Vybudovanie 8,3 km diaľnice Žarnovica bude stáť 3,12 miliardy korún

25. 11. 2008

Zdroj: TASR

Hliník nad Hronom - Výstavba II. etapy diaľnice R1 Žarnovica Šášovské Podhradie v okrese Žiar nad Hronom, ktorá sa začala dnes, si vyžiada vyše 3,12 miliardy Sk (103,56 milióna eur). Vybudovanie 8372 metrov dlhého úseku bude financované zo štrukturálnych fondov a zo štátneho rozpočtu.

Objednávateľom je Národná diaľničná spoločnosť (NDS), a.s., Bratislava a zhotoviteľom Združenie Žarnovica II, s hlavným členom Doprastav, a.s., Bratislava. Predpokladá sa, že 70 % zo spomínanej sumy bude zo štrukturálnych fondov a 30 % zo štátneho rozpočtu. Tento pomer sa však môže zmeniť a bude závisieť od schválených žiadostí na financovanie stavby, konštatoval v Hliníku nad Hronom pri začatí stavby generálny riaditeľ NDS Igor Choma.

Diaľnicu majú dokončiť do dvoch rokov. Choma však vidí reálnu možnosť skrátiť jej výstavbu o pol roka a dokončiť ju súčasne s I. etapou na ktorú nadväzuje, pretože tam je podľa doterajšieho priebehu prác reálny predpoklad jej skrátenia o šesť mesiacov.

Trasa II. etapy rýchlostnej cesty R1 smeruje údolím Hrona, mimo zastavané územie obcí Lehôtka pod Brehmi, Lovča a Šášovské Podhradie. Územie, ktorým tento úsek rýchlostnej cesty prechádza, tvorí v prevažnej časti poľnohospodárska pôda. Začiatok stavby je za obcou Lehôtka pod Brehmi, za navrhovanou mimoúrovňovou križovatkou "Lehôtka" a končí v priestore križovatky v Šášovskom Podhradí, kde sa napojí na existujúcu rýchlostnú cestu R1 Šášovské Podhradie Budča.

Na trase II. etapy je potrebné okrem iného vybudovať 10 mostov a jednu mimoúrovňovú križovatku. Tiež preložiť plynovod, vedenia veľmi vysokého, vysokého a nízkeho napätia, upraviť vodné toky, preložiť vodovody a kanalizácie a káble Železníc SR a telekomunikačné káble. V rámci ochrany životného prostredia pred znečisťovaním stavbu vybavia 10 odlučovačmi ropných látok a protihlukovými stenami v dĺžke 3,86 km.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...