Vyvlastnení sa vrátili späť

Štát pre výstavbu vodného zdroja vyvlastnil okolo tristopäťdesiat osôb. Rodina Jozefa Kýpeťa sa roky nevie domôcť kompenzácií za spôsobené straty.

Domy určené na zbúranie stále stoja, sú z nich chaty a spravuje ich obec

Málinec - Pre stavbu veľkokapacitného zdroja pitnej vody v Málinci v okrese Poltár koncom 80. rokov minulého storočia štát vyvlastnil tristopäťdesiat ľudí z Hámra a Ipeľského Potoka. Podľa vtedajšieho rozhodnutia hygienika sa ich domy mali zbúrať.

Vodárenská nádrž a úpravňa vody v Málinci boli v roku 1994 spustené do prevádzky.

Rodina Kýpeťovcov s tromi deťmi sa museli vysťahovať z novostavby. Po šty­roch rokoch sa mohli vrátiť späť – do zdevastovaného a neobývateľného domu.

Domy spravuje obec

Domy, ktoré hygienik určil na zbúranie dodnes stoja. Ich vlastníkom je štát, spravuje ich obec Málinec.

„Obec domy môže iba prenajímať pôvodným majiteľom na chalupárske účely,“ povedal Igor Čepko, starosta Málinca.

Vo februári roku 1993 starosta na pracovnom rokovaní na stavbe vodného diela, upozornil riaditeľa Vodohospodárskej správy v Bratislave a zástupcu investora na to, že od obyvateľov boli vykúpené len domy a priľahlé záhrady, no ostatná pôda v II. ochrannom pásme zostala nevykúpená. Vysťahovanie ľudí bolo podmienené práve výkupom týchto pozemkov. Zástupca investora vtedy argumenty uznal. Chýbali však peniaze na dostavbu vodného diela. Riešenie pozemkov vysťahovalcov tak odsunulo do nedohľadna.

Rýchle ocenenie

„Človek, ktorý vykupoval nehnuteľnosti, povedal, že rodina dostane byt, kde si vyberie alebo môžu začať stavať dom, len si treba vyhliadnuť pozemok,“ spomína Michal Valentíny, švagor a právny zástupca Jozefa Kýpeťa.

Museli sa vysťahovať do 15 dní. Náhly odchod z novostavby Jozef Kýpeť psychicky nezvládol.

Michal Valentíny tvrdí, že jeho švagrovi vznikli stotisícové škody: „V posudku z roku 1988 znalec stanovil cenu vykupovaných nehnuteľností na 231-tisíc korún. Jedenásť hektárov ornej pôdy a ovocný sad v II. ochrannom pásme do posudku zahrnutý nebol,“ dodal. Pozemok pod stavbou tiež nebol zahrnutý do znaleckého posudku. Nakoniec dosiahol vyplatenie zanedbateľnej sumy: „Za štvorcový meter základov sme mali dostať 20 korún. Doplatili nám len štyri koruny za štvorcový meter,“ vysvetľuje Málinčan.

Nový posudok: podhodnotené

Podhodnotenie nehnuteľnosti dokázal až nový znalecký posudok, ktorý v roku 2005 vypracoval súdom stanovený znalec Ján Piršel z Vidinej. Podľa jeho záveru bol Jozef Kýpeť poškodený o 363­tisíc korún.

Po štyroch rokoch súdenia sa získala rodina svoj majetok späť.

„Súdy a vybavovačky však stáli viac, ako dostal vyplatené za vykúpené nehnuteľnosti,“ povedal Valentíny, ktorý opätovne žiadal štát o ďalšie odškodnenie.

„Strata na ovocí podľa počtu ovocných stromov, strata na živočíšnej výrobe, úrode, rodinnom dome a hospodárskych budovách a tiež na hospodárskom inventári predstavuje viac ako milión korún. Keby som použil súčasné ceny, strata by bola vyššia,“ hovorí Valentíny.

„Dodnes sme od štátu nedostali korunu za spôsobené škody. Písal som ministrovi spravodlivosti aj prezidentovi. Keď právnici počujú, o aký spor ide, odťahujú od neho ruky. Spravodlivosti sa neviem dovolať desiatky rokov,“ zakončil Valentíny.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...