Vyvlastňovanie: Prvé lastovičky ohlasujú zmeny

Skutočne významný úspech sa podaril niekoľkým občanom Prešova zastúpeným právnikmi z Centra pre podporu miestneho aktivizmu (CEPA) pri obhajobe ich práv v procese výstavby cestnej komunikácie. Občania, ktorí mali na základe vyvlastňovacieho rozhodnutia prísť o svoje rodinné domy a pozemky, podali proti vyvlastneniu žalobu, pričom namietali niekoľkonásobné porušenie zákona. Krajský súd hneď na začiatku sporu rozhodol o tom, že až do právoplatného skončenia pojednávania „odkladá vykonateľnosť“ rozhodnutia Krajského úradu v Prešove o vyvlastnení.

Podstata úspechu občanov spočíva v tom, že ak by súd o odklade výkonu rozhodnutia nerozhodol, mohol by jeho záverečný verdikt prísť až v čase, kedy by domy obyvateľov už boli zbúrané a na ich mieste stála cesta. Prípadné konštatovanie nezákonnosti vyvlastnenia by teda pôvodným majiteľom pozemku a domov už nepomohlo. Týmto faktom zdôvodňuje súd aj svoje uznesenie: „V prípade, že by sa v stavebnom konaní a potom v stavbe pokračovalo, mohlo by takéto konanie mať za následok vznik závažných a nenapraviteľných škôd na majetku žalobcov, najmä ak by sa preukázalo, že vyvlastňovacie rozhodnutie je nezákonné a ako také ho treba zrušiť.“

Celá kauza sa začala už v roku 1999. V Prešove, neďaleko centra mesta, buduje Slovenská správa ciest štátnu cestu, tzv. Nábrežnú komunikáciu. Jej výstavba si vyžaduje asanáciu rodinných domov a záber pozemkov. Ich majiteľom na jar 1999 oznámili zástupcovia Slovenskej správy ciest (SSC), že ich domy a pozemky sú potrebné vo verejnom záujme pre výstavbu Nábrežnej komunikácie. Kvôli majetkovoprávnemu usporiadaniu určil pozvaný znalec cenu nehnuteľností, pričom postupoval podľa vyhlášky o oceňovaní nehnuteľností z roku 1991. Počas celého konania sa občanom nepodarilo dosiahnuť, aby zodpovedné orgány zobrali do úvahy fakt, že od roku 1991 ceny nehnuteľností výrazne vzrástli, a za ponúkanú „vyhláškovú“ cenu už dnes nie je možné kúpiť ani primeraný byt (nehovoriac o rodinnom dome, o ktorý občania prichádzajú). Občania teda mali stratiť svoje domovy, a to bez adekvátnej náhrady.

Scenár príbehu bol podobný mnohým iným: Štátne organizácie, ktoré realizujú rozsiahle diela a potrebujú majetok občanov, pripravia kúpnu zmluvu, ktorá je pre ľudí nevýhodná. Časť občanov, ktorá trvá na svojich právach a zmluvu nepodpíše, dostane výstrahu, že ak nepristúpi na navrhované podmienky do pätnástich dní, budú splnené všetky podmienky na vyvlastnenie. Občania, ktorí sa nezľaknú, prípadne navrhujú vlastné podmienky zmluvy, sú na úradoch neúspešní a toto kolo rokovaní končí návrhom na vyvlastnenie. Okresný úrad ich majetok vyvlastní, a odvolací Krajský úrad vyvlastnenie potvrdí.

Do tohto bodu bol tento príbeh podobný ďalším iným v prípade výstavby ciest, diaľnic či priehrad. Štát a jeho organizácie pristupovali k „asanantom“ (to je termín, ktorý štandardne používajú investorské organizácie na označenie občanov, ktorí majú prísť o svoje domovy) s mnohokrát osvedčenou rutinou. Občania v Prešove však našli odvahu podať proti nezákonnému rozhodnutiu žalobu na súd. Namietali fakt, že náhrada za ich nehnuteľnosti nie je primeraná, a teda nezodpovedá podmienkam Ústavy SR. Namietali aj neprimeraný rozsah vyvlastnenia a niekoľko procesných chýb, ktorých sa štátne orgány dopustili. Súd následne uznal, že je potrebné odložiť vykonateľnosť vyvlastňovacieho rozhodnutia, čo je jeden z prvých úspešných krokov na ceste k niekoľkým zmenám: K zmene neústavne lacného vyvlastňovania, k strate bohorovnosti štátnych úradníkov a pracovníkov investorských organizácii, k posilneniu pocitu občanov, že za práva sa oplatí bojovať, a v neposlednom rade aj k uvedomeniu si, že nezávislá súdna moc je naozaj dôležitá.

O pár rokov neskôr, keď sa (snáď) už nebude treba sporiť o také samozrejmosti ako je primeraná náhrada za vyvlastnený majetok, bude potrebné porozmýšľať aj nad tým, ako nahradiť ľuďom mesiace neistoty a strachu z ohrozenej existencie, ktorým boli vystavení nesprávnym postupom či nezákonným rozhodnutím úradov.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...