Za rýchlu výstavbu diaľníc môže prísť Slovensko o eurofondy

Európska komisia hrozí Slovensku zastavením dvoch tretín eurofondov. Dôvodom je obmedzenie práv občanov hovoriť do veľkých projektov ako je napríklad výstavba diaľníc.

02. 02. 2010

Bratislava - Európska komisia priamo hrozí Slovensku pozastavením platieb z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu na infraštruktúrne projekty. Dôvodom je to, že volení predstavitelia štátu povýšili výstavbu diaľnic a iných diel nad práva občanov spolurozhodovať o podobe prostredia, v ktorom žijú.

Ako ďalej informuje týždenník Trend na svojej internetovej stránke, je to v rozpore s európskou legislatívou. Časopis sa odvoláva na list riaditeľa odboru regionálnej politiky Európskej komisie Dirka Ahnera stálemu predstaviteľovi Slovenska pri Európskej únii Ivanovi Korčokovi.

Dostatočná náprava neprišla ani po opakovaných varovaniach. Slovensko má čas rozptýliť obavy Bruselu do 15. februára.

Námietky verejnosti stratili váhu

"Obmedzovanie práv občanov hovoriť do veľkých projektov spustil parlament na jar 2007 schválením mimoriadnych opatrení na urýchlenie výstavby diaľnic. Jedným z nich bola zmena zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, podľa ktorej verejnosť stratila pri povoľovaní výstavby diaľnic postavenie účastníka konania," uvádza ďalej Trend.

Verejnosti zostal len štatút tzv. zúčastnenej osoby, ktorej námietkami sa úradníci zaoberať nemusia. O niekoľko mesiacov neskôr parlament na návrh poslanca Mariana Záhumenského (Smer-SD) vylúčil verejnosť aj z rozhodovania o všetkých ostatných projektoch, pri ktorých sa posudzuje vplyv na životné prostredie - ako sú továrne, čističky, elektrárne.

Dve varovania

Takáto úprava je podľa týždenníka v priamom rozpore s eurosmernicou EIA, ktorá garantuje včasné a účinné príležitosti zúčastniť sa procesov environmentálneho rozhodovania.

Komisia Bratislavu varovala, že zákon nie je v poriadku, dvoma listami ešte v roku 2008. K čiastočnej náprave došlo zmenou zákona, ktorú parlament schválil vlani v auguste. Lenže podľa Bruselu sú aj po tejto úprave naďalej obmedzované práva občanov.

"Tento nesúlad môže zablokovať proces schvaľovania mnohých projektov spadajúcich pod smernicu EIA," cituje Trend z listu Ahnera zo začiatku minulého mesiaca.

Dve tretiny peňazí sú v ohrození

Potenciálne problémy podľa neho hrozia nielen projektom z operačného programu životné prostredie, ale aj ďalším programom.

Občianske združenie Via Iuris vlani odhadlo, že nesprávna transpozícia smernice môže priamo ovplyvniť takmer dve tretiny z takmer 12 mld. eur, určených pre Slovensko na programové obdobie 2007 až 2013. Predstavuje to skoro polovicu ročných výdavkov štátneho rozpočtu.

Riziko si podľa týždenníka uvedomuje aj vláda. Odpoveď Bratislavy by mala obsahovať ubezpečenie vrátane jasných záväzkov a časových harmonogramov, ako bezodkladne vyrieši nedostatky.

To však nemusí znamenať, že Brusel preplatí skôr schválené projekty, pri ktorých občania nemali možnosť vyjadrovať sa.

Ako vláda plní sľub zrýchliť výstavbu diaľnic a rýchlostných komunikácií

Čo sľúbili: Vláda vytvorí podmienky pre výstavbu a sprevádzkovanie 100 km diaľnic a rýchlostných ciest do roku 2010.

Zdroj: Programové vyhlásenie vlády, august 2006

Premiér Robert Fico v stredu po rokovaní vlády vyhlásil, že jeho kabinet „má podstatne väčšie ambície v diaľničnej infraštruktúre, ako bolo vyjadrené v programovom vyhlásení vlády". (...) Podľa premiéra prijme vláda v krátkom čase „rozhodnutia ekonomického, finančného a legislatívneho charakteru, ktoré zabezpečia, že do konca volebného obdobia musí byť dokončené spojenie medzi Bratislavou a Košicami".

Zdroj: SME 7.7.2007, Premiérova diaľnica je nereálna

Čo si o tom myslia odborníci? Prípadné splnenie sľubu hodnotia pozitívne. Rýchlejšia stavba diaľnic zvýši mobilitu pracovnej sily aj tovarov, čo môže urýchliť rozvoj regiónov a tým aj celej ekonomiky. Dôležité však je, aby zrýchlenie výstavby bolo efektívne. Aj stavanie diaľnic má svoju cenu.

Aká je realita? Sľub bol prevažne splnený. V rokoch 2007-2009 došlo oproti predchádzajúcemu volebnému obdobiu k miernemu zrýchleniu výstavby diaľnic a rýchlostných ciest (44,7 km ročne oproti 40,9 km ročne). Tempo výstavby naznačuje, že vláde sa podarí sprevádzkovať do roku 2010 sľúbených 100 km ciest. Prepojiť diaľnicou Košice a Bratislavu sa však do roku 2010 nepodarí.

Zdroj: INEKO

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Doležal má recept na zrýchlenie výstavby diaľnic - vyvlastnenie

Budovanie diaľnic u nás pripomína nekonečný príbeh. Nestavajú sa však pomaly len pre chýbajúce...

Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...