Výkup pozemkov na obchvat: Nechcel čakať, vyplatia ho skôr

Národná diaľničná používa dvojaký meter, tvrdia vlastníci.

KOŠICE. Ak ste vlastníkom pozemku, na ktorom chce Národná diaľničná spoločnosť (NDS) stavať, a na peniaze nechcete čakať roky, stačí, ak so zmluvou o budúcej zmluve nesúhlasíte, a dostanete rovno kúpnu zmluvu.

Takýto prípad popísal Košičan Michal, čitateľ Korzára.

On i jeho príbuzní zdedili pozemky za Krásnou na mieste, kadiaľ by mal viesť juhovýchodný obchvat Košíc v úseku rýchlocesty R2 Šaca – Košické Olšany.

NDS prostredníctvom svojho právneho zástupcu, košickej advokátskej kancelárie Iuristico, oslovila Michala a jeho príbuzných so žiadosťou o odkúpenie ich parciel.

Tí svoje pozemky, na ktorých je orná pôda, nijako nevyužívajú.

Nechcel čakať

Michalova príbuzná Zuzana súhlasila a podpísala zmluvu o budúcej kúpnej zmluve.

V nej stojí, že kúpna zmluva bude uzatvorená najneskôr do troch rokov od podpisu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve.

Táto podmienka sa Michalovi nepozdávala. Keďže chcel peniaze za pozemky získať čo najskôr, rozhodol sa zmluvu o budúcej kúpnej zmluve nepodpísať.

Opisuje, že veci sa odrazu pohli a dostal ponuku priamo na podpis kúpnej zmluvy.

Tá už ráta s vyplatením kúpnej ceny do 60 dní po vklade do katastra.

Majiteľka: Nekorektné

Michala i jeho príbuznú dvojaký meter NDS prekvapil a považujú ho za nefér.

„Ak tomu dobre rozumieme, tí, čo súhlasili hneď a podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, budú nakoniec čakať dlhšie ako tí, ktorí sa rozhodli nečakať na peniaze a nepodpísať to,“ poukazujú.

„Nepovažujem za korektné riešenie, že tí, ktorí spolupracovali, nemajú už dva roky nič, a tí, čo nepodpísali, sú vyplácaní prednostne,“ dodáva Zuzana.

V stanovisku advokátskej kancelárie, ktoré poskytla Zuzane, sa píše, že kúpne zmluvy boli doposiaľ vlastníkom zasielané len vo výnimočných prípadoch, a to „...najmä v prípade, ak vlastník nepristúpil z rozličných dôvodov k uzatvoreniu zmluvy o budúcej kúpnej zmluve...“

NDS hovorí o riziku

NDS nepopiera, že sa snaží nerozhodných vlastníkov presvedčiť cestou podpisu kúpnej zmluvy.

„Vlastníkom, ktorí nepodpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, zasielame kúpne zmluvy, aby sme dokladovali vyvlastňovaciemu orgánu splnenie podmienok vyvlastnenia v zmysle zákona. Môže sa stať, že predmetný vlastník zmení svoj názor a podpíše kúpnu zmluvu,“ vysvetľuje ich hovorkyňa Eva Žgravčáková.

Podpisovanie zmlúv o budúcich kúpnych zmluvách zdôvodňuje postupným prideľovaním financií zo štátneho rozpočtu.

„Nepodpísanie kúpnej zmluvy s vlastníkom pozemkov predstavuje pre našu spoločnosť značné riziko majetkovoprávneho vysporiadania a príliš dlhé, niekoľkomesačné zdržanie získavania práva k pozemkom pre stavebné konanie v zmysle zákona.“

Systematický postup

Hovorkyňa zdôraznila, že pri vysporiadaní pozemkov postupujú „veľmi zodpovedne a s náležitou úctou k vlastníkom pozemkov.“

Konštatuje, že sa už rozosielajú kúpne zmluvy vlastníkom, ktorí podpísali zmluvu o budúcej kúpnej zmluve, ešte pred uplynutím lehoty troch rokov.

„Postupujeme systematicky a zasielame kúpne zmluvy všetkým vlastníkom v danom katastrálnom území súčasne, aby sme predišli prípadným nedorozumeniam.“

NDS si od výstavby tohto 21,5 km dlhého úseku R2 medzi Šacou a Košickými Oľšanmi, spolu s úsekom D1 Budimír – Bidovce, ktorý začali stavať v novembri 2016 a mal by sa dokončiť v decembri 2019, sľubuje presmerovanie tranzitnej dopravy mimo Košíc aj odľahčenie mosta VSS.

Nová trasa pôjde cez Budimír, Košické Oľšany, Hrašovík a Krásnu, za Šebastovcami sa vodiči napoja na R4 smerom na Miskolc alebo R2 na Šacu.

Zostáva na nej vykúpiť už len malú časť pozemkov, ceny sú okolo 40 eur za m2. Výstavba cesty Šaca – Košické Oľšany má stáť asi 240 miliónov eur.

Termíny nejasné

Diaľničiari ešte vlani odhadovali, že tento rok sa vyhodnotí súťaž na výstavbu rýchlocesty. V roku 2018 by mohli začať stavať a pásku by slávnostne mohli prestrihovať v roku 2021. Či sa tento už viackrát posunutý termín stihne, je dnes otázne.

„Aktuálne zabezpečujeme prípravu dokumentácie potrebnej k získaniu stavebného povolenia a vykupujeme pozemky. Akonáhle budeme mať stavebné povolenie a zabezpečené financovanie na výstavbu úseku R2, vyhlásime súťaž na zhotoviteľa stavby,“ dodala Žgravčáková.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...