátum. Úrad jeho obsah údajne nemusel akceptovať, alebo mohol mať iný názor, ale ako nám potvrdil Jaroslav Greguš, odbor dopravy bol o tom informovaný až v auguste.

Opýtali sme sa ho tiež, aký je jeho názor na stanovisko rezortného ministerstva. Presnejšie, či ich odbor a on sám pripúšťa pochybenie v ustanoveniach stavebného zákona." My sme vo veci začali konať v júni 2001. Opakujem, že rozhodnutie súdu, podľa ktorého je vyvlastnenie právoplatné, ale je pozastavená jeho vykonateľnosť, prišlo až v auguste. Následne sme sa ešte dozvedeli o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia niektorých dielov pôdy. Tieto dva zásadné fakty spôsobili to, že ministerstvo vydalo takéto rozhodnutie a vrátilo nám dokumentáciu na nové prerokovanie," konštatoval. Dodal, že stanovisko ministerstva budú akceptovať, odstránia procesné chyby, ktoré podľa jeho slov nastali len časovým posunom vo vývoji udalostí a vydajú nové rozhodnutie. Nič sa teda nezmení, len uplynie ďalší čas, ktorý mohli stavebníci s vyčleneným balíkom financií prestavať. Na druhej strane, je koniec stavebnej sezóny a je len na úradníkoch, či a ako rýchlo dokážu veci vysporiadať. Ide však o prvý prípad právnych rozporov pri líniovej stavbe a nikto dnes nevie odhadnúť, ako dlho potrvá náprava.

Na margo spomínaných faktov Ľ. Adam z IÚ SSC pripomenul, aké zložité je na katastri vysporiadať zrušené vyvlastnenia. Podľa jeho slov, dlho hľadali cesty, ako dať stav na listoch vlastníctva do poriadku, lebo ide o komplikovaný právny problém. SSC ako investor mala vykúpené pozemky, zaplatené, na katastri zapísané a dospeli do situácie, že žiadali kataster, aby konal, ale ten nevidel riešenie. "Pri líniovej stavbe vo verejnom záujme náš zákonný systém umožňuje tento spôsob vyvlastnenia a niet kroku späť. Zákon ani nepripúšťa takú možnosť, že v procese vyvlastnenia vzniknú nové skutočnosti či technický problém," konštatoval pracovník OD a CH na KÚ Stanislav Ondirko. A záver? Údajne je ťažké niekoho konkrétneho viniť z nedokonalej legislatívy.

Neodpustili sme si ani otázku na adresu J. Greguša, ako vníma petíciu za svoje odvolanie. "Prekvapuje ma, že moje odvolanie žiadajú stovky ľudí, ktorí ma ani nepoznajú, nevedia kto som, kam kráčam, aké mám vzdelanie, čo robím. Veď reálne ide o desať asanovaných domov. Toto je poľovačka na človeka," povedal nám a zdôraznil, že sa necíti byť vinným. Odbor a úrad konal podľa najlepšieho vedomia a svedomia, nesledovali účel niekomu poškodiť a nikomu ani nevznikla ujma.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...