Vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní je z hľadiska ústavy možné, no podľa R. Procházku je tento spôsob rizikový

O. GÖRNER, moderátor:

"Vyvlastnenie súkromných zdravotných poisťovní, ktoré ako krajné riešenie vytvorenia jednej štátnej zdravotnej poisťovne avizuje premiér Robert FICO, je z hľadiska ústavy možné. Tento spôsob je však podľa opozičného poslanca Radoslava PROCHÁZKU rizikový a existujú efektívnejšie možnosti, ako upraviť finančné toky v zdravotníctve. Podrobnosti má Erik POTOCKÝ."

E. POTOCKÝ, redaktor:

"Hoci pri zavedení systému jednej zdravotnej poisťovne vláda uprednostňuje dohodu s akcionármi súkromných zdravotných poisťovní, v prípade nedohody nevylučuje ani možnosť ich vyvlastnenia vo verejnom záujme. Predseda vlády Robert FICO."

R. FICO:

"Vyvlastnenie je bežné na základe zákona vo verejnom záujme za primeranú náhradu. Takto to hovorí aj ústava Slovenskej republiky. Tam potom, ak bude jasne definovaný verejný záujem, a aby sme boli veľmi opatrní potom pri definovaní verejného záujmu, aby sme sa nestali predmetom rôznych sporov, tak sa neobávam, že by takéto rozhodnutie vlády Slovenskej republiky mohlo byť predmetom arbitrážnych konaní."

E. POTOCKÝ:

"Premiérov poradca pre oblasť spravodlivosti a ústavný právnik Eduard BÁRÁNY definíciu verejného záujmu považuje za možnú a ústavne priechodnú."

E. BÁRÁNY:

"Na prvé počutie ja tam nejaký problém s verejným záujmom nevidím. Verejný záujem na zabezpečení zdravotnej starostlivosti alebo financovania zdravotnej starostlivosti. Ja som to podrobne neštudoval zatiaľ, nevidím problém v otázke verejného záujmu pri prípadnom vyvlastňovaní zdravotných poisťovní."

E. POTOCKÝ:

"Iný názor má poslanec KDH a člen ústavnoprávneho výboru Radoslav PROCHÁZKA, hoci ústavne schodné vyvlastnenie akcionárov súkromných poisťovní považuje za technicky možné."

R. PROCHÁZKA:

"Ale je pre štát ekonomicky nevýhodný a aj právne podstatne nebezpečnejší ako alternatívy, ktorými sa dá dospieť k tomu istému cieľu oveľa efektívnejšie a účinnejšie. Podľa mňa to najväčšie bremeno, ktoré je s týmto nápadom spojené, že v skutočnosti sa súkromným poisťovniam zisk nevezme, ale sa im práve na dlhé roky vyplatí dopredu z našich spoločných peňazí."

E. POTOCKÝ:

"Podľa Radoslava PROCHÁZKU existujú spôsoby, akými je možné zefektívniť finančné toky v zdravotníctve bez toho, aby štát musel vynakladať vlastné zdroje, a sám má pripravený návrh takejto alternatívy."

R. PROCHÁZKA:

"Pre štát by bolo ekonomicky výhodnejšie a právne bezpečnejšie zrušiť povinné zdravotné odvody, zdravotnú starostlivosť v zákonom určenom rozsahu financovať zo štátneho rozpočtu a umožniť plnohodnotnú súťaž cez možnosť dobrovoľného doplnkového zdravotného poistenia."

E. POTOCKÝ:

"Ministerka zdravotníctva Zuzana ZVOLENSKÁ sa diskusii o alternatívnych možnostiach nebráni. Pluralitu v zdravotnom poistení však v súčasnej situácii slovenského zdravotníctva nepovažuje za prospešnú."

Z. ZVOLENSKÁ:

"Viete, že aj mojou osobnou preferenciou vždy bolo to, že tento stav, ktorý je, pluralita je v našom prípade dosť takou nadbytočnou, možno že aj finančne zbytočne lukratívnou záležitosťou. Jednoznačne podporujem to, že finančný systém, financovať zdravotníctvo tak, ako ho teraz poznáme, naozaj potrebuje absolútne zmenu. Či už bude tak alebo tak, je na našej vzájomnej dohode, ale ja to veľmi vítam a tú zmenu určite chceme nastoliť."

E. POTOCKÝ:

"Na základe zámeru schváleného vládou má Zuzana ZVOLENSKÁ do konca septembra vypracovať postup krokov, ktoré povedú k existencii jedinej štátnej zdravotnej poisťovne k 1. januáru 2014."

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.