Výstavbu obchodno-spoločenského centra pri Remekovi ohrozujú spory o pozemky

26. 08. 2004

Výstavba obchodno-spoločenského centra Centro Nitra, ktoré má stáť na ploche vedľa bývalého objektu Remek sa dostáva do slepej uličky. Na časť pozemkov, ktoré mali podľa listu vlastníctva patriť Mestu Nitra si už dávnejšie uplatňujú nárok viaceré súkromné osoby. Spory o vlastníctvo pozemkov tak môžu vážne ohroziť investíciu v hodnote 1,2 miliardy korún.

Investor mal pozemky prenajaté na 99 rokov. Teraz sa ukazuje, že časť z nich možno mestu vôbec nepatrí a prenajímalo ich neoprávnene. Okresný prvostupňový súd v Nitre dokonca už v marci rozhodol, že vlastníkom takmer hektárovej plochy na Akademickej ulici sú práve súkromné osoby, medzi ktorými je napríklad aj starosta obce Nitrianske Hrnčiarovce Rudolf Finta. "Potom ako sa objavili majetkovoprávne podstaty sme zistili, že časť pozemkov na Akademickej ulici patrí našim predkom. Pretože sme sa k pozemkom nemohli dostať inou cestou, museli sme o určenie vlastníctva požiadať súd," vysvetľuje R. Finta.

Okresný súd dal skutočne za pravdu údajným dedičom pozemkov. Mesto sa síce voči rozsudku odvolalo, no aj tak zostáva podozrenie, že investorovi prenajímalo pozemky, ktoré Nitre možno vôbec nepatria. Viacerí mestskí poslanci chcú však aj napriek rozhodnutiu prvostupňového súdu jednať tak, akoby boli sporné parcely aj naďalej. "Zatiaľ držíme tú líniu, že zatiaľ je pozemok na liste vlastníctva mesta Nitry," vraví poslanec Anton Letko.

Rudolf Finta je však presvedčený, že podobne ako okresný súd, tak i odvolací krajský súd dá za pravdu osobám, ktoré si na pozemky robia nárok v rámci dedičstva po svojich príbuzných. "My tvrdíme, a je to tak, že je to naše. Mesto uznalo samo, že to nebolo vyvlastnené, takže tá plocha 0,7 ha patrí nám."

Nech už súd určí vlastníctvo pozemkov komukoľvek, pravdou zostáva, že súdne spory oddialili vydanie stavebného povolenia, o ktoré investor požiadal už začiatkom júna. Celá investícia sa tak môže dostať do sklzu, čo by mohlo mať pre mesto nepríjemné následky. Ak by sa včas nenašlo riešenie a investor by si začal prostredníctvom medzinárodnej arbitráže uplatňovať nároky na náhradu škody a ušlých ziskov, mesto by mohlo prísť aj o stovky miliónov. Investori sa zatiaľ chcú dohodnúť, otázne je s kým a ako. Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva totiž bolo jasné, že väčšina poslancov o týchto problémoch a ich závažnosti nebola vôbec informovaná, takže pri rokovaní o tomto bode ani nevedeli ako majú hlasovať. Predseda poslaneckého klubu KDH Peter Madleňák sa priznal, že pri tomto bode sa radšej zdržal hlasovania: "Nemyslím, že by poslanci tomuto problému rozumeli. To znamená, že ani to hlasovanie nebolo možné a ja som ani nehlasoval, lebo som ani nevedel o čom mám hlasovať." Reakcia predsedu jedného z koaličných klubov hovorí jasnou rečou. Poslancov o problémoch s investíciou za 1,2 miliardy korún jednoducho nikto neinformoval. Väčšinu oslovených mestských poslancov to zaskočilo, podobne ako aj spôsob, akým Mesto Nitra obhajovalo svoje práva pred súdom. Viacerí ho charakterizovali ako ľahkovážny a nekompetentný. Až doteraz zrejme všetky kroky mesta koordinoval iba jeho primátor Ferdinand Vítek, ktorý 18. augusta rokoval so zástupcami investora o možných riešeniach. O výsledku rokovaní informovala jeho hovorkyňa Ivana Illášová: "Ako sa vyjadril primátor - na poslednom stretnutí sme sa dohodli, že sa dohodneme a budeme pokračovať v rokovaniach tak, aby sa prijal taký dodatok k zmluve, ktorý bude vyhovovať obidvom stranám."

V porovnaní s informáciami na mestskom zastupiteľstve, kde sa otvorene hovorilo o hrozbe medzinárodnej arbitráže a mnohomiliónových škodách pre mesto je aj správa o snahe dohodnúť sa investorom dobrou správou. Na odpoveď prečo k serióznym rokovaniam s investorom dochádza až viac ako pol roka po tom ako sa ukázali problémy s nevysporiadanými pozemkami si však budeme musieť zrejme ešte počkať.

Podrobne monitorujeme:

Nitra, zábavné centrum Centro

Priamo súvisiace články

Nitra, zábavné centrum Centro 

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...