Vyvlastňovanie ako strašiak

V prvom rade chcem zdôrazniť, že nová legislatíva (ani pôvodný zákon o jednorazových mimoriadnych opatreniach...) nie je o vyvlastňovaní. Obsahuje však viacero nástrojov na urýchlenie procesu prípravy výstavby nadradenej cestnej dopravnej infraštruktúry, zjednodušene povedané, diaľnic a rýchlostných ciest. V našich podmienkach totiž samotná výstavba líniových stavieb nie je ani zďaleka taká zdĺhavá ako jej príprava, ktorá nezriedka trvá päť a viac rokov.

Z pojmu vyvlastňovanie sa v médiách v poslednom období stalo synonymum zla, arogancie štátu a neviem ešte čoho. Faktom je, že vyvlastňovanie patrí medzi inštitúty, ktoré boli a sú využívané vo všetkých demokratických právnych systémoch. Tento nástroj máme zakotvený aj v našom zákonodarstve - priamo v Ústave Slovenskej republiky. Je presne definované, v akých prípadoch možno tento inštitút využiť: vo verejnom záujme, v nevyhnutnom rozsahu, podľa zákona a za primeranú náhradu. Všetky tieto atribúty spĺňa aj naša legislatíva.

Preto mávam taký "gogoľovský“ smutno-smiešny pocit pri vyjadrovaní rôznych "odborníkov na dopravu“ (veľmi obľúbený výraz účelovo využívaný na legitimizovanie vlastného názoru novinára) či samozvaných aktivistov, ktorí sú "za spravodlivé vyvlastňovanie“. Veď vyvlastňovanie je nástroj na posilnenie pozície štátu - do istej miery na úkor práva jednotlivca - pri projektoch celospoločenského významu. V tejto súvislosti však treba poznamenať, že inštitút vyvlastňovania môže byť využitý až po preukázateľnej neochote majiteľa o dohodu a navrhované zákonom stanovené vyrovnanie.

Prax ukazuje, že len veľmi malá časť majiteľov dotknutých pozemkov nie je ochotná pristúpiť na dohodu. Väčšinou ide o špekulantov, ktorí sa chcú na úkor štátu - a teda všetkých občanov - "nabaliť“.

Je nesporné, že Slovensko potrebuje diaľnice ako soľ. Na nich stojí a padá rozvoj regiónov (je to vari najčastejšia podmienka vstupu investorov) a zároveň napomáhajú aj bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky, čo sa v konečnom dôsledku prejavuje znížením nehodovosti a negatívnych vplyvov na životné prostredie.

V neformálnych rozhovoroch ma neraz aj opoziční poslanci povzbudzujú - "Len stavaj (rozumej diaľnice), vieme, že je to potrebné!“ Možno sa teraz budem opakovať, ale keby sa v uplynulých rokoch (1998 - 2006) venovala adekvátna pozornosť príprave a výstavbe nadradenej dopravnej infraštruktúry, nemuseli sme nasadzovať "liečbu šokom“. V uvedenom období sa totiž stavalo v priemere tri a pol kilometra diaľnic ročne! Zrýchliť výstavbu, predovšetkým v časti jej prípravy, je dnes absolútna nevyhnutnosť. Stačí si zapnúť dopravný servis...

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...