Výstavba obchvatu Prievidze má pokračovať. Zatiaľ bez Bojníc

Z príjazdovej cesty od Novák by sa autá mohli dostať k priemyselnému parku koncom roka 2014.

Prievidza - Pred tromi rokmi bol dokončený vyše kilometrový úsek obchvatu Prievidze. Odvtedy sa stavebné práce dopredu nepohli. Pritom vybudovať treba ešte viac ako šesť kilometrov ciest.

Prievidzská radnica oznámila, že na budúci rok by stavebné práce mohli pokračovať, aj keď nie na celom úseku obchvatu. Mimo zatiaľ zostáva trasa vedúca cez Bojnice, pretože vedenie kúpeľného mesta má k nej výhrady.

Nádej pre park

Bojničanom sa už dlhšie nepáči, že by obchvat viedol po súčasnej Opatovskej ceste. Navrhovali, aby nová cesta išla poza budovy stojace na Opatovskej ceste, v blízkosti rieky Nitry. S tým však nesúhlasilo nielen vedenie Prievidze, ale ani investor stavby, teda Slovenská správa ciest.

K dohode nedošlo, preto bola druhá etapa výstavby rozdelená na dve stavby. Prvá je od kruhového objazdu na Opatovskej ceste po Bojnickú cestu, teda v katastrálnom území Bojníc. Druhá, ktorá vedie od Bojnickej cesty, poza bývalú šľachtiteľskú stanicu, okrajom sídliska Nové mesto, popri Kútoch až pri výjazde na cestu smerom na Nedožery-Brezany, je v katastri Prievidze.

„Krajský stavebný úrad už vydal územné rozhodnutie, na základe ktorého môže pokračovať výstavba obchvatu. Bude vypracovaná dokumentácia pre stavebné povolenie, začne sa aj s výkupom pozemkov,“ informovala primátorka Prievidze Katarína Macháčková. S prácami by sa mohlo začať v roku 2014, finišovať by mali v novembri 2017.

Rozhodnutie krajského stavebného úradu bolo dôležitým signálom na budovanie aj prvej stavby prvej etapy obchvatu, teda od cesty smerujúcej od Novák až po priemyselný park.

„Považujeme to za výbornú správu, pretože chceme prilákať do parku investorov. Nová cesta by v tom mohla výrazne pomôcť,“ vyhlásila primátorka.

Budovanie tohto úseku obchvatu by mal začať v novembri budúceho roka, hotový by mal byť pred koncom roka 2014.

Bojnické podmienky

Bokom zatiaľ zostávajú Bojnice, ktoré trvajú na svojich požiadavkách. Nielenže chcú viesť cestu poza budovy na Opatovskej ceste, žiadajú aj protihlukové steny a vybudovanie mimoúrovňovej cestičky pre cyklistov a chodcov.

„Slovenská správa ciest výstavbu cestičky aj protihlukových bariér predpokladá. S vedením cesty za budovami na Opatovskej ceste však nesúhlasí. Pokiaľ Bojničania budú trvať na svojom, v ich katastri sa možno nič budovať nebude, obchvat pôjde po súčasnej Opatovskej ceste,“ vysvetlil vedúci referátu územného plánovania Mestského úradu v Prievidzi Milan Chmúra.

Vedeniu kúpeľného mesta sa tiež nepáči, že bude na Bojnickej ceste kruhový objazd. Chmúra však tvrdí, že na ceste prvej triedy sa podľa platných noriem mimoúrovňové križovania nebudujú.

Na obchvat Prievidze má Slovenská správa ciest takmer 40 miliónov eur.

„Pokiaľ by budovanie obchvatu nepokračovalo, mohli by byť presunuté niekam inam. Teraz, keď máme územné rozhodnutie krajského stavebného úradu, sa to stať nemôže,“ zdôraznila Macháčková.

Obchvat v číslach

  • 7,39 km – celková dĺžka plánovaného obchvatu Prievidze
  • 11,2 m – výška cestného mosta, ktorý bude viesť ponad nákladnú železničnú stanicu
  • 44 metrov – je priemer kruhového objazdu, ktorý by mal byť na Bojnickej ceste ako súčasť obchvatu
  • 300 metrov – približne taký dlhý úsek musí vybudovať mesto Prievidza od Ulice Ľ. Ondrejova až k plánovanému obchvatu
  • 2017 – v tomto roku by mal byť obchvat dokončený

Podrobne monitorujeme:

Diaľnice a rýchlostné cesty na Slovensku, výstavba a prevádzka

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...