VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest. Organizácia považuje návrh za neodôvodnený a v rozpore so slovenskou ústavou. Parlament má o nej hlasovať na najbližšej schôdzi.

18. 10. 2021

5 prešľapov novely zákona:

  • Diaľnice sa budú môcť stavať skôr, než nadobudne právoplatnosť stavebného povolenia
  • Stavebné povolenia nebudú mať obmedzenú platnosť
  • Podľa novely sa bude môcť až rok stavať na pozemkoch, ktoré ešte nebudú vyvlastnené
  • Primeraná jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena je neústavná
  • Návrh novely schválila vláda v skrátenom legislatívnom konaní, v rozpore so zákonom

Diaľnice sa budú môcť stavať skôr, než bude právoplatné stavebné povolenie

Novelu zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a rýchlostných ciest vláda schválila minulý týždeň. Podľa VIA IURIS prináša tento návrh zmeny, ktoré ohrozujú práva vlastníkov pozemkov, verejnosti a verejný záujem, predovšetkým ochranu životného prostredia.

Novela ruší odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a proti rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením, ak to vyžaduje naliehavý verejný záujem. S výstavbou diaľnice sa tak bude môcť začať skôr, ako stavebné povolenie nadobudne právoplatnosť. VIA IURIS sa tiež obáva, že pod naliehavým verejným záujmom sa v budúcnosti môže myslieť každá diaľnica, pretože novela tento termín nespresňuje.

„Predstavme si, že stavebný úrad najprv rozhodne o výstavbe diaľnice v chránenom území, ale odvolací orgán neskôr skonštatuje, že vydané stavebné povolenie je nezákonné. Výstavba sa však medzitým začne a územie bude nezvratne poškodené. Ochrana práv občanov a životného prostredia, ktorú má poskytnúť práve odvolacie konanie, by bola v takomto prípade iluzórna a formalistická,“ vysvetľuje Eva Kováčechová, advokátka spolupracujúca s VIA IURIS.

Stavebné povolenia sa budú vydávať na dobu neurčitú

Podľa návrhu novely bude tiež možné vydávať stavebné povolenia pri výstavbe diaľnic na dobu neurčitú. Zrušila by sa tak dnes platná podmienka, podľa ktorej musí stavba začať najneskôr do dvoch rokov od právoplatnosti stavebného povolenia. Začať stavať diaľnicu by tak bolo možné aj v čase, kedy by územie ako aj právne predpisy už mohli byť výrazne zmenené.

Výstavba diaľnice začne ešte pred vyvlastnením pozemkov

VIA IURIS považuje za problematickú aj zmenu lehôt v súvislosti s tzv. predbežnou držbou, ktorá stavebníkovi umožňuje začať výstavbu ešte pred vyvlastnením pozemkov [1]. To by znamenalo, že aj napriek tomu, že vyvlastňovanie ešte formálne neprebehlo, stavebník môže stavať na týchto pozemkoch v období do jedného roka.

Primeraná jednorazová náhrada za zriadenie vecného bremena je neústavná

Organizácia problém vidí aj v tom, že vlastník nehnuteľnosti má za zriadenie vecného bremena v súvislosti s elektrickým, telekomunikačným alebo potrubným vedením nárok len na tzv. primeranú jednorazovú náhradu. Upozorňuje na rozhodnutie Ústavného súdu z roku 2015 [2], ktorý v podobnom prípade konštatoval, že takáto náhrada za obmedzenie vlastníckeho práva je neústavná, pretože nezohľadňuje povahu a dĺžku trvania obmedzenia vlastníckeho práva.

Návrh novely schválila vláda v skrátenom legislatívnom konaní, v rozpore so zákonom

Vláda návrh novely schválila v skrátenom legislatívnom konaní, čiže bez možnosti štátnych orgánov či verejnosti ho pripomienkovať. VIA IURIS upozorňuje. že takýto postup je v rozpore so zákonom a legislatívnymi pravidlami vlády, pretože vláda jeho použitie neodôvodnila.

VIA IURIS žiada poslancov a poslankyne parlamentu, aby kontroverznú novelu zákona nepodporili. Tento zákon bol od roku 2007, kedy bol prvýkrát prijatý, menený niekoľkokrát, a to vždy s cieľom zjednodušenia procesov, teda rýchlejšej a efektívnejšej výstavby diaľnic.

“Súčasné znenie zákona považujeme za absolútne postačujúce. Odmietame, aby vláda takýmto spôsobom neustále obmedzovala práva občanov, verejnosti a ochranu životného prostredia len preto, že štát nedokáže efektívne stavať diaľnice. Sme presvedčení, že navrhovaná novela je v rozpore s ústavou a na jej prijatie neexistuje žiadny dôvod,“ uzatvára Ivana Figuli, právnička spolupracujúca s VIA IURIS.

Zdroje:

  1. Rozhodnutie o predbežnej držbe sa po novom vydá do siedmich namiesto pôvodných pätnásť dní od ústneho pojednávania. Rovnako sa mení lehota, kedy je potrebné začať s výstavbou, a to do jedného roka namiesto súčasne platných šesť mesiacov.
  2. PL. ÚS 42/2015 – Rozhodnutie ÚStavného súdu o novele zákona o tepelnej energetike.

Podrobne monitorujeme:

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Nehnuteľnosti

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Články na titulke - k aktuálnym témam

Čo je to vyvlastnenie

2007/669 O opatreniach na urýchlenie výstavby diaľnic - zákon

Priamo súvisiace články

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci 

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami 

Ako sa majetkovo vysporiadavajú líniové stavby? 2. časť 

Aké najčastejšie problémy majú ľudia s vyvlastnením? 

Hromadná pripomienka verejnosti posilní ochranu vlastníckych práv v návrhu zákona o vyvlastnení 

Vážny chce za týždeň schváliť zákon o tendroch 

Vyvlastňovanie – svojvôľa štátu alebo spravodlivý proces? 

Právny a mediálny kontext nálezu o neústavnosti zákona č. 669/2007 Z. z. (o tzv. stavaní diaľnic na cudzom bez zaplatenia) 

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 19/09 - skrátene znenie nálezu v zbierke zákonov 

Nález ústavného súdu vo veci PL. ÚS 19/09 - úplné znenie nálezu 

Odlišné stanovisko sudcu Milana Ľalíka vo veci sp. zn. PL. ÚS 19/09  

Odlišné stanovisko sudkyne Ľudmily Gajdošíkovej, sudcov Juraja Horvátha, Jána Lubyho a Lajosa Mészárosa vo veci sp. zn. PL. ÚS 19/09 

Prehľad zmien v návrhu zákona, ktorým sa má rozšíriť povoľovanie stavby diaľnic na cudzom 

Poslanci rozšírili stavanie na cudzích pozemkoch 

Text podania skupiny poslancov na Ústavný súd Slovenskej republiky k zákonu 669/2007 Z. z. 

Urýchlenie výstavby diaľnic je na Ústavnom súde 

Nový zákon o stavbe diaľnic na cudzom - úplné znenie zákona 

Vláda sľúbila automobilke PSA vysťahovanie obyvateľov. Minister Rusko si chce postup vysťahovania nechať odobriť vo vláde. 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Strategické investície sa majú zrýchliť, ale s rizikom oslabenia vlastníckych práv, poslanci prelomili prezidentkino veto

V zákone, ktorý má podporiť výstavbu, videla prezidentka riziko obmedzenia práv vlastníkov...

Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.