Východ Slovenska nutne potrebuje rýchlostnú cestu R4

V uplynulom období som intenzívne komunikoval potrebu zrýchlenia výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na Slovensku. Pripomínal som, že ako východniar si viem predstaviť, aby sa diaľnice stavali z východu na západ. Teda zo zaostalejších časti Slovenska k rozvinutejším. Bol by to silný impulz pre rozvoj Východného Slovenska.

Minister Figeľ predstavil po roku pôsobenia vo funkcii ministra dopravy svoj Program pokračovania prípravy a výstavby diaľnic a rýchlostných ciest na roky 2011-2014. Po jeho preštudovaní som opäť nadobudol dojem, že záujmy Východného Slovenska ostali na okraji záujmu ministerstva. Nemôžem vyjadriť spokojnosť s predloženým dokumentom.

Pre východ Slovenska je rýchlostná cesta R4 tiahnuca sa od štátnej hranice s Poľskom cez Svidník, Prešov, Košice, Milhosť na štátnu hranicu s Maďarskom v dĺžke takmer  160 km životne dôležitá. Táto tranzitná cesta má v budúcnosti spájať sever a juh východnej časti Európskej únie. Kopíruje jednu z trás slávnej Jantárovej cesty . Zo 160 km rýchlostnej cesty R4 je ku koncu roka 2010 v prevádzke 22,7 km a vo výstavbe 15,8 km. Čiže keď z celkového počtu kilometrov odrátame ešte plánovaný severný obchvat Prešova v dĺžke 14,7 km a krátky úsek Kapušany – Lipníky v dĺžke 6,0 km, tak zistíme, že výstavba 100,1 km rýchlostnej cesty R4 je v nedohľadne.

Pre rozvoj nášho regiónu je dôležité čo najskoršie prepojenie poľského Rzseszówa s maďarským Miškovcom. Dovolím si tvrdiť, že pre Východ Slovenska je táto cestná komunikácia oveľa dôležitejšia ako diaľnica Košice-Bratislava. Prepojením týchto miest a regiónov umožníme zintenzívnenie obchodných vzťahov, teda pomôžeme mobilite pracovných síl, kapitálu a tovarov.

Teší ma, že medzi prioritné úseky plánovaných rýchlostných ciest sa dostal severný obchvat Prešova ako súčasť rýchlostnej cesty R4 so začiatkom výstavby v roku 2014. Pre Prešovčanov je to dobrá správa. Severným obchvatom sa umožní odkloniť tranzitnú dopravu na trase západ-východ a západ-sever, ktorá dnes vstupuje priamo do centra mesta. Ale nemôžem súhlasiť s tým, že medzi prioritnými úsekmi nie sú ďalšie časti rýchlostnej cesty R4 na trase medzi Lipnikmi a Svidníkom a predovšetkým jej napojenie na Poľsko. Práve tento úsek je charakteristický veľkou využiteľnosťou s vysokým podielom nákladnej dopravy smerujúcej na sever (do Poľska a ďalej) a po zimnom období je v zlom, takmer havarijnom stave (aj napriek opravám). Paradoxné je, že štátna cesta I/73/E371 je cesta európskeho významu a akákoľvek požiadavka o jej komplexnejšiu rekonštrukciu sa stretáva zo strany Slovenskej správy ciest s odmietnutím a poukázaním na plánovanú výstavbu rýchlostnej cesty R4.

A ešte niečo. Bez výstavby diaľničného obchvatu mesta Prešov nemôžeme hovoriť o diaľničnom spojení medzi Bratislavou a Košicami. Je mi veľmi ľúto, že pri diskusiách o diaľnici spájajúcej východ zo západom našej vlasti sa zabúda na tretie najväčšie mesto na Slovensku. V dokumente predstavenom ministerstvom dopravy chýba medzi prioritami diaľničný obchvat Prešova. Pokiaľ nedôjde k zaradeniu tohto diaľničného úseku medzi prioritné a k urýchleniu prípravných prác pred výstavbou nebude spojená diaľnicou Bratislava s Košicami ani do roku 2020. Preto je už dnes jasné, že v roku 2017 môže byť reálne diaľnicou spojená Bratislava s Prešovom. Zo samotného Prešova sa stane lievik. Nastane rovnaký dopravný problém ako to bolo donedávna v Považskej Bystrici.


Ondrej Matej
poslanec NR SR
poradca predsedníčky vlády SR

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.