Vysporiadanie ciest zhltne 10 miliárd

16. 06. 2007

Zdroj: Pravda

Majitelia pozemkov pod cestami na Slovensku by mali konečne dočkať spravodlivej odplaty za zabratie pozemkov, na ktorých sa roky stavali cesty. Minister dopravy Ľubomír Vážny sa chce pustiť do riešenia najväčšieho problému v rezorte, vyplatiť majiteľov a vysporiadať pozemky pod 17-tisíc kilometrami ciest na Slovensku. Podľa rezortu dopravy riešenie stojí na zmene stavebného zákona a na ochote vlády ročne nájsť v štátnej kase jednu až 1,5 miliardy korún.

„Celkovo treba vyčleniť do 10 miliárd korún na vysporiadanie ciest prvej, druhej aj tretej triedy. Navrhujeme sedemročné obdobie na vyriešenie problému," doplnil minister Vážny.

Rezort výstavby chce, aby majitelia dostali najprv ponuku na zámenu pozemku za iný. Ak to odmietnu, dostanú zaplatenú trhovú cenu. Tam, kde sa však dohoda nenájde ani tak, by malo nastúpiť vyvlastňovanie. Zatiaľ však nie je jasné, či vláda schváli peniaze z rozpočtu na výkup pôdy.

Cesty prvej triedy vlastní štát cez Slovensku správu ciest. Majetkové pomery treba riešiť na viac ako dvoch tretinách parciel pod cestami. Regionálne cesty druhej a tretej triedy sú v ešte zložitejšej situácii. Jednotlivé kraje majú 60 až 85 percent ciest nevykúpených alebo bez jasného majiteľa.

Najväčší podiel takýchto pozemkov majú bratislavský a žilinský región. Najviac peňazí na riešenie však potrebuje banskobystrický a prešovský región, kde je najrozsiahlejšia sieť ciest. Každý z nich má vyplatiť 25-tisíc hektárov pozemkov. „Podľa odhadu treba na cesty prvej triedy asi 2,5 miliardy korún, na regionálne cesty 7,7 miliardy korún," zdôraznil Vážny.

Rezort dopravy navrhuje aj upraviť stavebný zákon, aby sa v prípade sporov dalo vyvlastňovať. Doterajšie vyvlastňovacie úpravy totiž podľa analýzy ministerstva dopravy riešili situácie len pre výstavbu nových ciest a nie pre pozemky, kde cesty stoja tridsať, štyridsať či prípadne sto rokov.

Nevyriešené vlastníctvo k pozemkom bráni župám využiť eurofondy vyčlenené do roku 2013. Na lokálne cesty je rezervovaných vyše 11 miliárd korún, ale nie je jasné, či ich kraje budú schopné použiť.

„Peniaze z európskych fondov potrebujeme na nevyhnutnú rekonštrukciu ciest. Prvoradá požiadavka je predložiť doklady o vlastníckom vzťahu k pozemkom pod cestami. Ak ich nebudeme mať, peniaze nezískame. Vo vlastnom rozpočte s peniazmi na tento účel nerátame," doplnila Soňa Jakešová, hovorkyňa Košického samosprávneho kraja. Na úradoch samosprávnych krajov už čelia náporom žiadostí ľudí, ktorí si pýtajú svoje peniaze.

„Vlastníci žiadajú odškodnenie alebo vyplatenie za pozemok, kde roky stojí bez ich zvolenia cesta. Zatiaľ im len odpisujeme, že riešenie je v rukách vlády a štátu, nie regiónu," doplnil Ján Winkler z Trnavského samosprávneho kraja.

Podrobne monitorujeme:

Vyvlastnenie potichu

Občianska iniciatíva Za spravodlivé vyvlastňovanie

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Články na titulke - staršie materiály

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.