Vláda o návrhu zákona o strategických stavbách nerokovala

Vláda prerušila rokovanie o návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb, ktorý predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek. "My sme robili tento zákon na základe pripomienkového konania v rámci pracovnej skupiny, ktorú som ja vytvoril. Pán premiér však povedal, že by bolo dobré, keby bol návrh zákona predložený do riadneho pripomienkového konania, tak som s tým samozrejme súhlasil."

22. 08. 2007

Vláda prerušila rokovanie o návrhu zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb, ktorý predložil minister výstavby a regionálneho rozvoja Marian Janušek. "My sme robili tento zákon na základe pripomienkového konania v rámci pracovnej skupiny, ktorú som ja vytvoril. Pán premiér však povedal, že by bolo dobré, keby bol návrh zákona predložený do riadneho pripomienkového konania, tak som s tým samozrejme súhlasil," vysvetlil po rokovaní vlády dôvod prerušenia rokovania o tomto zákone Janušek.

Zástupcovia štyroch mimovládnych občianskych organizácií začiatkom tohto týždňa požiadali v hromadnej pripomienke ministra výstavby a regionálneho rozvoja Mariana Janušeka, aby z rokovania vlády stiahol návrh zákona o niektorých opatreniach týkajúcich sa prípravy strategických stavieb. Podľa nich minister mal predložiť návrh tohto zákona najprv na riadne verejné pripomienkové konanie.

Schválenie návrhu zákona by podľa nich "znamenalo zjednodušenie procesu vyvlastňovania pozemkov za cenu drastického a zrejme aj protiústavného zásahu do vlastníckych práv." Výkon takéhoto zákona bude podľa iniciátorov hromadnej pripomienky predstavovať hrozbu pre všetkých vlastníkov pozemkov a stavieb v SR. Zámerom predloženého návrhu zákona je urýchlenie majetkovo-právneho vysporiadania nehnuteľností pri príprave výstavby a prevádzke strategických investícií, vrátane diaľnic a vyvlastňovania nehnuteľností. Podľa návrhu zákona strategickými stavbami majú byť diaľnice a iné stavby, o ktorých vláda rozhodne, že ich realizácia je vo verejnom záujme.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...