Začali stavať diaľničný obchvat Levoče

Diaľničný úsek Jánovce - Jablonov by mali odovzdať do užívania o tri roky a jeden mesiac.

25. 06. 2012

Levoča/Jablonov - Národná diaľničná spoločnosť dnes začala stavať II. úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov.

„Je to posledný úsek diaľnice v spišskom regióne v dĺžke 9,5 kilometra. Týmto úsekom sa začala výstavba posledného úseku diaľnice medzi Prešovom a Ružomberkom,“ uviedol počas dnešného poklepania základného kameňa stavby riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti Milan Gajdoš.

Tento úsek diaľnice by mal byť dokončený o tri roky a jeden mesiac. Dokončením tohto úseku v roku 2015 by mala byť definitívne dokončená aj celá diaľnica medzi Prešovom a Ružomberkom.

Súčasťou bude aj tunel Šibeník

Celkové náklady na výstavbu II. úseku Jánovce – Jablonov, ktorý sa začína pri Levoči, predstavujú 126,257 mil. eur bez DPH.

Stavba je spolufinancovaná z Kohézneho fondu vo výške 85 %. Zvyšnú časť prostriedkov investuje štát a Národná diaľničná spoločnosť. S

účasťou 9,54 kilometrového úseku je aj krátky, dvojrúrový tunel Šibeník v dĺžke 635 metrov a veľké obojstranné odpočívadlo Levoča. V rámci úseku sa postaví 12 mostov.

Novozačatý úsek zo západnej strany priamo nadväzuje na I. úsek diaľnice D1 Jánovce – Jablonov, ktorý je vo výstavbe od roku 2011 a bude dokončený v roku 2013.

Z východnej strany nadviaže na úsek D1 Jablonov – Studenec, ktorý je už v prevádzke v jednom profile od roku 2010.

Momentálne Národná diaľničná spoločnosť buduje druhý profil, ktorý bude dokončený v roku 2012. Nová diaľnica odbremení cestu I/18 od dopravy, ktorá prechádza cez mesta Levoča a obce Klčov, Spišský Hrhov a Nemešany.

Odľahčí najmä mesto Levoča

Začiatok výstavby novej diaľnice víta primátor Levoče Miroslav Vilkovský. „Je to pozitívna správa pre Levoču, pretože sa odľahčí doprava v Levoči,“ uviedol primátor.

Mesto podľa primátora momentálne zažíva to, čo pred niekoľkými rokmi mesto Svit, keď sa diaľnica pred Svitom končila a hneď za ním sa začínal úsek diaľnice.

Negatívom novej diaľnice, po jej úplnom dokončení bude to, že mesto bude musieť vyvinúť ešte väčšie úsilie na propagáciu mesta, keďže prechádzajúci turisti už budú mesto obchádzať po diaľnici.

„Všetko má svoje výhody i nevýhody, ale v tomto prípade prevažujú pozitíva nad negatívami,“ dodal

Tento úsek je jedným z najnehodovejších úsekov v Prešovskom kraji. Diaľnica po vybudovaní preberie celú tranzitnú dopravu, zvýši bezpečnosť cestnej premávky a výrazným spôsobom zlepší životné prostredie v centrách Levoče a dotknutých obcí.

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Zmena cestného zákona môže pomôcť vyvlastniť pozemky pod diaľnicami

MDV podotýka, že v súčasnosti platná právna úprava neumožňuje pri líniových stavbách oznamovať...

Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.