Vyvlastnenie pre diaľnicu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom?

Bývam pri Bratislave a sused mi hovoril, že mu niekto ponúkal možnosť vykúpiť jeho pôdu. Čo si mám zvážiť, aby som nenaletel priekupníkom? Ponúka štát lepšie podmienky, alebo nie?

28. 10. 2015

Predpokladám, že ide o pozemky, kde štát plánuje stavať diaľnicu, či rýchlostnú cestu. Pretože pre vyvlastňovanie takýchto druhov stavieb platí špeciálny zákon o takzvaných mimoriadnych jednorázových opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic.

V prvom rade si zistite, či Váš pozemok naozaj leží v trase budúcej diaľnice. Začať môžete na webe Národnej diaľničnej spoločnosti, kde je popísaný stav všetkých diaľničných stavieb. Väčšina diaľničných stavieb v okolí Bratislavy má vydané územné rozhodnutie. To znamená, že existuje presný výkres trasy a je možné, že už aj podrobnejšie geometrické plány. Do tejto dokumentácie môžete nahliadnuť, dokonca môžete podľa zákona o slobode informácií požiadať oficiálne o jej kópiu, čo je pre Vás nenáročné.

Takto zistíte, ktoré pozemky bude štát vykupovať. Samozrejme, podobne jednoducho ako Vy, si to isté môže zistiť ktokoľvek s úmyslom kúpiť pozemok od Vás a potom ho predať štátu.

Ak bolo vydané územné rozhodnutie na diaľnicu na Vašom pozemku, diaľničiari pravdepodobne podľa zákona o mimoriadnych opatreniach pre urýchlenie výstavby diaľnic nechali v katastri zapísať do Vášho listu vlastníctva tzv. predkupné právo v svoj prospech. To môže byť ďalší signál, že Váš pozemok bude vykúpený alebo vyvlastnený a že sa Vás to týka. Záznamy v katastri sú cez viacero aplikácií zadarmo prístupné aj cez internet, takže si to môžete jednoducho zistiť.

Môže sa stať, že nič z toho nesignalizuje, že diaľnica alebo jej sprievodné stavby, či preložky sietí (ktoré môžu byť aj pomerne ďaleko od trasy budúcej diaľnice) povedú cez Váš pozemok.

Ak chcete, môžete komunikovať aj priamo so zamestnancami na pracoviskách Národnej diaľničnej spoločnosti, kde by ste mali dostať najpresnejšiu informáciu. Je vhodné, ak pri komunikácii s nimi viete presné parcelné číslo Vášho pozemku alebo máte po ruke list vlastníctva.

Ak sa takto dopracujete k informácií, že sa výkup pre diaľnicu týka Vášho pozemku, tak zvážte, komu pozemok predáte. Ten, kto by Váš pozemok chcel kúpiť so zámerom predať ho neskôr diaľničiarom za cenu, ktorú by diaľničiari ponúkli aj Vám, ho pravdepodobne bude chcieť kúpiť od Vás za nižšiu cenu. Inak sa mu to neoplatí. To je hlavná odpoveď na Vašu otázku.

Ešte dodám, že diaľničiari obyčajne nevykupujú pozemky priamo, ale prostredníctvom poverených súkromných firiem. Aby sa nestalo, že omylom predáte pozemok niekomu, kto sa za takého výkupcu bude neoprávnene vydávať, obráťte sa radšej v prípade pochybností na Národnú diaľničnú spoločnosť, či ide naozaj o výkupcu s ich poverením.

Posledné, čo by Vás v prípade skupovania pozemkov niekým iným malo varovať, je to, že v návrhu kúpnej zmluvy musí byť ako kupujúci uvedená vždy Národná diaľničná spoločnosť. Čokoľvek iné je podozrivé.

Predpokladám, že analogický postup je či bude aj pri výkupoch pozemkov pri tzv. PPP diaľniciach.

Neviem, ako presne komunikoval s Vaším susedom záujemca o kúpu jeho pozemku, ktorého spomínate v otázke. Ale s veľkou rezervou treba počúvať argumenty, že "bude tu stáť diaľnica, bude sa vyvlastňovať". Ľudia, ktorí tomu nerozumejú, sa niekedy začnú báť a predajú v tom okamihu pozemky za oveľa nižšiu cenu, ako by im za neskôr vyplatili diaľničiari.

Tým, že Národná diaľničná spoločnosť niekedy nerada hovorí o tom, ako pozemky vykupuje a je známa skôr kontroverznými vyvlastňovaniami, tak verejnosť vo všeobecnosti nevie, za akú cenu sa vykupuje. Neznalému človeku potom nie je nijako podozrivá nízka ponúkaná cena, lebo mnoho ľudí výkupné ceny nepozná.

Ak zistíte, že na Vašom pozemku nie je plánovaná diaľnica, tak záujemca o jeho kúpu môže mať iný dôvod. Ak netušíte aký, odporúčam pátrať ďalej.

Všetkým vlastníkom pozemkov odporúčam sledovať územný plán obce či mesta a jeho zmeny. Vedieť, čo je naplánované na Vašom pozemku v územnom pláne, prípadne sa informovať na obecnom, miestnom či mestskom úrade. To veľmi pomôže pochopiť zámery možných kupcov, ktorí sú lepšie informovaní.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...