Vyvlastňovanie pod diaľnice bolo protiústavné: Odškodnia teraz 1300 ľudí?

Štát nemôže stavať diaľnice na pozemkoch, ktoré mu nepatria. Rozhodol o tom Ústavný súd. Toto rozhodnutie sa dotkne asi 1300 vlastníkov.

Pre zákon o vyvlastňovaní o svoje pozemky prišlo približne 1300 ľudí.

Zdroje z ministerstva dopravy hovoria, že rozhodnutie Ústavného súdu sa týka približne 1 300 vlastníkov, ktorí už o pozemky prišli. „Právna úprava umožňuje vznik situácie, keď vlastníci nemôžu svoj majetok užívať, vytvára aj neprimeraný tlak na všetkých vlastníkov a porušuje aj právo na pokojné užívanie vlastníctva,“ konštatoval Ústavný súd.

Proti rozhodnutiu nemožno podať odvolanie. „Je to pozitívne. Na druhej strane - tri roky trvalo bezprávie, ktoré štát neriešil, ale dokonca profi toval z majetku jednotlivcov,“ uviedol hlavný splnomocnenec občianskej iniciatívy Za spravodlivé vyvlastňovanie Richard D r u t a r o v s k ý.

Minister financií a podpredseda vlády Ivan Mikloš tvrdil, že ak vzniknú občanom nejaké škody, štát ich bude nútený zaplatiť.

Odškodnenia budú v kompetencii ministra dopravy. „Počkáme si na doručenie nálezu Ústavného súdu, potom budeme konať. Analyzujem, aké dôsledky bude mať rozhodnutie na výstavbu diaľnic,“ povedal štátny tajomník Ján Hudacký.

„Myslím, že štát nikoho dobrovoľne neodškodní. Minister dopravy by sa mal zasadiť o to, aby dotknuté pozemky boli riadne majetkovo vyrovnané – buď podpísaním kúpnych zmlúv, alebo riadnym vyvlastnením a aby vlastníkom boli konečne poskytnuté náhrady za ich dávno zabratý majetok,“ myslí si D r u t a r o v s k ý. Ústretovosť nepredpokladá. „O prípadné odškodnenie sa budú musieť občania len súdiť, čo asi väčšina neurobí kvôli nedôvere v slovenský justičný systém,“ dodal.

Šéf Smeru Robert Fico vyhlásil, že nebude nadávať na rozhodnutia Ústavného súdu. „Ak má byť jeden vlastník záhradky proti verejnému záujmu, tak poslanci súčasnej koalície dosiahli Pyrrhovo víťazstvo a výstavba diaľnic sa ešte viac spomalí,“ konštatoval.

Zákon prijali v decembri 2007

Ústavný súd skúmal súlad ustanovení zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest a zákona o katastri s ústavou. Zákony sa začali uplatňovať najmä pri výstavbe rýchlostnej cesty R1 na úseku Tekovské Nemce - Nitra.

Neskôr sa využili aj pri získavaní stavebných povolení aj na niektoré časti diaľnic D1, D3 a na rýchlostných cestách R1 a R6.

So žiadosťou o preskúmanie ústavnosti zákona sa na Ústavný súd v januári 2008 obrátila skupina 36 v tom čase opozičných poslancov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.