Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny

Skutočne významný úspech sa podaril niekoľkým občanom Prešova zastúpeným právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) pri obhajobe ich práv v procese výstavby cestnej komunikácie. Občania, ktorí mali na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia prísť o svoje rodinné domy a pozemky, podali proti vyvlastneniu žalobu, pričom namietali niekoľkonásobné porušenie zákona. Krajský súd hneď na začiatku sporu rozhodol o tom, že až do právoplatného skončenia pojednávania „odkladá vykonateľnosť“ rozhodnutia Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení.

Podstata úspechu občanov spočíva v tom, že ak by súd o odklade výkonu rozhodnutia nerozhodol, mohol by jeho záverečný verdikt prísť až v čase, kedy by domy obyvateľov už boli zbúrané a na ich mieste stála cesta. Prípadné konštatovanie nezákonnosti vyvlastnenia by teda pôvodným majiteľom pozemku a domov už nepomohlo. Týmto faktom zdôvodňuje súd aj svoje uznesenie: „V prípade, že by sa v stavebnom konaní a potom v stavbe pokračovalo, mohlo by takéto konanie mať za následok vznik závažných a nenapraviteľných škôd na majetku žalobcov, najmä ak by sa preukázalo, že vyvlastňovacie rozhodnutie je nezákonné a ako také ho treba zrušiť.“

Celá kauza sa začala už v roku 1999. V Prešove, neďaleko centra mesta, buduje Slovenská správa ciest štátnu cestu, tzv. Nábrežnú komunikáciu. Jej výstavba si vyžaduje asanáciu rodinných domov a záber pozemkov. Ich majiteľom na jar 1999 oznámili zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), že ich domy a pozemky sú potrebné vo verejnom záujme pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Kvôli majetkovoprávnemu usporiadaniu určil pozvaný znalec cenu nehnuteľností, pričom postupoval podľa vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností z roku 1991. Počas celého konania sa občanom nepodarilo dosiahnuť, aby zodpovedné orgány zobrali do úvahy fakt, že od roku 1991 ceny nehnuteľností výrazne vzrástli, a za ponúkanú „vyhláškovú“ cenu už dnes nie je možné kúpiť ani primeraný byt (nehovoriac o rodinnom dome, o ktorý občania prichádzajú). Občania teda mali stratiť svoje domovy, a to bez adekvátnej náhrady.

Scenár príbehu bol podobný mnohým iným: Štátne organizácie, ktoré realizujú rozsiahle diela a potrebujú majetok občanov, pripravia kúpnu zmluvu, ktorá je pre ľudí nevýhodná. Časť občanov, ktorá trvá na svojich právach a zmluvu nepodpíše, dostane výstrahu, že ak nepristúpi na navrhované podmienky do pätnástich dní, budú splnené všetky podmienky na vyvlastnenie. Občania, ktorí sa nezľaknú, prípadne navrhujú vlastné podmienky zmluvy, sú na úradoch neúspešní a toto kolo rokovaní končí návrhom na vyvlastnenie. Okresný úrad ich majetok vyvlastní, a odvolací Krajský úrad vyvlastnenie potvrdí.

Do tohto bodu bol tento príbeh podobný ďalším iným v prípade výstavby ciest, diaľnic či priehrad. Štát a jeho organizácie pristupovali k „asanantom“ (to je termín, ktorý štandardne používajú investorské organizácie na označenie občanov, ktorí majú prísť o svoje domovy) s mnohokrát osvedčenou rutinou. Občania v Prešove však našli odvahu podať proti nezákonnému rozhodnutiu žalobu na súd. Namietali fakt, že náhrada za ich nehnuteľnosti nie je primeraná, a teda nezodpovedá podmienkam Ústavy SR. Namietali aj neprimeraný rozsah vyvlastnenia a niekoľko procesných chýb, ktorých sa štátne orgány dopustili. Súd následne uznal, že je potrebné odložiť vykonateľnosť vyvlastňovacieho rozhodnutia, čo je jeden z prvých úspešných krokov na ceste k niekoľkým zmenám: K zmene neústavne lacného vyvlastňovania, k strate bohorovnosti štátnych úradníkov a pracovníkov investorských organizácii, k posilneniu pocitu občanov, že za práva sa oplatí bojovať, a v neposlednom rade aj k uvedomeniu si, že nezávislá súdna moc je naozaj dôležitá.

O pár rokov neskôr, keď sa (snáď) už nebude treba sporiť o také samozrejmosti ako je primeraná náhrada za vyvlastnený majetok, bude potrebné porozmýšľať aj nad tým, ako nahradiť ľuďom mesiace neistoty a strachu z ohrozenej existencie, ktorým boli vystavení nesprávnym postupom či nezákonným rozhodnutím úradov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...

Vláda odklepla Doležalovu novelu cestného zákona. Dočkáme sa diaľnice do Košíc?

Predĺženie vyvlastnenia pozemkov pod cestami na ďalších desať rokov, definícia cesty i komunikácie...

Zmenou cestného zákona sa umožní vyvlastnenie pozemkov pod diaľnicami

Nanovo by sa malo vymedziť cestné ochranné pásmo, ktoré už nebude viazané na dopravné značky, ale...

Kauza Machnáč: Pamiatka chátra, súkromníkovi ju chcú vyvlastniť

Inštitút vyvlastnenia sa má prvýkrát využiť na odobratie historickej nehnuteľnosti nezodpovednému...

Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...