Vládny valec pri Šútove

Náš minuloročný odhad, že prvými občanmi republiky, proti ktorým štát uplatní zákon o mimoriadnych opatreniach pri výstavbe diaľnic, budú Šútovčania, sa, žiaľ, ukazuje ako kvalifikovaný. Je nepochybné, že minister Vážny ich odvolanie proti stavebnému povoleniu zamietne a po podpise zmluvy s víťazom súťaže na výstavbu úseku Turany – Hubová, sa diaľnica začne stavať aj na pozemkoch, ktoré sú súkromným majetkom Šútovčanov.

Aj v minulom funkčnom období staval štát cesty na súkromných pozemkoch a staval ich presne tak, ako to napísal Ivan Štulajter: „Keď sa štát rozhodne stavať, všetko, čo mu stojí v ceste, musí ísť z cesty.“ V tomto funkčnom období vládna zostava prijala špeciálny zákon, ktorým odtlačila z cesty aj ústavu. Okolnosť, že Šútovčania budú musieť platiť daň za pozemky, ktoré sú právne ich vlastníctvom, aj keď na svojom majetku budú mať najskôr bagre a potom aj diaľnicu, je absurdná. Absurdnosť sa stáva realitou „vďaka“ vláde, parlamentnej väčšine, prezidentovi a Ústavnému súdu.

Vláda presadila zákon, ktorý do očí bijúcim spôsobom porušuje ústavné právo vlastniť majetok – pod domnienkou ústavnosti tak môže dokonať zmeny, ktoré budú nezvratné. Poslanci vládnej väčšiny zaň hlasovali, aj keď rozpor zákona s ústavou sa nedal nevidieť – až takí nekvalifikovaní poslanci nie sú.

Zákon bez otáľania podpísal aj prezident Gašparovič, hoci podobné normy už parlamentu vrátil. Lenže táto bola pre vládu príliš dôležitá, aby sa pred jej podpísaním zháčil, alebo ju odoslal Ústavnému súdu na posúdenie. Napokon, namiesto neho ju tam poslali opoziční poslanci, ale súd sa správa tak, ako keby nič nedostal.

Sudca spravodajca Milan Ľalík už štrnásty mesiac zabezpečuje podklady na predbežné rokovanie pléna Ústavného súdu, ktoré má rozhodnúť, či súd podanie prijme a či pozastaví účinnosť sporných ustanovení zákona. Hoci na predbežnom rokovaní sa má podľa zákona plénum zaoberať iba tým, či existuje nejaký zákonný dôvod, aby návrh na konanie odmietlo, sudca Ľalík už rok a dva mesiace  zhromažďuje „stanoviská, dožiadania, vyjadrenia, odborné posudky“.

Bolo by to v poriadku, keby pripravoval rozhodnutie o merite veci, ale pretože ide o predbežné rokovanie, sudca Ľalík sa správa čudne. Správa sa tak, ako keby mal za úlohu oddialiť deň, keď bude plénum rozhodovať, či podnet prijme.

Predsedníčka Ústavného súdu v závere minulého roka tvrdila, že postup sudcu spravodajcu je v poriadku, lebo „pri komplikovanejších veciach, ako je táto, sa to stáva“.  Lenže v praxi  súdu sa stalo i to, že o nemenej komplikovaných veciach (napríklad o preukazovaní pôvodu majetku) sudcovia rozhodli promptne – na to, aby prijali podnet na konanie a pozastavili účinnosť zákona nepotrebovali ani štrnásť týždňov, nieto ešte štrnásť mesiacov.

Pri prerokúvaní návrhov sa Ústavný súd nemusí riadiť poradím, v akom mu došli, „ak vec, ktorej sa niektorý návrh týka, považuje za naliehavú“. To, že ochranu vlastníckeho práva nepovažuje za naliehavú sudca Ľalík, je fakt, ktorý vrhá zlé svetlo na celý Ústavný súd.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...