Verejný záujem v rukách vlády

14. 04. 2004

Zdroj: Ivan Štulajter, SME

Ústava pripúšťa vyvlastnenie v nevyhnutnej miere a vo verejnom záujme, a to na základe zákona a za primeranú náhradu. Stavebný zákon zasa vypĺňa podrobnosťami ústavný rámec zásahu do vlastníckych práv. Do júla roku 1999 verejným záujmom podľa neho boli napríklad iba verejnoprospešné stavby, výstavba a správa diaľnic, ciest a miestnych komunikácií... Dôležité je, že stavebný zákon ohraničoval verejný záujem niekoľkými "stavebnými udalosťami", pri ktorých je možné pristúpiť k vyvlastneniu.

Keď ústava ako jednu z podmienok zásahu do vlastníctva uvádza, že môže k nemu dôjsť len na základe zákona, má sa tým na mysli zrejme aj to, že definícia verejného záujmu nie je ponechaná na nepredvídateľnú a premenlivú vôľu predstaviteľov exekutívy. Lenže práve zákonom o podpore významných investícií sa to stalo. Medzi "stavebné udalosti" vo verejnom záujme sa do stavebného zákona dostala aj podpora významných investícií. Okrem podmienky, že takáto investícia predstavuje najmenej jednu miliardu investičných nákladov a že s ňou spojený "plánovaný objem výroby alebo zamestnanosť sú národohospodársky významné", musí o jej významnosti nakoniec rozhodnúť vláda. Urobí to tak, že jej uskutočnenie označí za verejný záujem. Čiže od augusta 1999 nielen zákon definuje verejný záujem, čím ho zároveň oddeľuje od iných (súkromných) záujmov, ale aj vláda. Dôsledok: aj vláda môže otvárať dvere vyvlastneniu. A aj ich otvára.

Slovensko sa prijatím zákona o podpore významných investícií stalo krajinou so slabšou ochranou súkromného vlastníctva oproti Česku či Maďarsku, kde vyvlastňovanie pre investície typu automobiliek nie je možné - možné sú len dohody s majiteľmi nehnuteľností o ich odpredaji. Ak dnes prebiehajú spory o výšku výkupnej ceny za pozemky pre Kia Motors, otázka primeranej náhrady je teda len časť problému. Tou druhou je samotná ústavnosť právnych základov, o ktoré sa prípadné vyvlastňovanie majiteľov pôdy bude opierať.

Podrobne monitorujeme:

Žilina, KIA

Priamo súvisiace články

Žilina, automobilka Kia 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...