Za vyvlastnenie môže majiteľ žiadať vyššiu cenu

23. 02. 2000

Zdroj: Eva Pichlerová, Národná obroda

Vládou schválená koncepcia komplexnej úpravy v oblasti stavebného práva, ktorú vypracovalo Ministerstvo životného prostredia SR (MŽP), sleduje komplexné zabezpečenie podmienok pre novú právnu úpravu v územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Zahŕňa aj štátny dohľad pri výstavbe, sankcie za protiprávne konania a iné nevyhnutné opatrenia.

Okrem iného prináša zásadné zmeny v oblasti vyvlastnenia, ktoré je v súčasnosti včlenené do stavebného zákona. Napríklad o vyvlastňovaní nebude rozhodovať len orgán štátnej správy, ale aj nezávislé súdy, ktoré môžu určiť aj vyššiu cenu za vyvlastnenú pôdu či inú nehnuteľnosť, ak o to vlastník požiada. Vyvlastnenie však podmieňujú aj iné legislatívne normy v pôsobnosti iných rezortov.

Koncepcia v časti územné a priestorové plánovanie rieši a určuje základné smery na vytvorenie vzájomne previazaných dokumentov, ktoré na príslušnej hierarchickej úrovni koordinujú sektorálne zámery, umožnia usmerňovať rozvoj územia s akceptovaním trvalo udržateľného rozvoja a koordináciu rôznych úrovní rozhodovania.

V časti stavebný poriadok je cieľom koncepcie vytvoriť sústavu vzájomne nadväzujúcich vecných a administratívnych noriem, ktorými sa koordinuje a usmerňuje príprava, povoľovanie, realizácia a užívanie stavieb s cieľom v každej fáze postupu zabezpečiť zvýšenie technickej kvality stavieb. V nadväznosti na to navrhuje princípy pre nové riešenia dozoru štátu v procese realizácie stavieb ako účinného nástroja zvýšenia stavebnej disciplíny.

Osobitný dôraz sa kladie na riešenia súvisiace s možnosťami zjednodušenia a zracionalizovania procedúr najmä v stavebnom konaní. Ten cieľ sa sleduje aj snahou o vytvorenie nového inštitútu autorizovaného znalca v rámci súkromnoprávnej sféry.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Štát pre novú investíciu vykupuje pozemky, majiteľom sa cena nepáči. No ak nepredajú, hrozí im vyvlastnenie

Štát začína s výkupom pozemkov pod mega investíciou Bosch i keď stále nie je definitívne potvrdená....

Nový stavebný zákon: Prehľad základných princípov nového zákona

Košický stavebný úrad vyzliekol nový stavebný zákon z dielne vicepremiéra Štefana Holého (Sme...

Výstavba diaľnic sa má urýchliť, prezidentka odobrila novelu zákona

V rámci novely sa skráti aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe z doterajších 15 na...

Novela zákona urýchli výstavbu diaľnic aj o viac ako rok, vyhlásil Doležal

Novela zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a...

Obchvat Prešova začne fungovať, no východ potrebuje 15-násobne viac diaľnic a ciest

Novootvorený západný obchvat metropoly Šariša umožní plynulú jazdu po diaľnici D1 od Ivachnovej až...

VIA IURIS: Novela zákona o výstavbe diaľnic je v rozpore s ústavou

VIA IURIS žiada zástupcov parlamentu, aby odmietli kontroverznú novelu zákona o jednorazových...

Autá idúce do zoo stáli až v strede Kavečian. To som nezažil, vraví starosta

Ani päťnásobné parkovisko by nestačilo. Odhaduje, že pri výstavbe obchvatu sa asi 40 percent...

Územný plán nie je omaľovánka, poslanci často nevedia, čo schvaľujú (rozhovor)

Väčšinou vidíte na prvý pohľad, ktoré lokality sú v územnom pláne nevhodné a dostali sa tam buď pre...

Lehota pri vyvlastnení pozemkov pod diaľnicami sa predĺži, schválili poslanci

Poslanci parlamentu schválili novelu cestného zákona.

Vysporadúvajú pozemky pod obecnými cestami

NOVOŤ. Obecný úrad teší veľký záujem zo strany občanov dohodnúť sa a pozemky pod cestami obci...