Vysporiadanie ciest zhltne 10 miliárd

16. 06. 2007

Zdroj: Pravda

Majitelia pozemkov pod cestami na Slovensku by mali konečne dočkať spravodlivej odplaty za zabratie pozemkov, na ktorých sa roky stavali cesty. Minister dopravy Ľubomír Vážny sa chce pustiť do riešenia najväčšieho problému v rezorte, vyplatiť majiteľov a vysporiadať pozemky pod 17-tisíc kilometrami ciest na Slovensku. Podľa rezortu dopravy riešenie stojí na zmene stavebného zákona a na ochote vlády ročne nájsť v štátnej kase jednu až 1,5 miliardy korún.

„Celkovo treba vyčleniť do 10 miliárd korún na vysporiadanie ciest prvej, druhej aj tretej triedy. Navrhujeme sedemročné obdobie na vyriešenie problému," doplnil minister Vážny.

Rezort výstavby chce, aby majitelia dostali najprv ponuku na zámenu pozemku za iný. Ak to odmietnu, dostanú zaplatenú trhovú cenu. Tam, kde sa však dohoda nenájde ani tak, by malo nastúpiť vyvlastňovanie. Zatiaľ však nie je jasné, či vláda schváli peniaze z rozpočtu na výkup pôdy.

Cesty prvej triedy vlastní štát cez Slovensku správu ciest. Majetkové pomery treba riešiť na viac ako dvoch tretinách parciel pod cestami. Regionálne cesty druhej a tretej triedy sú v ešte zložitejšej situácii. Jednotlivé kraje majú 60 až 85 percent ciest nevykúpených alebo bez jasného majiteľa.

Najväčší podiel takýchto pozemkov majú bratislavský a žilinský región. Najviac peňazí na riešenie však potrebuje banskobystrický a prešovský región, kde je najrozsiahlejšia sieť ciest. Každý z nich má vyplatiť 25-tisíc hektárov pozemkov. „Podľa odhadu treba na cesty prvej triedy asi 2,5 miliardy korún, na regionálne cesty 7,7 miliardy korún," zdôraznil Vážny.

Rezort dopravy navrhuje aj upraviť stavebný zákon, aby sa v prípade sporov dalo vyvlastňovať. Doterajšie vyvlastňovacie úpravy totiž podľa analýzy ministerstva dopravy riešili situácie len pre výstavbu nových ciest a nie pre pozemky, kde cesty stoja tridsať, štyridsať či prípadne sto rokov.

Nevyriešené vlastníctvo k pozemkom bráni župám využiť eurofondy vyčlenené do roku 2013. Na lokálne cesty je rezervovaných vyše 11 miliárd korún, ale nie je jasné, či ich kraje budú schopné použiť.

„Peniaze z európskych fondov potrebujeme na nevyhnutnú rekonštrukciu ciest. Prvoradá požiadavka je predložiť doklady o vlastníckom vzťahu k pozemkom pod cestami. Ak ich nebudeme mať, peniaze nezískame. Vo vlastnom rozpočte s peniazmi na tento účel nerátame," doplnila Soňa Jakešová, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja. Na úradoch samosprávnych krajov už čelia náporom žiadostí ľudí, ktorí si pýtajú svoje peniaze.

„Vlastníci žiadajú odškodnenie alebo vyplatenie za pozemok, kde roky stojí bez ich zvolenia cesta. Zatiaľ im len odpisujeme, že riešenie je v rukách vlády a štátu, nie regiónu," doplnil Ján Winkler z Trnavského samosprávneho kraja.

Podrobne monitorujeme:

Vyvlastnenie potichu

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Články na titulke - staršie materiály

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...