Začína sa hovoriť o trase novej diaľnice D4

Zatiaľ šesť variantov má vedenie novej diaľnice D4, ktorá by mala byť aj súčasťou tzv. nultého okruhu okolo Bratislavy. Diaľnica sa má spojiť s existujúcou diaľnicou D2 a tunelom cez Karpaty sa napojiť na diaľnicu D1.

Zatiaľ šesť variantov má vedenie novej diaľnice D4, ktorá by mala byť aj súčasťou tzv. nultého okruhu okolo Bratislavy. Diaľnica sa má spojiť s existujúcou diaľnicou D2 a tunelom cez Karpaty sa napojiť na diaľnicu D1.

Investor novej diaľnice - Národná diaľničná spoločnosť (NDS), vybudovala pred dvoma rokmi prvú časť diaľnice D4 pri Jarovciach, ktorá mala viesť v ďalšej etape po Bernolákovo. Po dohode s mestom a rakúskymi partnermi sa napokon dohodol variant tzv. nultého okruhu. Okrem dobudovania obchvatu okolo hlavného mesta bude diaľnica D4 napojená aj na rakúsku diaľnicu A6 pri Kitsee.

V súčasnosti sa najviac začína diskutovať o trase tunela cez Karpaty zo Záhoria. S vyústením tunela sa ráta pri Rači, alebo pri Vajnoroch. Snahou investora je jeho dĺžku, ktorá má byť asi 9 kilometrov, čo najviac skrátiť. NDS poverila výberom najkratšej možnosti českú spoločnosť HBH projekt Brno. V súčasnosti sa uvažuje o dvoch hlavných riešeniach.

Jedným z nich sú dva krátke borinské tunely (trasa cez obec Borinka) alebo dlhý Mariansky tunel. Podľa zástupcov českej spoločnosti je borinský variant z hľadiska tunelov o 40 percent kratší ako dlhý tunel. Ide o lacnejšiu možnosť, no trasa je dlhšia. Otvorená diaľnica by viedla tesne nad obcou Borinka. Je tam viac estakád, vodné zdroje a blízke domy. Plánovanou trasou vedie v súčasnosti vysokonapäťové elektrické vedenie, vysokotlakové plynové vedenie a diaľkový vodovod. V prípade výstavby by bola asi nutná ich prekládka. Trasa by prechádzala aj blízko chránených prírodných rezervácií.

Pôvodný tzv. Mariansky tunel ráta s napojením nad Mariankou a ide o dlhý tunel. Rozdiel vstupu do tunela pri Stupave tvorí len 50 metrov, teda portál dlhého tunela je o 50 metrov bližšie k Marianke ako portál navrhovaný pre krátky tunel smerom do Borinky.

Financovanie celého projektu zatiaľ nie je jasné. Celý projekt diaľnice D4 - nultého okruhu, má stáť 30-40 miliárd korún. Vládny kabinet do roku 2013 s touto diaľnicou neráta, pretože nemá peniaze. Podľa našich informácií sa bude Slovensko snažiť o získanie financií prostredníctvom zapojenia sa do severojužného európskeho ťahu diaľnic v smere zo Švédska. V prípade, že by sa Slovenská republika stala súčasťou tohto ťahu, mohla by získať prostredníctvom programu Centrálny európsky dopravný koridor (CETC) desiatky miliárd korún. Značná časť peňazí by sa potom použila práve na výstavbu diaľnice D4.

Národná diaľničná spoločnosť chce prísť na jeseň alebo koncom roka s definitívnym zámerom celej stavby a predložiť ho aj na posúdenie vplyvov na životné prostredie EIA. Spoločnosť HBH je pripravená vypracovať nultý scenár, ktorý uvedie riziká v prípade, že by sa obchvat neuskutočnil. Štúdia firmy Alfa 04 hovorí o tom, že v takom prípade sa Prístavný most upchá už v roku 2013 a v roku 2035 sa upchá okolie Ivanky pri Dunaji.

Miestne samosprávy dotknutých obcí (Borinka, Marianka, Stupava, Záhorská Bystrica) nie sú proti výstavbe diaľnice D4 s tunelom, ale pripravili vlastné návrhy riešení.

Celkovo existuje šesť variantov vedenia diaľnice D4 popod Malé Karpaty. Z nich najvážnejšími kandidátmi sú dva - VARIANT 0 s tunelom vedúcim z obce Marianka do Rače a VARIANT 5, ktorý počíta s dvoma kratšími tunelmi v blízkosti obce Borinka. Ostatné varianty sú len obmenou týchto dvoch trás.

Mapa: NDS, HBH Projekt

Úradné dokumenty
Diaľnica D1 Prešov západ – Prešov juh - záverečné stanovisko

Záverečné stanovisko Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 1818/2018-1.8/df zo dňa 28. 2. 2018

Obchodné centrum OC FORUM Prešov - územné rozhodnutie

Rozhodnutie Mesta Prešov, č. SÚ/1850/2017-Tu zo dňa 5. 1. 2017

Rezidencia Sírius, Prešov - zrušenie územného rozhodnutia v mimoodvolacom konaní

Rozhodnutie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, Sekcia výstavby, číslo 05086/2017/SV/66253 zo dňa 22. 9. 2017.

Poznámky k zákonom
Viceprimátorka Štasselová: Holý počíta s vyvlastňovaním pre nájomné byty

Prostriedky chceme čerpať zo Štátneho fondu rozvoja bývania a spolupracovať s finančnými partnermi...

Gyimesi: Benešove dekréty sú stále živé. Dochádza ku konfiškácii na základe národnosti

Poslanec za hnutie OĽaNO tejto súvislosti priblížil dva čerstvé prípady.

Prvé kilometre - video dokument o stavbe diaľnice D1 z roku 1970

Nad všetky očakávania intenzívny rast dopravy v mestách a na cestách vyžaduje nevyhnutne stavbu...

Premiér Matovič chce od základu zmeniť stavebné konanie

Predstava predsedu vlády je vložiť veľkú právomoc do rúk projektantov. Tí majú mať v rukách...

Otrasy z cesty sa prenášajú na môj dom. Ktorý úrad má povinosť nariadiť nápravu?

Pri našom dome vedie cesta 1. triedy. V poslednej dobe sa stav komunikácie zhoršil natoľko, že pri...

Čo je to jednoduchá stavba podľa stavebného zákona?

Stavebný zákon definuje takzvané "jednoduché stavby". Pozor, pod pojmom "drobné stavby" rozumie...

Čo je to drobná stavba podľa stavebného zákona?

Prečo rozlišovať, čo je a čo nie je drobná stavba? Pretože na drobné stavby nie je potrebné...

Sused chce postaviť dom 1 meter od môjho pozemku. Čo sa dá robiť?

Pokiaľ Váš sused ešte nemá vydané územné rozhodnutie resp. stavebné povolenie, uplatnite aktívne...

O verejnom záujme sa rozhoduje v správnom konaní, upozorňuje ministerstvo dopravy

Poslanci za SaS navrhli zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.

Poslanci z klubu SaS chcú zrušiť zákon, ktorý umožňuje vyvlastňovanie

Poslanci tvrdia, že zákon umožňuje vyvlastňovanie v súkromnom záujme.