Výstavba D4 okolo Bratislavy má vyšší verejný záujem

Vláda rozhodla, že pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení.

29. 01. 2014

BRATISLAVA - Pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže stavba tzv. nultého obchvatu Bratislavy bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení. Rozhodla o tom v stredu vláda na návrh ministra životného prostredia Petra Žigu, pričom o predloženie tohto bodu na rokovanie kabinetu požiadalo ministerstvo dopravy na základe zákona o ochrane prírody a krajiny.

Realizácia siedmich kompenzačných opatrení na zmiernenie vplyvu stavby diaľnice na životné prostredie je v súčasnom štádiu projektovej prípravy odhadovaná predbežne na 9,692 mil. eur. Samotná starostlivosť o novovzniknuté lesné a trávnaté plochy a iné objekty počas desiatich rokov by mala stáť necelých tridsaťtisíc eur. Vysadí sa 20 hektárov lesných a 30 hektárov trávnatých porastov, Biskupické rameno bude po sprietočnení prepojené s Dunajom a zabezpečí sa ochrana súčasných lesných porastov na ploche 20 hektárov. Za realizáciu projektu kompenzačných opatrení bude zodpovedať Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček povedal, že rozhodnutie vlády je podmienkou pokračovania v príprave výstavby D4. "Môžeme pristúpiť k tomu, aby bolo podpísané územné rozhodnutie posledného úseku bratislavského obchvatu. Je vysoký predpoklad hraničiaci s istotou, že do konca tohto roka budeme mať právoplatné územné rozhodnutie na tento úsek," uviedol Stromček. Trasu diaľnice považuje za optimálne riešenie s minimálnym dosahom na životné prostredie. Rezort chce zámer na stavbu D4 spolu s úsekmi R7 v rámci PPP projektu predložiť na vládu do konca tohto roka a vybrať koncesionára do konca budúceho roka.

"Očakávané výsledky z realizácie kompenzačných opatrení sa pri výsadbe trávnych porastov a sprietočnení Biskupického ramena dostavia prakticky do jedného roka. Efekt zo zvýšenia ochrany na vybraných už existujúcich lesných porastoch sa dostaví okamžite po ukončení realizácie tohto opatrenia," vyplýva z materiálu. Pri novovysadených lesných porastoch možno požadované výsledky (plnenie ekologických funkcii) očakávať najskôr za 40 rokov od ukončenia výsadby.

Časť nultého obchvatu Bratislavy by mala pri Jarovciach prekročiť Dunaj a následne viesť južne od areálu rafinérie Slovnaft k Ivanke pri Dunaji, pričom pretne Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho významu Biskupické luhy.

Výstavba časti D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever je súčasťou úseku po Raču v dĺžke 27,3 kilometra. Podľa plánov rezortu dopravy bude súčasťou projektu PPP spolu s výstavbou troch úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 32,2 kilometra. So začatím prác na týchto úsekoch sa počíta predbežne v rokoch 2015 a 2016 a s ukončením v rokoch 2018 a 2020. D4 bude pokračovať mimo PPP v úsekoch Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves - hranica SR a Rakúska v dĺžke 15,6 kilometra. Tieto úseky by sa mali začať stavať najskôr v rokoch 2017 a 2020.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...