Východ Slovenska nutne potrebuje rýchlostnú cestu R4

V uplynulom období som intenzívne komunikoval potrebu zrýchlenia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Pripomínal som, že ako východniar si viem predstaviť, aby sa diaľnice stavali z východu na západ. Teda zo zaostalejších časti Slovenska k rozvinutejším. Bol by to silný impulz pre rozvoj Východného Slovenska.

Minister Figeľ predstavil po roku pôsobenia vo funkcii ministra dopravy svoj Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014. Po jeho preštudovaní som opäť nadobudol dojem, že záujmy Východného Slovenska ostali na okraji záujmu ministerstva. Nemôžem vyjadriť spokojnosť s predloženým dokumentom.

Pre východ Slovenska je rýchlostná cesta R4 tiahnuca sa od štátnej hranice s Poľskom cez Svidník, Prešov, Košice, Milhosť na štátnu hranicu s Maďarskom v dĺžke takmer  160 km životne dôležitá. Táto tranzitná cesta má v budúcnosti spájať sever a juh východnej časti Európskej únie. Kopíruje jednu z trás slávnej Jantárovej cesty . Zo 160 km rýchlostnej cesty R4 je ku koncu roka 2010 v prevádzke 22,7 km a vo výstavbe 15,8 km. Čiže keď z celkového počtu kilometrov odrátame ešte plánovaný severný obchvat Prešova v dĺžke 14,7 km a krátky úsek Kapušany – Lipníky v dĺžke 6,0 km, tak zistíme, že výstavba 100,1 km rýchlostnej cesty R4 je v nedohľadne.

Pre rozvoj nášho regiónu je dôležité čo najskoršie prepojenie poľského Rzseszówa s maďarským Miškovcom. Dovolím si tvrdiť, že pre Východ Slovenska je táto cestná komunikácia oveľa dôležitejšia ako diaľnica Košice-Bratislava. Prepojením týchto miest a regiónov umožníme zintenzívnenie obchodných vzťahov, teda pomôžeme mobilite pracovných síl, kapitálu a tovarov.

Teší ma, že medzi prioritné úseky plánovaných rýchlostných ciest sa dostal severný obchvat Prešova ako súčasť rýchlostnej cesty R4 so začiatkom výstavby v roku 2014. Pre Prešovčanov je to dobrá správa. Severným obchvatom sa umožní odkloniť tranzitnú dopravu na trase západ-východ a západ-sever, ktorá dnes vstupuje priamo do centra mesta. Ale nemôžem súhlasiť s tým, že medzi prioritnými úsekmi nie sú ďalšie časti rýchlostnej cesty R4 na trase medzi Lipnikmi a Svidníkom a predovšetkým jej napojenie na Poľsko. Práve tento úsek je charakteristický veľkou využiteľnosťou s vysokým podielom nákladnej dopravy smerujúcej na sever (do Poľska a ďalej) a po zimnom období je v zlom, takmer havarijnom stave (aj napriek opravám). Paradoxné je, že štátna cesta I/73/E371 je cesta európskeho významu a akákoľvek požiadavka o jej komplexnejšiu rekonštrukciu sa stretáva zo strany Slovenskej správy ciest s odmietnutím a poukázaním na plánovanú výstavbu rýchlostnej cesty R4.

A ešte niečo. Bez výstavby diaľničného obchvatu mesta Prešov nemôžeme hovoriť o diaľničnom spojení medzi Bratislavou a Košicami. Je mi veľmi ľúto, že pri diskusiách o diaľnici spájajúcej východ zo západom našej vlasti sa zabúda na tretie najväčšie mesto na Slovensku. V dokumente predstavenom ministerstvom dopravy chýba medzi prioritami diaľničný obchvat Prešova. Pokiaľ nedôjde k zaradeniu tohto diaľničného úseku medzi prioritné a k urýchleniu prípravných prác pred výstavbou nebude spojená diaľnicou Bratislava s Košicami ani do roku 2020. Preto je už dnes jasné, že v roku 2017 môže byť reálne diaľnicou spojená Bratislava s Prešovom. Zo samotného Prešova sa stane lievik. Nastane rovnaký dopravný problém ako to bolo donedávna v Považskej Bystrici.


Ondrej Matej
poslanec NR SR
poradca predsedníčky vlády SR

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...