Výstavba D4 okolo Bratislavy má vyšší verejný záujem

Vláda rozhodla, že pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení.

29. 01. 2014

BRATISLAVA - Pripravovaná výstavba časti diaľnice D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever má naliehavý vyšší verejný záujem, ako je záujem ochrany prírody. Keďže stavba tzv. nultého obchvatu Bratislavy bude mať nepriaznivý vplyv na integritu chránených území prírody európskeho významu Natura 2000, môže byť povolená len za podmienky vykonania kompenzačných opatrení. Rozhodla o tom v stredu vláda na návrh ministra životného prostredia Petra Žigu, pričom o predloženie tohto bodu na rokovanie kabinetu požiadalo ministerstvo dopravy na základe zákona o ochrane prírody a krajiny.

Realizácia siedmich kompenzačných opatrení na zmiernenie vplyvu stavby diaľnice na životné prostredie je v súčasnom štádiu projektovej prípravy odhadovaná predbežne na 9,692 mil. eur. Samotná starostlivosť o novovzniknuté lesné a trávnaté plochy a iné objekty počas desiatich rokov by mala stáť necelých tridsaťtisíc eur. Vysadí sa 20 hektárov lesných a 30 hektárov trávnatých porastov, Biskupické rameno bude po sprietočnení prepojené s Dunajom a zabezpečí sa ochrana súčasných lesných porastov na ploche 20 hektárov. Za realizáciu projektu kompenzačných opatrení bude zodpovedať Národná diaľničná spoločnosť, a.s. ako investor.

Štátny tajomník ministerstva dopravy Viktor Stromček povedal, že rozhodnutie vlády je podmienkou pokračovania v príprave výstavby D4. "Môžeme pristúpiť k tomu, aby bolo podpísané územné rozhodnutie posledného úseku bratislavského obchvatu. Je vysoký predpoklad hraničiaci s istotou, že do konca tohto roka budeme mať právoplatné územné rozhodnutie na tento úsek," uviedol Stromček. Trasu diaľnice považuje za optimálne riešenie s minimálnym dosahom na životné prostredie. Rezort chce zámer na stavbu D4 spolu s úsekmi R7 v rámci PPP projektu predložiť na vládu do konca tohto roka a vybrať koncesionára do konca budúceho roka.

"Očakávané výsledky z realizácie kompenzačných opatrení sa pri výsadbe trávnych porastov a sprietočnení Biskupického ramena dostavia prakticky do jedného roka. Efekt zo zvýšenia ochrany na vybraných už existujúcich lesných porastoch sa dostaví okamžite po ukončení realizácie tohto opatrenia," vyplýva z materiálu. Pri novovysadených lesných porastoch možno požadované výsledky (plnenie ekologických funkcii) očakávať najskôr za 40 rokov od ukončenia výsadby.

Časť nultého obchvatu Bratislavy by mala pri Jarovciach prekročiť Dunaj a následne viesť južne od areálu rafinérie Slovnaft k Ivanke pri Dunaji, pričom pretne Chránené vtáčie územie Dunajské luhy a Územie európskeho významu Biskupické luhy.

Výstavba časti D4 Bratislava, Jarovce - Ivanka pri Dunaji, sever je súčasťou úseku po Raču v dĺžke 27,3 kilometra. Podľa plánov rezortu dopravy bude súčasťou projektu PPP spolu s výstavbou troch úsekov rýchlostnej cesty R7 Bratislava, Prievoz - Ketelec - Dunajská Lužná - Holice v dĺžke 32,2 kilometra. So začatím prác na týchto úsekoch sa počíta predbežne v rokoch 2015 a 2016 a s ukončením v rokoch 2018 a 2020. D4 bude pokračovať mimo PPP v úsekoch Bratislava, Rača - Záhorská Bystrica a Devínska Nová Ves - hranica SR a Rakúska v dĺžke 15,6 kilometra. Tieto úseky by sa mali začať stavať najskôr v rokoch 2017 a 2020.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...