Vedúci odboru dopravy petíciu za odvolanie považuje za poľovačku na človeka

23. 11. 2001

Zdroj: Anna Košuthová, Korzár

Prešov - Pred časom sme čitateľov informovali o zrušení stavebného povolenia na ďalšiu etapu výstavby Nábrežnej komunikácie v Prešove. Dôvodom bolo rozhodnutie Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR na základe zistených pochybení zo strany odboru dopravy a cestného hospodárstva na (OD a CH) Krajskom úrade (KÚ) v Prešove. Priamym dôsledkom tohto zrušenia bola vnútorná kontrola, ktorú nariadil vykonať prednosta KÚ Jozef Polačko. Ubehli zhruba dva týždne, výsledok kontroly nebol známy a na ten istý úrad petičný výbor doručil prednostovi petíciu za odvolanie vedúceho spomínaného odboru Jaroslava Greguša. Pripomíname, že ju podpísalo zhruba 854 ľudí z Prešova a okolia.


Zaujímalo nás, či KÚ už má stanovisko kontroly, ako reaguje na podanú petíciu a oslovili sme prednostu J. Polačka. "Oficiálne výsledky kontroly zatiaľ nemám. Čo sa týka petície, dôkladne som ju preštudoval a odstúpil na ten istý odbor. Čo sa týka jej obsahu, teda odvolania vedúceho odboru, budem to posudzovať komplexne v súlade s výsledkami kontroly," reagoval J. Polačko. Tentoraz sa nám podarilo porozprávať sa aj s vedúcim odboru J. Gregušom a požiadať ho, aby sa k situácii vyjadril. Ako nám povedal, Nábrežná komunikácia bola plánovaná už v 80-tych rokoch a vtedy sa k nej mali možnosť občania vyjadriť, dokonca aj pred začatím stavby v roku 1999. "Keďže územné rozhodnutie bolo právoplatné, nevideli sme dôvod nekonať. Stavba bola rozdelená na tri etapy z jediného dôvodu. Vyskočil jeden neuralgický problém a tým bola rodina D r u t a r o v s k ý c h. Z desiatich asanantov všetci súhlasili s podmienkami vyplatenia majetku podľa vyhlášky, len pán D r u t a r o v s k ý nie," vysvetlil nám už známe fakty.

Napokon, neraz sme podrobne vysvetlili zákonné postupy v odvolacích konaniach, ktoré Oto D r u t a r o v s k ý uplatnil, nehovoriac o proteste prokurátora voči postupu vyvlastňovacích konaní viacerých vlastníkov pôdy a rozhodnutia krajského súdu o pozastavení vyvlastnenia v prípade O. D r u t a r o v s k é h o.

V tej súvislosti pripomenul technický námestník Investorského ústavu Slovenskej správy ciest ( IÚ SSC) Košice Ľoboslav Adam, že rozpor prokurátora ich ani nemohol zastaviť. "Nič totiž neriešil. Mali sme právoplatný list vlastníctva, zaplatené pozemky a vložené v katastri. Pre nás bolo relevantné až oznámenie z krajského úradu o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia a to bolo až po vydaní stavebného povolenia."

Nuž, nedovolíme si negovať toto tvrdenie, ale podľa našich informácií prvý protest prokurátora k spôsobu vyvlastnenia má aprílový dátum. Úrad jeho obsah údajne nemusel akceptovať, alebo mohol mať iný názor, ale ako nám potvrdil Jaroslav Greguš, odbor dopravy bol o tom informovaný až v auguste.

Opýtali sme sa ho tiež, aký je jeho názor na stanovisko rezortného ministerstva. Presnejšie, či ich odbor a on sám pripúšťa pochybenie v ustanoveniach stavebného zákona." My sme vo veci začali konať v júni 2001. Opakujem, že rozhodnutie súdu, podľa ktorého je vyvlastnenie právoplatné, ale je pozastavená jeho vykonateľnosť, prišlo až v auguste. Následne sme sa ešte dozvedeli o zrušení vyvlastňovacieho rozhodnutia niektorých dielov pôdy. Tieto dva zásadné fakty spôsobili to, že ministerstvo vydalo takéto rozhodnutie a vrátilo nám dokumentáciu na nové prerokovanie," konštatoval. Dodal, že stanovisko ministerstva budú akceptovať, odstránia procesné chyby, ktoré podľa jeho slov nastali len časovým posunom vo vývoji udalostí a vydajú nové rozhodnutie. Nič sa teda nezmení, len uplynie ďalší čas, ktorý mohli stavebníci s vyčleneným balíkom financií prestavať. Na druhej strane, je koniec stavebnej sezóny a je len na úradníkoch, či a ako rýchlo dokážu veci vysporiadať. Ide však o prvý prípad právnych rozporov pri líniovej stavbe a nikto dnes nevie odhadnúť, ako dlho potrvá náprava.

Na margo spomínaných faktov Ľ. Adam z IÚ SSC pripomenul, aké zložité je na katastri vysporiadať zrušené vyvlastnenia. Podľa jeho slov, dlho hľadali cesty, ako dať stav na listoch vlastníctva do poriadku, lebo ide o komplikovaný právny problém. SSC ako investor mala vykúpené pozemky, zaplatené, na katastri zapísané a dospeli do situácie, že žiadali kataster, aby konal, ale ten nevidel riešenie. "Pri líniovej stavbe vo verejnom záujme náš zákonný systém umožňuje tento spôsob vyvlastnenia a niet kroku späť. Zákon ani nepripúšťa takú možnosť, že v procese vyvlastnenia vzniknú nové skutočnosti či technický problém," konštatoval pracovník OD a CH na KÚ Stanislav Ondirko. A záver? Údajne je ťažké niekoho konkrétneho viniť z nedokonalej legislatívy.

Neodpustili sme si ani otázku na adresu J. Greguša, ako vníma petíciu za svoje odvolanie. "Prekvapuje ma, že moje odvolanie žiadajú stovky ľudí, ktorí ma ani nepoznajú, nevedia kto som, kam kráčam, aké mám vzdelanie, čo robím. Veď reálne ide o desať asanovaných domov. Toto je poľovačka na človeka," povedal nám a zdôraznil, že sa necíti byť vinným. Odbor a úrad konal podľa najlepšieho vedomia a svedomia, nesledovali účel niekomu poškodiť a nikomu ani nevznikla ujma.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...